Wâlterswâlde

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

WÂLTERSWÂLDE - WOUTERSWOUDE

Provincie : Frieslân (Friesland)
Gemeente : Dantumadeel

Het volgende dorpswapen is bekend :
" Doorsneden in drieën, van groen, goud en zwart; het groen beladen met een omgekeerde wassenaar van zilver, het goud met twee cichoreibloemen van blauw, en het zwart met een gouden eikel."

Wapen van Wâlterswâlde

Oorsprong/verklaring

Het wapen is gebaseerd op de opbouw van de grondlagen ter plaatse. Het groen met de zilveren wassenaar verwijst naar het gebied waarin het dorp is gelegen, de "Dokkumerwouden", terwijl het goud voor de zandlaag staat. Hierin zijn, weer als streeksymbool, twee cichoreibloemen opgenomen, als herinnering aan de cichoreifabriek, twee bloemen om de twee oorspronkelijke dorpskernen aan te geven. Het zwart verwijst naar het veen, terwijl de gouden eikel staat voor de oude eikenboom die hierin ooit is gevonden.


Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Please use #heraldryoftheworld
Mail.png
Contact us
Heraldry of the World is a private site and maintained as a hobby.
If you like this initiative, please support the site:

Donate.jpg
Ebay.png
eBay shop
Payhip.jpg
Download shop

Literatuur : Afbeelding en informatie verkregen van de Fryske Rie foar Heraldyk