Wûnseradiel

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Heraldiek van alle landen
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

WÛNSERADIEL (WONSERADEEL)

Provincie : Frieslân (Friesland)
Opheffing : 2011 Súdwest Fryslân
Toevoegingen : -

I : 25 maart 1818
"Van lazuur beladen met een hert in natuurlijke kleur op een groene grond. Het schild gedekt met een kroon van goud."

NB : de kroon heeft 3 bladeren en 2 parels.

Wapen van Wûnseradiel

Oorsprong/verklaring

Volgens een legende zou het wapen een opgejaagd hert voorstellen dat in Wons werd gevangen.

Wonseradeel-schot.jpg

Het wapen in de Schotanus-Halma atlas (druk uit 1718)
Wapen van Wûnseradiel

Het wapen in de Oldenkott albums +/- 1910
Wapen van Wûnseradiel

Het wapen in de Koffie Hag albums +/- 1930

Van vrijwel alle dorpen in de gemeente zijn dorpswapens beschreven.

Dorpswapens van Wûnseradiel

Follow us on Facebook.jpg

(when sharing use #heraldryoftheworld when possible)

Donate.jpg

Click on the image to see how to support the site !
Rate these arms / rate this page :
0.00
(0 votes)

(no information about you is stored when voting, only the vote itself is stored)


Literatuur : Sierksma, 1962