Waadhoeke

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

WAADHOEKE

Provincie : Fryslân (Friesland)
Opheffing : -
Toevoegingen : 2018 Het Bildt (1984 Barradeel (ged)), Franekeradeel (1984 Barradeel (ged), Franeker), Littenseradiel (gedeeltelijk, 1984 Baarderadeel, Hennaarderadeel), Menaldumadeel

I : 20 december 2019
"Links geschuind van azuur en sinopel met over alles heen een schuinlinkse zilveren punt. Het schild gedekt met een gouden kroon van drie bladeren en tweemaal drie parels, rechts gehouden door de godin Minerva, het naar links gewende hoofd gedekt met een helm, houdende een ovaal schild en een lans in de rechterhand, en links gehouden door de godin Cres, houdende een bundel korenaren over de linker onderarm, alles van goud."

Wapen van Waadhoeke

Oorsprong/verklaring

Het wapen is verleend in 2019.

Het nieuwe wapen met de blauwe, de witte, blauwe en groene banen symboliseert een waddengemeente. Land uit zee. De witte baan symboliseert de dijk die omhoog gaat en staat voor dynamiek en vooruitgang. De schildhouders zijn de godinnen Minerva en Ceres (afkomstig van het wapen van Franeker). De godin Minerva verwijst naar de historie van Franeker als academiestad. Ceres is de beschermgodin van de landbouw. Bovenop het wapen prijkt de Friese Grietenijkroon met drie bladen en twee keer drie parels.

In 2017 werd door de Fryske Rie foar Heraldyk het onderstaande wapen voorgesteld:

Wapen van Waadhoeke

In het wapen zijn de belangrijkste wapenfiguren uit de wapens van de opgeheven gemeenten opgenomen. Als hoofdkleur is blauw genomen, omdat alle oude wapens deze kleur hadden.

De gouden klok van Franeker kreeg een plaats in het midden en wordt boven vergezeld van twee rode rozen. De roos komt zowel voor in het wapen van Franekeradeel als in dat van de voormalige gemeente Hennaarderadeel. De rozen zijn hier met opzet rood gehouden, zoals in het oude grietenijwapen van Franekeradeel. Het Bildt wordt vertegenwoordigd door één van de drie “zeehoorns”.

Het belangrijkste figuur uit het wapen van Menaldumadeel, de eenhoorn, krijgt hier nu de functie van schildhouder. Het aantal schildhouders is beperkt tot een, omdat de eenhoorn zich lastig laat combineren met de menselijke figuur van de oude schildhouders zonder de verhoudingen te veel geweld aan te doen.

Het geheel is geplaatst op een dijk, zoals die in het wapen van Barradeel was afgebeeld. Op deze wijze zijn alle gemeenten vertegenwoordigd en geeft de dijk ook gelijk weer dat de nieuwe gemeente aan de zee grenst.Heraldry of the World is a private site and maintained as a hobby.
If you like this initiative, please support the site:
Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Contact us:
Mail.png
Donate.jpg
Ebay.png
eBay shop
Payhip.jpg
Download shop
All donations and sales are used for maintaining the site
and acquisition of new heraldic material

Literatuur : Informatiebrochure Fryske Rie foar Heraldyk;