Waadkant

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Heraldiek van alle landen
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

DE WAADKANT

Provincie : Fryslân (Friesland)
Opheffing : 2004 Wetterskip Fryslân
Toevoegingen : 1997 Noardlik Westergoa, Tusken Waed en Ie

I : 6 maart 1998
"Omgekeerd en ingebogen kepervormig doorsneden, de top van de kepersnede uitlopend in een omgekeerd klaverblad; in azuur een ster van goud; II in goud twee ringen van sinopel, waarin een afgeplatte heuvel van hetzelfde, getopt met een verkort kruis van keel. Het schild gedekt met een gouden kroon van drie bladeren en twee parels."

Wapen van Waadkant

Oorsprong/verklaring

Het blauwe schildhoofd symboliseert de Waddenzee.

Het klaverblad symboliseert de zee die in het land binnen kan dringen. Het klaverblad komt tevens uit het wapen van het opgeheven waterschap Tusken Waed en Ie.

De ster symboliseert Stiens, het dorp waar het waterschap was gevestigd.

De ringen met kruis zijn afgeleid van elementen van de wapens van de twee opgeheven waterschappen.


Follow us on Facebook.jpg

(when sharing use #heraldryoftheworld when possible)

Donate.jpg

Click on the image to see how to support the site !
Rate these arms / rate this page :
0.00
(0 votes)

(no information about you is stored when voting, only the vote itself is stored)


Literatuur : - Link=Netherlands