Waaksens (Dongeradeel)

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

WAAKSENS - WAAXENS

Provincie : Fryslân (Friesland)
Gemeente : Noardeast-Fryslân (tot 2019 Dongeradeel)

Het volgende dorpswapen is bekend :
"In goud een spitsgedekte stinspoort van keel, met in de topgevel een lelie van zilver; over alles heen een versmalde rechterschuinbalk van azuur."

Wapen van Waaksens (Dongeradeel)

Oorsprong/verklaring

Het wapen stelt het belangrijkste bouwwerk in Waaxens voor, de Sjuxma State. De lelie komt uit het wapen van de familie Sjuxma. De blauwe balk is enerzijds een verwijzing naar het oude wapen van Westdongeradeel, anderzijds naar de weg Dokkum-Holwerd, die dwars door het dorp loopt.


Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Please use #heraldryoftheworld
Mail.png
Contact us
Heraldry of the World is a private site and maintained as a hobby.
If you like this initiative, please support the site:

Donate.jpg
Ebay.png
eBay shop
Payhip.jpg
Download shop

Literatuur : Anoniem, 1994 (Wapens en vlaggen van Dongeradeel)