Waaksens (Dongeradeel)

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Heraldiek van alle landen
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

WAAKSENS - WAAXENS

Provincie : Fryslân (Friesland)
Gemeente : Dongeradeel

Het volgende dorpswapen is bekend :
"In goud een spitsgedekte stinspoort van keel, met in de topgevel een lelie van zilver; over alles heen een versmalde rechterschuinbalk van azuur."

Wapen van Waaksens (Dongeradeel)

Oorsprong/verklaring

Het wapen stelt het belangrijkste bouwwerk in Waaxens voor, de Sjuxma State. De lelie komt uit het wapen van de familie Sjuxma. De blauwe balk is enerzijds een verwijzing naar het oude wapen van Westdongeradeel, anderzijds naar de weg Dokkum-Holwerd, die dwars door het dorp loopt.


Follow us on Facebook.jpg

(when sharing use #heraldryoftheworld when possible)

Donate.jpg

Click on the image to see how to support the site !
Rate these arms / rate this page :
0.00
(0 votes)

(no information about you is stored when voting, only the vote itself is stored)


Literatuur : Anoniem, 1994 (Wapens en vlaggen van Dongeradeel)