Waaksens (Littenseradiel)

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Heraldiek van alle landen
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

WAAKSENS

Provincie : Fryslân (Friesland)
Gemeente : Littenseradeel

Het volgende dorpswapen is bekend :

Wapen van Waaksens (Littenseradiel)

Oorsprong/verklaring

De twee gouden punten geven de twee wijken in het dorp aan. Het blauw is afgeleid van het oude wapen van Hennaarderadeel. Tegelijkertijd wordt zo de letter W gevormd, de beginletter van de naam. Het klaverblad is een symbool voor de landbouw. Het schildhoofd symboliseert de vroegere eendenkooi in het dorp.


Follow us on Facebook.jpg

(when sharing use #heraldryoftheworld when possible)

Donate.jpg

Click on the image to see how to support the site !
Rate these arms / rate this page :
0.00
(0 votes)

(no information about you is stored when voting, only the vote itself is stored)


Literatuur : Informatie van de gemeente Littenseradiel.