Waaksens (Littenseradiel)

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

WAAKSENS

Provincie : Fryslân (Friesland)
Gemeente : Littenseradeel

Het volgende dorpswapen is bekend :

Wapen van Waaksens (Littenseradiel)

Oorsprong/verklaring

De twee gouden punten geven de twee wijken in het dorp aan. Het blauw is afgeleid van het oude wapen van Hennaarderadeel. Tegelijkertijd wordt zo de letter W gevormd, de beginletter van de naam. Het klaverblad is een symbool voor de landbouw. Het schildhoofd symboliseert de vroegere eendenkooi in het dorp.


Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Please use #heraldryoftheworld
Mail.png
Contact us
Heraldry of the World is a private site and maintained as a hobby.
If you like this initiative, please support the site:

Donate.jpg
Ebay.png
eBay shop
Payhip.jpg
Download shop

Literatuur : Informatie van de gemeente Littenseradiel.