Waalre

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

WAALRE

Provincie : Noord-Brabant
Opheffing : -
Toevoegingen : 1923 Aalst

I : 16 juli 1817

"Gevierendeeld met een streepkruis van goud: I en IV van azuur beladen met 3 burchten van goud, geplaatst 2 en 1, II en III van azuur beladen met 3 sterren van goud, over alles heen een hartschild van goud beladen met een leeuw van keel. Achter het schild een dorre tak van goud en ter linkerzijde gehouden door de H.Willebrordus, staande op een grond, alles van goud."

NB : In het register is geen tekst vermeld, alleen een tekening

Waalre.jpg

II : 8 juli 1942

"In goud een dwarsbalk van keel beladen met 3 merletten van zilver, van boven vergezeld van een posthoorn van keel, beslagen van zilver en van onderen van eene lelie van keel met afgesneden voet. Het schild gedekt met een gouden kroon van 3 bladeren en 2 paarlen."

Arms of Waalre

III : 30 januari 1960

"In goud een dwarsbalk van keel beladen met 3 merletten van zilver, van boven vergezeld van een posthoorn van keel, beslagen van zilver en van onderen van een lelie van keel met afgesneden voet. Het schild met de rechterhand vastgehouden door de erachter geplaatste figuur van de Heilige Willebrord, gekleed met albe en kazuivel, gedekt met een bisschopsmijter en houdende in de linkerhand de kromstaf, alles van goud."

Wapen van Waalre

Oorsprong/verklaring

Het huidige wapen is een combinatie van de wapens van de vroegere heren uit de geslachten Horne (hoorn), Cuyk (merletten) en Van Rotselaar (lelie), en afgeleid van schependomszegels.

Van den Bergh noemt twee zegels voor Waalre en Weert. Het eerste uit 1537, waarop een schild met het wapen van Cuijk, gehouden links door een staande bisschop met een kromstaf in de linkerhand. Boven het schild en naast de bisschop bloemenstengels. Het tweede uit de 17e of 18e eeuw, waarop een gevierendeeld schild : 1 en 4 met 3 getinneerde torens, 2 en 3 met 3 zespuntige sterren; over alles heen een hartschild met een leeuw. Het schild links gehouden door een staande bisschop met in de linkerhand een kromstaf en rondom vergezeld door bomen.

The arms show a combination of the arms of the former Lords of Waalre, the Counts of Horne (horn), the Counts of Cuyk (merles) and the Van Rotselaar family (broken fleur-de-lis). The oldest seals of the village date from 1537 and shows the arms of Cuyk, with the local patron saint, St. Willibrordus, as supporter behind the shield. The second seal, dating from the 17th or 18th century, shows a quartered shield, with in the first and fourth quarter three towers, in the second and third three stars. And an escutcheon with a lion. This shield was also held by the patron saint.

In 1817 the village was granted arms based on the last seal, in the Dutch national colours, as no historical colours were known. The meaning of the shield, however, was not very clear. After some debate new arms were granted in 1942, which had no historical origin, but were a combination of the arms of the former Lords. In 1960 the historical supporter was added.


Literatuur: vHam, 1984; vdBergh, 1878


Heraldry of the World is a private site and maintained as a hobby, which takes a lot of time and effort (and costs).
If you like this initiative, please support the site:


Please visit our partners (click on image):


© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink