Wansum

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

WANSUM

Provincie : Limburg

Verleend : 21 april 1819
"Van rood, beladen met een paal van blaauw waarop vier schildjes van zilver boven elkander geplaatst, het chef van goud."

Wapen van Wansum

Oorsprong/verklaring

De heerlijkheid is opgegaan in de gemeente Wanssum, die ook het wapen heeft overgenomen.


Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Please use #heraldryoftheworld
Mail.png
Contact us
Support the site:
Donate.jpg

Click on the image to see how to support the site !

Literatuur : Archief Hoge Raad van Adel