Warga

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Heraldiek van alle landen
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

WARGA

Provincie : Fryslân (Friesland)
Gemeente : Boarnsterhim

Het volgende dorpswapen is bekend :

Wapen van Warga

Oorsprong/verklaring

Het wapen is mede geïnspireerd dor het embleem van de vereniging "Ald en Nij Wergea". De blauwe gegolfde baan is de vaart dwars door het dorp met daarop de schaats als herinnering aan de schaatsenfabriek. De raderen symboliseren de industrie, die in de vorm van zuivelfabriek en later Frico in het dorp een belangrijke vorm van werkgelegenheid was. De rode vissen zijn de drie drooggemalen polders.


Follow us on Facebook.jpg

(when sharing use #heraldryoftheworld when possible)

Donate.jpg

Click on the image to see how to support the site !
Rate these arms / rate this page :
0.00
(0 votes)

(no information about you is stored when voting, only the vote itself is stored)


Literatuur : De achttien dorpswapens van Boarnsterhim. Anzichtskaart en www.boarnsterhim.nl