Warga

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

WARGA

Provincie : Fryslân (Friesland)
Gemeente : Boarnsterhim

Het volgende dorpswapen is bekend :

Wapen van Warga

Oorsprong/verklaring

Het wapen is mede geïnspireerd dor het embleem van de vereniging "Ald en Nij Wergea". De blauwe gegolfde baan is de vaart dwars door het dorp met daarop de schaats als herinnering aan de schaatsenfabriek. De raderen symboliseren de industrie, die in de vorm van zuivelfabriek en later Frico in het dorp een belangrijke vorm van werkgelegenheid was. De rode vissen zijn de drie drooggemalen polders.


Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Please use #heraldryoftheworld
Mail.png
Contact us
Heraldry of the World is a private site and maintained as a hobby.
If you like this initiative, please support the site:

Donate.jpg
Ebay.png
eBay shop
Payhip.jpg
Download shop

Literatuur : De achttien dorpswapens van Boarnsterhim. Anzichtskaart en www.boarnsterhim.nl