Weerdinge

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

WEERDINGE

Provincie : Drenthe
Opheffing : 1964 De Runde (1974 De Veenmarken (1992 Dollardzijlvest (2000 Hunze en Aa's)))
Toevoegingen : -

I : 22 december 1958
"In zilver een stel tweelingbalken van azuur, over alles heen een uitgerukt eik van sinopel met eikels van keel, in napjes van sabel, aan de voet ter weerszijden vergezeld van een liggende turf, eveneens van sabel. Het schild gedekt door een gouden kroon van drie bladeren en twee paarlen. "

Wapen van Weerdinge

Oorsprong/verklaring

De twee dwarsbalken stellen de voormalige spoorweg door het veen voor. Dt was een oud karrespoor, dat al in de middeleeuwen werd gebruikt. In de zomer lag het spoor vol water, maar in de winter was het mogelijk om met wagens via het pad tot diep in het veen door te dringen.

De eik symboliseert het Weerdingerholt, een vroeger heilig bos, waarin volksvergaderingen en houtverkopingen werden gehouden.

De turven slaan op de uitgebreide vervening in het gebied.


Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Please use #heraldryoftheworld
Mail.png
Contact us
Heraldry of the World is a private site and maintained as a hobby.
If you like this initiative, please support the site:

Donate.jpg
Ebay.png
eBay shop
Payhip.jpg
Download shop

Literatuur : Bontekoe, 1963