West-Brabant

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

HOOGHEEMRAADSCHAP WEST-BRABANT
(Van 1971 tot 1977 Waterschap West-Brabant)

Provincie : Noord-Brabant
Opheffing : 2004 Brabantse Delta
Toevoegingen : 1977 De Brabantse Bandijk, Mark en Dintel, De Roosendaalse en Steenbergse Vliet, Geertuidapolder

I : 3 januari 1972
"Van sabel, gedruppeld van zilver, beladen met een leeuw van goud, getongd en genageld van keel; een ingeschulpte zoom van zilver, aan de schildrand geboord van sabel. Het schild gedekt met een gouden kroon van drie bladeren en twee parels."

Arms of West-Brabant

II : 27 december 1976
"In sabel een leeuw van goud, getongd en genageld van keel; een schouderschild van keel met drie schuinkruisjes van zilver; een ingeschulpte zoom van zilver, aan de schildrand geboord van sabel. Het schild gedekt met een gouden kroon van vijf bladeren en gehouden door twee leeuwen van goud, getongd en genageld van keel."

Wapen van West-Brabant

Oorsprong/verklaring

De leeuw is de leeuw van Brabant. In het eerste ontwerp wilde het waterschap de leeuw van zwart of een gouden ondergrond hebben, maar de Hoge Raad van Adel vond dat teveel lijken op het wapen van Vlaanderen en wees het verzoek af. De schildzoom symboliseert het oprukkende water. De druppels symboliseren het zuivere water dat het waterschap zou moeten leveren.

In het nieuwe wapen is een schouderschildje toegevoegd met het wapen van Breda, afkomstig van het wapen van de Brabantse Bandijk, waar ook de schildhouders van afgeleid zijn.

Omdat de druppels het wapen te druk zouden maken, zijn deze niet meer toegevoegd. Na de samenvoeging wilde het nieuwe waterschap eigenlijk het oude wapen behouden en aanvullen met elementen uit de andere wapens.

Het eerste ingediende ontwerp liet dan ook het oude wapen zien, met in een schildhoofd drie kruisjes. De kruisjes waren gescheiden van de leeuw door een dubbele balk, ontleend aan het wapen van Mark en Dintel. De balk was doorbroken om de mogelijkheid tot stuwing uit te beelden (zie ontwerp hieronder).

Wapen van het waterschap

De Hoge Raad van Adel had als voornaamste bezwaar dat het wapen erg druk en overladen werd. Het tweede bezwaar was dat de kruisjes formeel in de schildvoet opgenomen moeten worden; de heraldiek kent een rangorde voor elementen. De leeuw van Brabant is van een Hertogdom, de kruisjes zijn van de baronie van Breda. In een schildhoofd dient het hoogste element geplaatst te worden, maar een baronie is lager dan een hertogdom. Wel was het mogelijk om een klein schildje van de baronie op te nemen als hartschild of schouderschild. Uiteindelijk is dus het bovenstaande wapen verleend.


Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Please use #heraldryoftheworld
Mail.png
Contact us
Heraldry of the World is a private site and maintained as a hobby.
If you like this initiative, please support the site:

Donate.jpg
Ebay.png
eBay shop
Payhip.jpg
Download shop

Literatuur : Bontekoe, Nederlandsche Leeuw, 89(1972)131; Archief Hoge Raad van Adel .