Westerkwartier (Gemeente)

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

WESTERKWARTIER (GEMEENTE)

Provincie : Groningen
Opheffing : -
Toevoegingen : 2019 Grootegast (1990 Oldekerk), Leek, Marum, Winsum (gedeeltelijk, alleen Ezinge), Zuidhorn (1990 Aduard, Grijpskerk, Oldehove)

I: 21 februari 2019

"Gevierendeeld; I in azuur een schuinbalk in drie rijen geschaakt van keel en zilver, gaande over een schuinlinks geplaatste abtsstaf van goud met een velum van zilver; II in zilver een omgewende en omziende ridder in stalen wapenrusting, de helm gesloten en gepluimd, alles van dezelfde kleur als de wapenrusting, gezeten op een omgewend galopperend paard van sabel, getoomd, getuigd en gezadeld van natuurlijke kleur met een zadelkleed van zilver; III in zilver een kasteel van keel; IV in azuur een korenschoof van goud. Het schild gedekt met een gouden kroon van vijf bladeren en gehouden door een leeuw en een griffioen, beide van goud en getongd en genageld van keel."

Wapen van Westerkwartier (Gemeente)

Oorsprong/verklaring

Het wapen is een combinatie van elementen uit de oude wapens; het eerste kwartier is afgeleid van het wapen van Zuidhorn, het tweede van Leek, het derde van Grootegast en het vierde van Marum. De schildhouders waren al gevoerd door Zuidhorn.

In eerste instantie had de Hoge Raad van Adel een ontwerp gemaakt met in de bovenste, gedeelde, helft het wapen van Zuidhorn en de ridder voor Leek, die ook voor Marum stond, omdat beide gemeenten behoorden tot het Vredewold (de ridder van is afgeleid van de zegels van Vredewold). In de onderste helft dan de burcht van Grootegast

De samenvoeging van Leek en Marum in één helft kon echter niet op bijval rekenen. Ze zou volgens de door de stuurgroep geraadpleegde gemeenteraadsfracties en plaatselijke erfgoedorganisaties geen recht doen aan de bestuurshistorie van de regio. Samengevat zouden de vier fuserende gemeenten teruggaan op de vanaf 1051 gevormde vier bestuurskwartieren, waarvan een gedeeld Vredewold (Vredewold-Oosterdeel en Vredewold-Westerdeel) ook deel had uitgemaakt.

De Raad legde een alternatief ontwerp voor: een ongedeeld wapen: de lans van de ridder (Leek) en de abtsstaf met velum (Aduard-Zuidhorn) gekruist, beneden vergezeld van een klaverblad (Marum), het geheel geplaatst in een rood veld met ‘kantelen’ in een geschaakte schildhoofd (Grootegast). Dit ontwerp werd evenmin door de nieuwe gemeente goed bevonden.

De voorkeur van de stuurgroep bleef uitgaan naar een gevierendeelde wapen, waarin op aanraden van de Raad de grasgronden in het tweede en derde kwartier werden weggelaten en de korenschoof (symbool voor Marum) op een blauwe in plaats van groene achtergrond werd geplaatst. Het was uiteindelijk dit wapen, dat de nieuwe gemeente Westerkwartier bij Zijne Majesteit de Koning voor verlening voordroeg.


Heraldry of the World is a private site and maintained as a hobby.
If you like this initiative, please support the site:
Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Contact us:
Mail.png
Donate.jpg
Ebay.png
eBay shop
Payhip.jpg
Download shop
All donations and sales are used for maintaining the site
and acquisition of new heraldic material

Literatuur : Jaarverslag Hoge Raad van Adel over 2019