Wetsens

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Heraldiek van alle landen
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

WETSENS

Provincie : Fryslân (Friesland)
Gemeente : Dongeradeel

Het volgende dorpswapen is bekend :
" In goud een versmalde dwarsbalk van azuur, boven vergezeld van twee adelaarsvleugels van sabel, onder van een ketel van keel."

Wapen van Wetsens

Oorsprong/verklaring

De ketel slaat op de voormalige kerkpatroon, de H.Vitus. De adelaarsvleugels slaan op het wapen van de familie Jarla. De dwarsbalk slaat op het Jellegat, een kleine rivier die doorhet dorp loopt.


Follow us on Facebook.jpg

(when sharing use #heraldryoftheworld when possible)

Donate.jpg

Click on the image to see how to support the site !
Rate these arms / rate this page :
0.00
(0 votes)

(no information about you is stored when voting, only the vote itself is stored)


Literatuur : Anoniem, 1994 (Wapens en vlaggen van Dongeradeel)