Wieringermeer (waterschap)

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

DE WIERINGERMEER

Provincie : Noord Holland
Opheffing : 1995 Hollands Kroon (2003 Hollands Noorderkwartier)
Toevoegingen : -

I : 8 december 1948
"In goud, gezoomd van sabel, drie korenaren naast elkander, tussen twee bladeren in waaiervorm geplaatst, alles van keel; in een hartschild van azuur twee zwemmende haringen boven elkander. Het schild gedekt met een gouden kroon van drie bladeren en twee paarlen."

Wapen van Wieringermeer (waterschap)

Oorsprong/verklaring

Het oorspronkelijke ontwerp van het wapen vertoonde een zwarte schildzoom, met in het schild drie korenaren van keel, met een smal blauw schildhoofd en het hartschild met twee zilveren vissen. De Hoge Raad van Adel maakte bezwaar tegen het schildhoofd, aangezien dat tegen de heraldische kleurregel in ging en tegen de benaming 'vissen'. In het uiteindelijke wapen zijn de vissen dan ook omschreven als haringen.

De schildzoom symboliseert de dijk, die de polder omgeeft. De aren de vruchtbare landbouwgrond. Het hartschild geeft aan dat het gebied vroeger water was.


Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Please use #heraldryoftheworld
Mail.png
Contact us
Heraldry of the World is a private site and maintained as a hobby.
If you like this initiative, please support the site:

Donate.jpg
Ebay.png
eBay shop
Payhip.jpg
Download shop

Literatuur : Bronnenboek Hoge Raad van Adel 1947/56