Wikel

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

WIKEL - WIJCKEL

Provincie : Fryslân (Friesland)
Gemeente : Gaasterlân-Sleat

Het volgende dorpswapen is bekend :
"In goud een opvliegende torenvalk, in de bovenste schildhoeken vergezeld van een roos, alles van keel; en een schildvoet van sinopel, waarop een hoorn van zilver"

Wapen van Wikel

Oorsprong/verklaring

De wikel is een sprekend symbool voor het dorp en kwam, samen met de rozen, ook voor in het wapen van het geslacht Van Wijckel. De hoorn komt uit het wapen van het geslacht Van Coehoorn. De bekende vestingbouwer Menno van Coehoorn heeft te Wikel gewoond en is daar ook begraven. De kleuren zijn de kleuren van het gemeentewapen.


Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Please use #heraldryoftheworld
Mail.png
Contact us
Support the site:
Donate.jpg

Click on the image to see how to support the site !

Literatuur : Genealogysk Jierboek van de Fryske Rie foar Heraldiek, 1989