HOTW Picture of the Day :
Zarasai.jpg

Winsum (Fr)

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Heraldiek van alle landen
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

WINSUM

Provincie : Fryslân (Friesland)
Gemeente : Littenseradiel

Het volgende dorpswapen is bekend :
"Puntig doorsneden van azuur en goud, met twee punten wijzende naar de schildvoet, in de linkerbovenhoek drie penningen van zilver, geplaatst 2 en 1, in de rechterbenedenhoek een vierspakig watermolenrad van keel; over alles heen een schuinrchts geplaatste polsstok van het een in het ander.&quot

Wapen van Winsum (Fr)

Oorsprong/verklaring

De hoofdkleuren van het wapen zijn ontleend aan het wapen van Baarderadeel, waarin het dorp oorspronkelijk lag. De doorsnijding lijkt op de letter W van Winsum. De polsstok slaat op het ter plaatse veel beoefende polstokspringen (fierljeppen). De penningen zijn kaatsballen, een sport die zeer populair is in dit gedeelte van Friesland. Het rad tenslotte symboliseert de in het dorp belangrijke industrie.


Follow us on Facebook.jpg

(when sharing use #heraldryoftheworld when possible)

Donate.jpg

Click on the image to see how to support the site !
Rate these arms / rate this page :
0.00
(0 votes)

(no information about you is stored when voting, only the vote itself is stored)


Literatuur : Genealogysk Jierboek van de Fryske Rie foar Heraldiek, 1990