Winsumer en Schaephalster Zijlvest

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

WINSUMER EN SCHAEPHALSTER ZIJLVEST

Provincie : Groningen
Opheffing : 1856 Hunsingo (1995 Noorderzijlvest)
Toevoegingen : -

I : 10 november 1819
"Van groen, beladen met twee golvende baren van zilver. "

Wapen van Winsumer en Schaephalster Zijlvest

Oorsprong/verklaring

Het wapen stelt waarschijnlijk de twee zijlen voor. Het waterschap is in het midden van de vijftiende eeuw ontstaan. Wanneer het wapen is ontstaan is niet duidelijk. In 1634 wordt in een waterschapsvergadering besloten het wapen te vernieuwen, tot die tijd stond er een Christusbeeld in het wapen, en dat werd na de Reformatie als ongepast beschouwd. In 1634 werd het wapen vastgesteld met een gouden kroon en twee leeuwen als schilddragers. Deze werden in 1819 niet verleend aan een dergelijk klein waterschap. Wel zijn ze opgenomen in het wapen van Noorderzijlvest.

Als zijnde het oudste Groningse waterschap komt het voor in de wapens van Hunsingo, Westerkwartier, Aduarder Zijlvest en Noorderzijlvest.


Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Please use #heraldryoftheworld
Mail.png
Contact us
Support the site:
Donate.jpg

Click on the image to see how to support the site !

Literatuur : Boo, J.A. de : Het wapen van het nieuwe waterschap Noorderzijlvest. Nederlandsche Leeuw 114 (1997)395-397.