Wjelsryp

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

WJELSRYP-WELSRIJP

Provincie : Fryslân (Friesland)
Gemeente : Littenseradiel

Het volgende dorpswapen is bekend :
"In zilver een oprijzende blauwe vairklok, rakende aan de bovenzijde van het schild en in het schildhoofd aan beide zijden vergezeld van een rood klaverblad; de klok beladen met een ring van zilver, waarbinnen een zespuntige gouden ster, die met haar punten de ring aan de binnenzijde raakt, de ster en ring in de schildvoet vergezeld van een gouden lelie.&quot

Wapen van Wjelsryp

Oorsprong/verklaring

Ik heb geen gegevens over de betekenis of achtergrond van dit wapen.


Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Please use #heraldryoftheworld
Mail.png
Contact us
Heraldry of the World is a private site and maintained as a hobby.
If you like this initiative, please support the site:

Donate.jpg
Ebay.png
eBay shop
Payhip.jpg
Download shop

Literatuur : -