Wold Aa

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

DE WOLD AA

Provincie : Drenthe
Opheffing : 1995 Meppelerdiep (2000 Reest en Wieden)
Toevoegingen : -

I : 1 maart 1960
"In zilver een golvende rechterschuinbalk van azuur, in het schildhoofd vergezeld van een voortschrijdende monnik van natuurlijke kleur, gekleed in een pij van sabel, geschoeid van keel en voor zich houdende een paalsgewijze geplaatste schop van azuur, gesteeld van keel, in de schildvoet vergezeld van een roos, eveneens van keel met gouden hart en kelkblaadjes van sinopel. Het schild gedekt door een gouden kroon van drie bladeren en twee paarlen. "

Wapen van Wold Aa

Oorsprong/verklaring

De golvende dwarsbalk stelt de Wold Aa voor het voornaamste riviertje en naamgever van het waterschap. De monnik herinnert aan de abdijen te Ruinen en Dikninge, die in de Middeleeuwen veel werk hebben verricht om het gebied geschikt te maken voor de landbouw. De roos is ontleend aan het wapen van de heren van Ruinen, omdat de voormalige heerlijkheid Ruinen en Ruinerwold binnen het waterschapsgebied valt.

De Hoge Raad van Adel had in eerste instantie bezwaar tegen de monnik, omdat Benedictijner monnikken zich meestal niet veel met landontginningen bezig hielden. Het klooster Dikninge hield zich hier echter wel mee bezig, hetgeen door het waterschap kon worden aangetoond. De Hoge Raad van Adel verleende vervolgens het wapen.


Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Please use #heraldryoftheworld
Mail.png
Contact us
Heraldry of the World is a private site and maintained as a hobby.
If you like this initiative, please support the site:

Donate.jpg
Ebay.png
eBay shop
Payhip.jpg
Download shop

Literatuur : Bontekoe, 1962