Wommels

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

WOMMELS

Provincie : Fryslân (Friesland)
Gemeente : Littenseradiel

Het volgende dorpswapen is bekend :
"Driemaal getand doorsneden; I in goud een vijfbladige roos tussen twee zwarte Sint Jacobsschelpen; II in groen met in de schildvoet een liggende zilveren wassenaar, van boven vergezeld van drie naast elkaar geplaatste ballen, eveneens van zilver.&quot

Wapen van Wommels

Oorsprong/verklaring

De 3 groene punten staan voor de 3 terpen van Wommels en de 3 witte ballen stellen kaatseballen voor. De halve maan staat voor de adelijke familie van Sminea, daarboven in het goud 2 zwarte 'Jabiksnunders' (voor de familie Hottinga) en daar tussenin een rode roos (voor de familie Jongema).


Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Please use #heraldryoftheworld
Mail.png
Contact us
Heraldry of the World is a private site and maintained as a hobby.
If you like this initiative, please support the site:

Donate.jpg
Ebay.png
eBay shop
Payhip.jpg
Download shop

Literatuur : -