Wûnseradiel

From Heraldry of the World
(Redirected from Wonseradeel)
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

WÛNSERADIEL (WONSERADEEL)

Provincie : Frieslân (Friesland)
Opheffing : 2011 Súdwest Fryslân
Toevoegingen : -

I : 25 maart 1818
"Van lazuur beladen met een hert in natuurlijke kleur op een groene grond. Het schild gedekt met een kroon van goud."

NB : de kroon heeft 3 bladeren en 2 parels.

Wapen van Wûnseradiel

Oorsprong/verklaring

Volgens een legende zou het wapen een opgejaagd hert voorstellen dat in Wons werd gevangen.

Wapen van Wûnseradiel

Het wapen in het Wapen- en Vlaggenboek van Gerrit Hesman uit 1708
Wonseradeel-schot.jpg

Het wapen in de Schotanus-Halma atlas (druk uit 1718)
Wapen van Wûnseradiel

Het wapen in de Oldenkott albums +/- 1910
Wapen van Wûnseradiel

Het wapen in de Koffie Hag albums +/- 1930
Wapen van Wûnseradiel

Poststempel 1969
Wapen van Wûnseradiel

Poststempel 1987

Van vrijwel alle dorpen in de gemeente zijn dorpswapens beschreven.

Dorpswapens van Wûnseradiel

Heraldry of the World is a private site and maintained as a hobby.
If you like this initiative, please support the site:
Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Contact us:
Mail.png
Donate.jpg
Ebay.png
eBay shop
Payhip.jpg
Download shop
All donations and sales are used for maintaining the site
and acquisition of new heraldic material

Literatuur : Sierksma, 1962