Zeelst

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

ZEELST

Provincie : Noord Brabant
Opheffing : 1921 Veldhoven
Toevoegingen : -

De gemeente voerde geen eigen wapen.

Zeelst was een heerlijkheid die direct in handen was van de Hertog van Brabant. In 1559 kocht François Schotelmans de heerlijkheid. In 1560 kocht hij ook Veldhoven en Zonderwijk. Na zijn dood in 1561 kwam het in bezit van zijn halfbroer Adriaan van Etten, die Zeelst in 1562 verkocht aan Roelof van Eyck. De heerlijkheid werd formeel in 1613 opgeheven, maar bepaalde rechten bleven bestaan tot 1658.De schepenbanken van Zeest (1559-1560), Zeelst en Veldhoven (1569-1562) en Zeelst, Veldhoven en Blaarthem (1562-1810) hebben nooit een eigen zegel gehad.

In 1815 gaf de burgemeester aan niet over een wapen te beschikken en liet het ontwerp aan de Hoge Raad van Adel over. Waarom er nooit een ontwerp is gemaakt is niet bekend.

In de 19e en begin 20e eeuw gebruikte de gemeente een zegel met daarop de H. Willibrordus (zie onder, bron).

Zegel van Zeelst

In 1996 stelde de Noord-Brabantse commissie voor Wapen- en Vlaggenkunde voor als dorpswapen het oude wapen van François Schotelmans te gebruiken:

Arms of Zeelst

Dit ontwerp is zover ik weet niet als dorpswapen ingevoerd.


Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Please use #heraldryoftheworld
Mail.png
Contact us
Support the site:

Donate.jpg


Ebay.png
eBay shop
Payhip.jpg
Download shop

Literatuur : Schampers et al, 1996.