Zeevang

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

ZEEVANG

Provincie : Noord Holland
Opheffing : 2016 Edam-Volendam
Toevoegingen : 1970 Beets (1854, Schardam), Kwadijk (ged), Middelie, Oosthuizen (ged, 1846 Etersheim), Warder

I : 23 september 1970
" Gevierendeeld : I doorsneden, a in zilver vier, de bovenrand rakende punten van keel; b in sinopel een gouden bril, met glazen van zilver, het linker glas eronder geplaatst, II van zilver, getralied van sabel, en een zoom van sabel beladen met 8 zilveren penningen, III in sabel een aanziende stierenkop van goud, gehoornd, getongd en geringd van keel, IV in sinopel 3 maliën van zilver. Het schild gedekt met een gouden kroon van 3 bladeren en 2 paarlen."

Wapen van Zeevang

Oorsprong/verklaring

Het wapen is opgebouwd uit elementen van de wapens van Oosthuizen (I en IV) en Warder (III), terwijl het tweede kwartier de schippersbossen voorstelt die in Kwadijk en Warder voorkwamen. Dergelijke schippersbossen of -beurzen, waren sommen geld, die door de schepelingen bijeen werden gebracht om collega's los te kunnen kopen, die door piraten gevangen genomen waren (Barbarije, Duinkerken). De penningen in de zoom stellen het geld voor, de tralies de gevangenissen.

Wapen van Zeevang

Briefhoofd, +/- 1995
Wapen van Zeevang

Briefhoofd, +/- 1999
Wapen van Zeevang

Poststempel 1985

Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Please use #heraldryoftheworld
Mail.png
Contact us
Support the site:
Donate.jpg

Click on the image to support the site !
Support the site:
Payhip.jpg

Download shop with old heraldic books

Literatuur : Bontekoe, 1970