Zuidplas

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

ZUIDPLAS

Provincie : Zuid Holland
Opheffing :
Toevoegingen : 2010 Moordrecht, Nieuwerkerk aan den IJssel, Zevenhuizen-Moerkapelle (1991 Moerkapelle, Zevenhuizen)

I : 22 maart 2011 "Gevierendeeld; I in zilver een leeuw van keel; II in keel een achtpuntige ster van zilver; III gedeeld van sinopel en goud; IV in sinopel een kapel van goud. Het schild gedekt met een gouden kroon van vijf bladeren en gehouden door twee aanziende leeuwen van natuurlijke kleur staande op een grasgrond van sinopel."

Wapen van Zuidplas

Oorsprong/verklaring

In dit wapen zijn de symbolen van de vier dorpen opgenomen: de leeuw van Nieuwerkerk, de ster van Moordrecht, de paal van Zevenhuizen en de kapel van Moerkapelle.

De twee aanziende leeuwen als schildhouders en de kroon van vijf bladeren vzijn an de voormalige gemeente Zevenhuizen-Moerkapelle.

De Hoge Raad van Adel had op 22 april 2010 ook twee andere ontwerpen aan de gemeente voorgelegd. Deze twee ontwerpen betroffen een geheel nieuw wapen, dat was geïnspireerd op de droogmaking van de Zuidplaspolder. Uitgangspunt voor beide ontwerpen is het ruimtelijk inrichtingsplan van de polder met een verbindingsas tussen de kerken van Moerkapelle en Moordrecht. Die verbindingsas wordt verbeeld door een schuinbalk. In het eerste ontwerp wordt de schuinbalk vergezeld van vier liggende blokjes, die in de heraldiek ‘turven’ worden genoemd. Ze verwijzen naar de turfwinning in het gebied en naar de vier gemeentekernen.

Zuiplas1.jpg

Het tweede ontwerp is een minder abstracte variant van het eerste en laat een schuinbalk zien, die wordt vergezeld van een rode leeuw, als variant eventueel aangevuld met een achtpuntige ster. De leeuw refereert aan het wapen van Nieuwerkerk, de grootste kern qua inwonertal, maar evengoed aan de provincie Zuid-Holland, die in Zuidplas belangrijke projecten op het gebied van de ruimtelijke ordening voorstaat. De ster is ontleend aan het wapen van Moordrecht en is met de leeuw van Nieuwerkerk het oudste en voornaamste heraldische symbool van de gemeente.

Zuiplas2.jpg

Het derde wapenontwerp is uiteindelijk aangenomen als gemeentewapen in in 2011 verleend.


Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Please use #heraldryoftheworld
Mail.png
Contact us
Heraldry of the World is a private site,
all paid for by 1 person and
maintained by 3 persons as a hobby.
If you like this initiative, please, support the site:

Donate.jpg
Ebay.png
eBay shop
Payhip.jpg
Download shop

Literatuur : Informatie gemeente Zuidplas; Hoge Raad van Adel, jaarverslag 2011