Zuijlenstein

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

ZUIJLENSTEIN (Ridderhofstad)

Provincie : Utrecht

Verleend : 30 september 1818
"In rood drie zuilen van zilver, in het schildhoofd vergezeld van een barensteel van goud."

Wapen van Zuijlenstein

Oorsprong/verklaring

De zuilen zijn afkomstig van het familiewapen Van Zuylen, aangezien in 1465 Jhr. Jan van Zuilen met het huis werd beleend. In de 16e eeuw kwam het in handen van de familie Van Reeden.

Amerongenz1.jpg

Het wapen op een zegel van rond 1900

Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Please use #heraldryoftheworld
Mail.png
Contact us
Support the site:
Donate.jpg

Click on the image to see how to support the site !

Literatuur : Archief Hoge Raad van Adel en Koffie Hag albums, 1925.