Zuiveringschap Limburg

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

ZUIVERINGSCHAP LIMBURG

Provincie : Limburg
Opheffing : -
Toevoegingen : 2018 Limburg (waterschap)

I : 30 september 1975
"Gedeeld door een golvende paal van azuur; I in goud drie molenraderen van sabel, paalgewijze geplaatst; II in zilver een school schuingeplaatste forellen van azuur, gevind, gekieuwd en gevlekt van keel; over alles heen een hartschild van zilver met een dubbelstaartige leeuw van keel, gekroond en genageld van goud. Het schild gedekt met een gouden kroon van drie bladeren en twee parels."

Wapen van Zuiveringschap Limburg

Oorsprong/verklaring

De golvende paal symboliseert de Maas die in Limburg hoofdzakelijk van zuid naar noord stroomt. In eerdere ontwerpen was de rivier ook weergegeven als een gewone of een golvende balk, maar dit was tegen de natuurlijke stroomrichting van de rivier in en het bestuur kon zich daar dus niet mee verenigen. De rechterhelft geeft weer dat in vroeger tijden veel watermolens actief waren in de beken die in de Maas uitmondden. De forellen in de linkerhelft zijn een symbool voor het schone water in de beken. Het hartschild is het wapen van Limburg.

Behalve variaties met de paal, waren er ook ontwerpen gemaakt met andere symbolen, zoals het opnemen van een symbool voor de Romeinse aanwezigheid in het grootste deel van het gebied, en de typische rivierkreeft in plaats van de forel. Ook had de Hoge Raad van Adel bezwaar tegen de vele forellen, en werd voorgesteld om 3 forellen op te nemen. Het waterschapsbestuur hield echter vast aan het onwerp, hetgeen verleend werd.


Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Please use #heraldryoftheworld
Mail.png
Contact us
Heraldry of the World is a private site and maintained as a hobby.
If you like this initiative, please support the site:

Donate.jpg
Ebay.png
eBay shop
Payhip.jpg
Download shop

Literatuur : Brievenboek Hoge Raad van Adel , 1975