Zwettegebied

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

HET ZWETTEGEBIED

Provincie : Fryslân (Friesland)
Opheffing : 1975 Het Koningsdiep (1997 Sevenwolden (2004 Wetterskip Fryslân))
Toevoegingen : ?

I : 14 januari 1963
"Doorsneden : I. Gedeeld : a. in zilver een kruis van sabel, in het midden beladen met een wassenaar van goud, b. In keel een lelie van zilver; II. In sinopel een springend hert van zilvermet hoeven en achtender gewei van keel. Het schild gedekt met een gouden kroon van drie bladeren en twee paarlen."

Wapen van Zwettegebied

Oorsprong/verklaring

Het waterschap ,,Het Zwettegebied” lag in de provincie Friesland in de gemeenten Utingeradeel, Smallingerland en Idaarderadeel.

In het gebied van het waterschap heeft bij het dorp Nes in de middeleeuwen een belangrijk klooster van de Duitse Orde gestaan, waarvan een belangrijke invloed op deze streken is uitgegaan.

Bij het ontwerpen van een wapen voor dit waterschap werd allereerst aan dit klooster gedacht. De keuze viel op het zwarte kruis op zilveren veld, het wapen van de Duitse Orde, nadat aanvankelijk nog was overwogen om het gebroken rad van de heilige Catharina op te nemen. Hiervan werd echter afgezien, omdat de archivaris van de Balije van Utrecht van de Duitse Orde van mening bleek, dat de verering van de heilige Catharina meer in Pruisen dan in Nederland is voorgekomen.

De drie gemeentsewapens konden niet in hun geheel aan dit Ordewapen worden toegevoegd, daarom werd uit elk der drie wapens één figuur opgenomen:
uit dat van Idaarderadeel een wassenaar die midden op het zwarte kruis van het ordewapen een plaats kreeg, uit dat van Utingeradeel de lelie die de linker bovenhelft van het doorsneden schild kreeg toebedeeld, uit het wapen van Smallingerland het hert, in de onderste schildhelft.


Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Please use #heraldryoftheworld
Mail.png
Contact us
Heraldry of the World is a private site and maintained as a hobby.
If you like this initiative, please support the site:

Donate.jpg
Ebay.png
eBay shop
Payhip.jpg
Download shop

Literatuur : Bontekoe, 1963