Heraldicum Disputationes


Inhoudsopgave Heraldicum Disputationes per jaargang:


1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |

Heraldicum Disputationes - Vol.1 – 1996

Klaar en duidelijk?! Marc Van de Cruys, 7

De familie Pot, Jos Gooienaerts, 14

Peter Pot, Marc Van de Cruys, 18

De zwaan in de heraldiek, Luc Duerloo, 29

Notariaat en heraldiek, Paul Behets, 46

'Brass Rubbing', Jos Goolenaerts,53

Heraldische kwartierstaten, J. Goolenaerts & M. Van de Cruys, 64

De kapel te Heikruis, Marc Van de Cruys & René Buggenhout, 67

Obiits, Giedo Haudenhuyse & Marc Van de Cruys, 75

Bastaarden, Wapenkoningen en Rechtbanken, Luc Duerloo, 77


Heraldicum Disputationes - Vol. 2 – 1997

Kan de heraldiek eigentijdser, Jan Hoogendijk, 6

De kleine bastaard, Marc Van de Cruys en Marc Cheron, 10

Rietstap's keuze voor een rationele blazoenering, J.A. de Boo, 19

Een merkwaardig helmteken, Jos Goolenaerts, 25

Het mysterie van de drie A's, Geoffroy le Grelle, 33

Cijfers en letters, Eduard Peeters, 39

Databank heraldiek in Nederland, Jan Hoogendijk, 46

Heraldiek kan eigentijdser! Johan Roelstraete, 49

Het boekmerk, Fons Goethals, 54

Computer en heraldiek, Jean-Marie van den Eeckhout, 57

Hoe Vlaams is de Vlaamse Leeuw? Marc Van de Cruys, 66

Van verre en vair, Eduard Peeters, 73

Heraldische badges, Marc Van de Cruys, 76

Heraldicum Disputationes - Vol. 3 – 1998

De oorsprong van de wapens, J.A. de Boo, 6

Een merkwaardige grafsteen, Jos Goolenaerts, 13

Pleidooi voor de wapenkunst, Carl-Alexander von Volborth, 16

Wat is heraldiek? J.A. de Boo, 22

Pleidooi voor een wapenboek van de hedendaagse Belgische prelaten, Jean-Jacques van Ormelingen, 25

Een verdwaald grafmonument, Jos Goolenaerts, 34

Streepjescode in de heraldiek, Eduard Peeters, 37

Blazon, een PC-programma voor heraldiek, Pieter Donche, 39

De oorsprong der wapens en de definitie van heraldiek, Marc Van de Cruys, 47

Breuken, Marc Van de Cruys, 50

De wapenschilden van de Berthouts, Marc Cheron, 59

De Barensteel, Eduard Peeters, 73

Japanse heraldiek, Marc Van de Cruys, 75

Wat is heraldiek? (2), J.A. de Boo, 79

Nog wat over breuken, Roger Bryssinck, 82

Burgerheraldiek: een korte beschouwing, Eduard Peeters, 86

Heraldicum Disputationes - Vol. 4 – 1999

De abten van Sint-Bernardus, Marc Cheron, 6

Het meerltje, Marc Van de Cruys, 16

Proto-heraldiek in vroegchristelijk Ierland, Patrick M. O'Shea, 29

De breuken in het wapen van de Werve, Jos Goolenaerts,33

Het driekeperschild in het Land van Ryen, Marc Van de Cruys, 42

Vissen en schaaldieren in de heraldiek, Eduard Peeters, 34

Artistieke vrijheid?!, Marc Van de Cruys, 53

Des vogels vleugels, J.A. De Boo, 66

De abten van Westmalle, Marc Van de Cruys & Marc Cheron,72

Een Antwerpse primeur?, Jos Goolenaerts,78

De roskam in de heraldiek, Pieter Donche, 81

De hamei van Piers, Gabriël Willems, 97

Heraldicum Disputationes - Vol. 5 – 2000

(On)Opmerkelijke breuken, Jos Goolenaerts, 7

Pauselijke bode? Anton C. Zeven, 12

Noch kop, noch staart, Giedo Haudenhuyse, 14

Portugese wapens in Antwerpen, Eduard Peeters, 19

Het wapen van Orval, Jos Goolenaerts, 21

Op zoek naar Gomegys, J. A. de Boo, 23

Een omgekeerd wapen, Karel van den Sigtenhorst, 27

Het verschil tussen spreken en roepen in de heraldiek, Giedo Haudenhuyse, 29

Runderen in de heraldiek, Eduard Peeters, 41

Een lijn meer of minder..., Jos Goolenaerts, 43

De eenhoorn in de heraldiek, Marc Van de Cruys, 45

De hermelijn: een heraldisch fabeldier? Pieter Donche, 55

Nog meer Vlaamse Strijders, Pieter Donche,74

Kanttekeningen bij het wapenboek van Orval, Jos Goolenaerts, 85

Een beer van een vent, J.A. de Boo, 88

Heraldische gedenkstenen in de abdij-ruïne van Villers, Jos Goolenaerts, 90

Heraldicum Disputationes - Vol. 6 – 2001

Zwevegemse heraldiek, Dirk Vandromme, 4

Klein kruisje, groot vraagteken, Giedo Haudenhuyse,18

Geknotte palen, J.A. de Boo, 25

Dionys van Zeverdonk, abt van Villers, Jos Goolenaerts,29

Kerkarchief en heraldiek, Paul Behets, Hugo Lambrechts-Augustijns en Marc Van de Cruys,33

De wraak van de graaf, Giedo Haudenhuyse, 39

Rode handen, Marc Van de Cruys,41

Effen wapenschilden, Eduard Peeters, 44

Over vlooien, krekels en andere beestjes, Giedo Haudenhuyse, 46

Over ezels en hun oren, Giedo Haudenhuyse,51

Kan de Vlaamse heraldiek creatiever? C.-A. von Volborth, 59

Het voetstuk, J.A. de Boo, 61

Heraldisch verdriet, Eduard Peeters, 70

Ketelmuziek, Jos Goolenaerts,73

Wapenkaarten in de Zuidelijke Nederlanden, Christiane Van den Bergen-Pantens, 80

Eénmaal, andermaal... verkocht! Jan Melssen, 89

Heraldicum Disputationes - Vol. 7 – 2002

Harpij en sirene, J.A. de Boo, 7

Van muuranker tot wapenfiguur, Eduard Peeters, 10

De heraldicæ artibus, Edmond Willems, 13

Een "verloren" adelbrief, Marc Van de Cruys, 20

Het omkeren van wapens en andere eigenaardige rituelen, Marc Van de Cruys, 23

De dageraad van de Vlaamse heraldiek, Ernest Warlop, 34

De leeuw der Lage Landen, J.A. de Boo, 44

De Vlaamse Leeuw, kritisch bekeken, Giedo Haudenhuyse, 58

De leeuw, J.A. de Boo, 61

De leeuw van Brabant, Eduard Peeters, 67

Heraldische zwanen in Arnhem, Anton C. Zeven, 73

Officiële attestaties van familiewapens, Hugo Lambrechts-Augustijns, 74

What's wrong met de wrong? Karel van Hilten en Giedo Haudenhuyse, 84

Het geval Cocquiel, Jos Goolenaerts, 89

Over schildvulling, Carl E. Kuipers, 91

"Mors optata recedit", Giedo Haudenhuyse, 98

Een heraldisch gelukstelegram, Anton C. Zeven, 102

Smakelijke heraldiek, Jos Goolenaerts, 105

Heraldiek in Friesland, Dr. Kees Kuiken, 109

De vleugels van de Gruben, Jos Goolenaerts, 119

Heraldicum Disputationes - Vol. 8 – 2003

Het wapen van Adrianus Sanders, Hugo Lambrechts-Augustijns, 7

"Ich Dien!", Giedo Haudenhuyse, 9

Op welke voet staat de heraldische lelie, Edmond Willems, 15

Marterachtigen in de heraldiek, Eduard Peeters,20

Waarom wij ons 'blazoeneerden', Rudi Muylle, 24
pdf versie

Tafelende heren, Anton C. Zeven, 26

Over indelen en classificeren, J.A. de Boo, 31

Een bergkast vol wapenschilden, Antoon Vandromme, 41

Over de derde dimensie in de heraldiek, Roger Harmignies, 44

Heraldische Databank op het CBG, Hans Nagtegaal, 55

De heraldische ijsvogel, een mythologisch dier, J.A. de Boo, 57

Gemeentewapenspreuken, Johan Roelstraete, 62

Heraldiek vorm gegeven: 1. Perspectief, William Coolen, 67

Blazoeneringsperikelen om een Tsjechisch wapen, C. Kuipers, 72

Het wapen van Stenschewo, Carl E. Kuipers, 73

De 'verloren' adelbrief van de Pelgroms, Jan Melssen, 74

De zegels van de falsarissen Delaunay, Dominique Delgrange, 81

Nog meer blazoeneringsperikelen, J.C. Terluin, 88

Heraldische kunstenaars: Kurt Schweder, K. Padberg Evenboer, 90

Zwitserse humor, Marc Van de Cruys, 95

'Honni soit qui mal y pense!', Giedo Haudenhuyse, 96

Kaapse familiepenningen in de VOC-periode, Robert Laing, 101

Eén bron voor Rietstap's Armorial Général bekend, A.Hoeben, 115

Goed beslagen: het hoefijzer in de heraldiek, Eduard Peeters, 116

Een Brugs zegel in Wageningen, A.C. Zeven, 119

Halve leeuwen, Carl E. Kuipers, 120

Hoefijzers in Poolse wapens, Johan Roelstraete, 124

Heraldicum Disputationes - Vol. 9 – 2004

Opkomend, uitkomend en uitgaand..., Carl E. Kuipers, 7

Een zonnebloem in het wapen, Anton C. Zeven, 9

Uitvaartpenningen, Stefaan Crick, 10

Carl-Alexander von Volborth, Diana Danys, 13

'De beste stuurlui staan aan wal!', Giedo Haudenhuyse, 17

Het wapen op de waterbak, Anton C. Zeven & Robert A. Laing, 23

Heraldisch erfrecht, J.A. de Boo, 25

De wildeman in de Lage Landen, Willem van Ham, 29

Dennis Endean Ivall, Sir Ilay Campbell, 41

'Die Swartzen die men noempt vam Hirsch', Klaas Padberg Evenboer, 46

Een attestatie voor Jean l'Hermite, Marc Van de Cruys & Anton C. Zeven, 51

Middeleeuwse helmtekens en hun functie, Dirk Coutereels, 72

Melusine en sirene, J.A. de Boo, 61

Dan Escott, Anthony Wood, 65

Het wapenboek van Vlaanderen van d'Hozier (1696-1710), Pieter Donche, 75

Het helmteken van Daesdonc, Jan Melssen, 85

Zegelstempels als bodemvondsten, Anton C. Zeven, 94

Halve adelaars, Carl E. Kuipers, 96

Raadsels rond twee ordewapens en enige plaatselijke zegels uit westelijk Noord-Brabant, Willem van Ham, 99

'Gepalissadeerd' Een moeilijk te definiëren begrip, J.A. de Boo, 104

Over muizen, ratten en vleermuizen, Giedo Haudenhuyse, 106

Heraldicum Disputationes - Vol. 10 – 2005

'Van een omboordsel voorzien', Carl E. Kuipers, 7

De verdwenen obiits van de Sint-Cordulakerk te Schoten, Marc Van de Cruys & Hugo Lambrechts-Augustijns, 9

Het spoor van Spoor opgespoord, Jan Melssen, 15

Inhoeking? Marc Van de Cruys, 17

Canadees universiteitswapen op postzegel, Carl E. Kuipers, 21

Wapens en vlaggen: een band of niet? Hans Van Heijningen, 22

Joseph Van Driesten, Dominque Delgrange, 31

Geknotte herautstukken, Carl E. Kuipers, 37

Temse: een vlag die het toch niet haalde, Hans van Heijningen, 40

Het wapenkabinet Laurijn te Brugge, Pieter Donche, 43

De leeuw als Noord-Europese wapenfiguur, DirkCoutereels, 53

Marco Foppoli, Marc Van de Cruys, 57

Schildvoeten, (gras)gronden, bergen en zeeën, William Coolen, 61

Het zegel van de abdij van Zonnebeke, Anton C. Zeven, 65

De Siciliaanse kroningsmantel uit heraldisch oogpunt, Hubert de Vries, 67

Otto Wappler, Chris Coppens, 80

Zuilen, Carl E. Kuipers, 85

Een heraldisch grafmonument te Zandhoven, Jos Goolenaerts, 89

Rood-frankeerstempels met wapens, Anton C. Zeven, 97

Verenigde herautstukken, Carl E. Kuipers, 100

Het helmteken van Daesdonc en de 'goedendag', Giedo Haudenhuyse, 103

Codering bij het aanduiden en beschrijven van vlaggen, Hans van Heijningen, 107

Over de oorsprong van de fleur-de-lis, Kristen Faith Laing, 111

Heraldicum Disputationes - Vol. 11 – 2006

Wapens met "vreemde" figuren (1), Jan Melssen, 6

Lucas Cranach en de Saksische zwaarden, Carl E. Kuipers,19

Du pain, du vin et du... chagrin, Giedo Haudenhuyse, 22

De zegels van de abdij van Zonnebeke, Pieter Donche, 26

De ongewone figuur in het wapen van Lucas Cranach, Jos Goolenaerts, 31

Een verloren grafsteen te Schoten, H. Lambrechts-Augustijns,36

Wapens met "vreemde" figuren (2), Jan Melssen,37

Met de helm geboren, Marc Van de Cruys, 44

Gevild, Carl E. Kuipers, 54

Schagen en Knesselaere: twee gemeenten, één vlag, Hans van Heijningen,62

Beierse spitsruiten, Carl E. Kuipers, 65

De handmolen: een ongewone wapenfiguur, Dirk Coutereels, 69

Koksijde-De Panne: koers van een slechte naar een goede vlag, Hans van Heijningen,71

De commanderij Alden Biesen, Anton C. Zeven,75

Het meerltje, vogel en raadsel, Serge Martin-Massonet, 77

Gelijk of niet gelijk? Giedo Haudenhuyse, 81

Een wapenvoorstelling uit 1842, Jan Melssen, 84

Heraldiek in zijn historische context, Dirk Coutereels, 88

Heraldiek op het Sweertshof, Hugo Lambrechts-Augustijns & Marc Van de Cruys, 93

Geappeld en geknopt, Carl E. Kuipers, 96

Heraldiek in kruisjessteek, Giedo Haudenhuyse, 100

Tiete van der Laars, Marc Van de Cruys, 106

Het conopeum, Hugo Lambrechts-Augustijns, 111

Over lengte-breed te verhouding en van vlaggen, Hans van Heijningen, 113

Heraldicum Disputationes - Vol. 12 – 2007

Een heraldisch putdeksel in Trier, Anton C. Zeven, 6

Grappige wapenschilden, Lucien Penders, 8

Vier heraldische bijfiguren, Carl E. Kuipers, 10

Herkenningstekens in het schild of erbuiten? Ravels en Wester-Koggenland, Hans van Heijningen, 14

"bezeghelt met meine zeghele hute haghende", Giedo Haudenhuyse, 19

De collectie Rousseau, Marc Van de Cruys & Tony Oost, 26

Heraldische papierknipkunst, Anton C. Zeven, 31

Een schommelwieg en badkuip, mogelijk twee gelegenheidshelmtekens, Anton C. Zeven & Klaas Padberg Evenboer, 33

Het Jeruzalemskruis, een bijzonder embleem (1), Dr. Willem van Ham, 37

"Cominus et eminus", Giedo Haudenhuyse, 47

Ikkon-André Yamashita, Klaas Padberg Evenboer, 49

Schedepunten en soortgenoten, Carl E. Kuipers, 54

Een tafelende griffioen in Venetië en een putdeksel te Verona, Anton C. Zeven, 58

Een Antwerpenaar in Coburg? Marcel Lossie, 60

Vierendeling van wapens en niet-wapenvoerende grootouder, Pieter Donche,61

De status van de heraut, Carl E. Kuipers, 65

Stempels voor het Jacobspad, Jelle C. Terluin, 70

Bespiegelingen bij het Grand Armorial Équestre, Dirk Coutereels, 75

Leerdam en Schoonrewoerd: de een z'n vlag is de ander z'n wapen, Hans van Heijningen, 91

Het Jeruzalemskruis, een bijzonder embleem (2), Dr. Willem van Ham, 97

Heraldische putdeksels in Praag en Spremberg, Anton C. Zeven, 109

Otto Hupp, Marc Van de Cruys, 113

Relateren aan de vlaghoogte of de vlaglengte: een heel verschil, Hans van Heijningen, 117

'Dits tschip dat van Jherusalem comt', Dirk Coutereels, 121

Heraldicum Disputationes - Vol. 13 – 2008

Quo Vadis heraldiek? C.-A. von Volborth, 6

Aartsbisschop Jean Jadot, Hans van Heijningen, 12

Drie A's in het wapen Nepveu, Anton C. Zeven, 13

Het gedrukte wapenboek uit 1567 'Den Boomgaerd der wapenen', Pieter Donche, 15

Drie opgeknoopte muizen, Anton C. Zeven, 22

Een sprekend wapen, Marc Van de Cruys, 24

Speuren naar het wapen van Hazebroek, Dirk Coutereels, 25

Waarom tinten onbelangrijk zijn in vlaggen, Hans van Heijningen, 28

Wapen, symbool, kleuren & banier van Cranendonk, Jan Melssen, 32

Notities bij het Schotse wapen, Carl E. Kuipers, 46

Oude en nieuwe hermelijnstaartjes van Peterborough, A. C. Zeven, 50

Over de hond in de heraldiek, J.A. de Boo & Marc Van de Cruys, 53

Het Jeruzalemskruis, een bijzonder embleem (3), W. A. van Ham, 65

'Belgische' zegels in het gemeentearchief van Wageningen, A.C. Zeven, 81

Heraldische kunstenaars (11): Anthony Wood, Marc Van de Cruys, 84

Balksleutels met wapenschilden, Pieter Donche, 89

Bisschop Antoon Demets C.SS.R., Hans van Heijningen, 98

Nicholas Upton en de ossen, Carl E. Kuipers, 100

Seks in de heraldiek, Marc Van de Cruys, 104

Aartsbisschop Joseph J.R. Mees, Hans van Heijningen, 115

Heraldicum Disputationes - Vol. 14 – 2009

Mgr. Hector Catry (Kapucijn) vijfde bisschop van Lahore, Antoon Vandromme, 7

Het gerestaureerde wapenschild, handtekening van een abt, Edmond Willems, 9

Het Jeruzalemskruis, een bijzonder embleem (4), W.A. van Ham, 14

Heraldiek binnen de Evangelische Kerk in Duitsland, Carl E. Kuipers (+), 27

Frank van Borselen en zijn glasraam te Bad Wilsnack, Dirk Coutereels, 30

Carl-Alexander von Volborth, Marc Van de Cruys, 41

Holbein, handelaars, handmerken en heraldiek, Anton C. Zeven & Marc Van de Cruys, 45

Het Jeruzalemskruis, een bijzonder embleem (5-slot), W.A. van Ham, 51

Het verlies van de zegel van aartshertog Maxilimiaan in 1479, Dominique Delgrange, 62

Het wapen van bisschop Jan de Groef S.M.Afr., Hans van Heijningen, 69

Heraldische kunstenaars (12): Ilona Jurkiewicz, Marc Van de Cruys & Ilona Jurkiewicz, 71

Banderol met familienaam, J.A. de Boo, 76

De Raad van Adel van het Koninkrijk België, Paul de Win, 77

Adelbrieven verleend in 2008, Paul de Win, 81

Wapens op in Raeren gebakken aardewerk, A.C. Zeven, 91

De scherven van Wilsnack en hun betekenis, W.A. van Ham, 95

Het Wapenboek van Heessel, M. Van de Cruys, E. Leijs & D. Coutereels, 104

Heraldische kunstenaars (13): Ronny Andersen, Marc Van de Cruys, 109

De Lewis-schaalstukken en het ontstaan van de heraldiek, Marc Van de Cruys, 112

Mgr. Marcel Roger Buyse (Kapucijn) zesde bisschop van Lahore, Antoon Vandromme, 116

Het wapen van Bath in Zeeland, J.A. de Boo, 117

Een wapenschild, eer en adeldom in het 'Land van Bredenaerde' in de 16de eeuw, Dominique Delgrange, 121

De Europese vlag, Marc Van de Cruys, 136

Europavlag: niet en wél mariaal, Hans van Heijningen, 137

De Europese vlag, een chronologie, Dirk Coutereels, 142

Heraldicum Disputationes - Vol. 15 – 2010

Over de kat in de heraldiek, Marc Van de Cruys, 7

Het kruis als oorlogsvaan, Dirk Coutereels, 17

André De Witte, bisschop van Ruy Barbosa, Hans van Heijningen, 27

De gemeente Heerenveen en haar wapen, Jan Keuzenkamp, 31

Over breuken, bastaardij, wapenregistraties en … Schotland, Dirk Coutereels, 37

De gemeente Heerenveen en haar wapen. Een aanvulling, Rudolf Broersma, 49

Heraldische kunstenaars (14): Laurent Granier, Marc Van de Cruys, 55

Het wapen van de nieuwe primaat van België, Roger Harmignies, 61

Een 'wapenondertekening', Jan Melssen, 65

Dieren in wapens van Veluwse geslachten, Anton C. Zeven, 66

Wapenregistratie bij de Hollandse Vereniging voor Genealogie uitgebreid tot de Benelux, H.K. Nagtegaal, 80

Albert Vanbuel, bisschop van Kaga-Bandore, Hans van Heijningen,83

Bespiegelingen over het religieus heraldisch ex libris, Daniel de Bruin, 85

Een bezoek aan het 'Museo del Sigillo', Anton C. Zeven, 90

Gelegenheidsvondst, Marc Van de Cruys, 92

In Memoriam Daniel de Bruin, Marc Van de Cruys, 93

Adelbrieven verleend in 2009, Paul De Win, 99

De zonnewijzer van Bizencourt, Dirk Coutereels, 108

Heraldische kunstenaars (15): Karel van den Sigtenhorst, Marc Van de Cruys, 117

Heraldicum Disputationes - Vol. 16 – 2011

Eenheid-dualiteit in het blazoen, Roger Harmignies, 8

Mgr. Basileus 'Basiel'Tanghe OFMCap, Antoon Vandromme, 15

Heraldische recyclage, Dirk Coutereels, 18

Het Schotse wapen in het aartsbisdom Mechelen-Brussel, Hans van Heijningen, 21

Geeft de morenkop in het wapen van Boezinge zijn geheimen prijs? Noël Boussemaere, 26

Den VVtdruck ofte Blasoen der Wapenen, 1616, Pieter Donche, 37

Het blazoen van Sint-Sebastiaan, Dr. Willem van Ham, 60

Een wapenschild als identificatie-element, Edmond Willems, 77

Portret van een dame, met wapen, Jan Melssen, 81

Het wapenboek Bergmans: het belang van het origineel, Guido Vansteenkiste, 87

Het ex libris van Hervé & Josiane Douxchamps, Marc Van de Cruys, 90

Martin Doué, Vlaams heraut en wapenschilder, Dominique Delgrange, 96

De rouwstreep, Marc Van de Cruys, 111

Het wapen van bisschop Arnold Boghaert C.SS.R., H. van Heijningen, 115

In memoriam: Jos Goolenaerts (1913-2011), Marc Van de Cruys, 117

Heraldiek langs de openbare weg te Deurne, Jos Goolenaerts (+),122

Het wapen van bisschop Fulgentius Le Roy OSB, H. van Heijningen, 126

Heraldiek op postkaarten van het 'Vierlandenpunt', A.C. Zeven, 127

Roubaix = Reves, maar niet Oostende! Dominique Delgrange, 131

Banistieke recyclage, Dirk Coutereels,132

De moeder aller wapens, Arnold Rabbow, 134

De klauwen van de leeuw, Dirk Coutereels,140

Heraldicum Disputationes - Vol. 17 – 2012

Verleningen van wapens met de Belgische nationale kleuren, Roger Harmignies, 8

Het wapen van de familie Gruuthuyse in de XIVde en de eerste helft van de XVde eeuw (1), Jean-Marie van den Eeckhout, 17

Adelbrieven verleend in België in 2010-2011, Paul De Win, 33

Een damesblazoen gecombineerd met stadswapen, Willem van Ham, 45

Het wapen van de familie Gruuthuyse in de XIVde en de eerste helft van de

XVde eeuw (2), Jean-Marie van den Eeckhout, 47

Fantaseren over wapenbeschrijvingen, Guido Vansteenkiste, 69

Het wapen van bisschop Charles Joseph van Melckebeke, Hans van Heijningen, 75

De Jurade van Saint-Émilion 1199-1999 en haar zegel, Anton C. Zeven, 77

Het blazoen van Godfried van Bouillon, Willem van Ham, 81

Belgische bisschoppen in het buitenland (12) J.F. Cornelis, Hans van Heijningen, 101

Het wapen van Lobelius, M. Van de Cruys en G. Van Velthoven, 105

Twee Belgische pastoorswapens, Hans van Heijningen, 111

De tabbaard in het STAM te Gent, Dominique Delgrange, 115

's Mans beste vriend, Marc Van de Cruys, 122

Gelegenheidsvondst, Marc Crucifix en Dominique Delgrange, 124

Het wapen van Mgr. Alfons Raeymaekers, Marc Van de Cruys, 125

Erop of eronder? Marc Van de Cruys, 129

Een haardplaat met alliantiewapen, Jan Melssen, 131

Vragen bij een vragenlijst, François van der Jeught en M. Van de Cruys, 135

Heraldicum Disputationes - Vol. 18 – 2013

Een sportkroniek uit de XVde eeuw, Jean-Marie van den Eeckhout, 7

Een haardplaat met alliantiewapen, François van der Jeught & Thierry Lauwereys, 21

Wapens op de gevel van de herberg Sinte Michiel, Anton C. Zeven, 26

Een niet te verwoesten wapenspreuk: CONCORDIA RES PARVÆ CRESCUNT, R.W. van Dijk, 30

Nog een pastoorswapen, Antoon Vandromme, 39

Het grafmonument van Jan III van Merode en Anna van Gistel te Geel, Dirk Coutereels, 42

HABEMUS SCUTUM!? Marc Van de Cruys, 49

Niet-heraldici blazoeneren doorgaans enkel de zichtbare stukken, Jean-Marie van den Eeckhout, 58

In de schemerzone tussen adel, herauten en heraldiek: de zegels van Robert en Michel Le Ghietz uit Rijsel, Dominique Delgrange, 75

Het wapen van Vesalius, Marc Van de Cruys, 83

Een zegelmatrijs met het wapen de Croix, Dominique Delgrange en Marc Crucifix, 88

Wapens op gebouwen in schilderijen van Jacques Daret en Hendrik Avercamp, Anton C. Zeven, 89

Heraldische rouwgebruiken bij de begrafenis van Maria Gabriela de Lalaing (1634-1709), gravin van Hoogstraten en Hornes, Stefan Crick,94

Nog een wapenattestatie, Marc Van de Cruys, 99

Paus Johannes Paulus II: een opdrachtgever met wensen, Hans van Heijningen, 102

Het wapen Ullens-Verbiest in de Antwerpse kathedraal, Marc Van de Cruys, 105

Heraldische kunstenaars (16): Cor Böhms, Marc Van de Cruys, 107

Portretten op wapens: A.A. Vorsterman van Oyen en zijn gezin, J.A. de Boo, 113

Een schild met stad en stroom: Het wapen van Mgr. Jean-Pierre Delville, Hans van Heijningen,115

Het alliantiewapen 'Wesche-Vincent', Vincent H. van Steenbergen van der Es, 119

Een wapen voor de Sint-Nicolaasbasiliek te Amsterdam, Anders Daae, 122

Limburg retrospectief, Dirk Coutereels, 129

Bijgaerden in Oostmalle, Marc Van de Cruys, 136

Heraldicum Disputationes - Vol. 19 – 2014

Het Franse oorlogskruis in Vlaamse stadswapens, Patrick van Waterschoot, 7

Heraldische opmerkingen bij een monumentale schouw te Bergen op Zoom, Willem van Ham, 18

Nog een zegelmatrijs: Alegambe-Wouters de Vinderhoute, Dominique Delgrange & Marc Crucifix, 31

Jan de Weert (ca. 1435 – 1499). Een Antwerpse abt met Hollandse en Zeeuwse roots, A.M. Bosters, 32

Belgische bisschoppen in het buitenland (13): Het wapen van Philip Dickmans, Hans van Heijningen, 36

De laatste adelbrieven verleend door Z.M. Albert II, Koning der Belgen 2012-2013, Paul De Win, 37

Wapens en logo's van Nederlandse universiteiten en hogescholen, Fons van Wieringen, 44

Heraldiek in het Groene Hart, Gemeenten en hun wapens in en rond het gebied van de nieuwe gemeente
Bodegraven-Reeuwijk, Jan Keuzenkamp, 55

De verdwenen obiit van Borsbeek, Stefan Crick & Marc Van de Cruys, 61

Belgische bisschoppen in het buitenland (14): Mgr. Godfried Pelckmans O.F.M. Cap 3de bisschop
van Lahore, Marc Van de Cruys, 63

Bontekoe maakte het bont. Over een burgemeester die meer dan 150 wapens ontwierp, Hans van Heijningen, 65

Attestaties (mv.) voor Heylinck en van de Zijpe, M. Van de Cruys & H. Lambrechts-Augustijns, 74

Tien jaar Gilde van het Heilig Sacrament van Niervaert te Breda, Anders Daae, 82

Omtrent de memorietafel van Serooskerke-Micault, Jean M.P. Debois, 85

Gegolfd en golvend in wapens met water, J.A. de Boo, 88

Heraldiek op een schandpaal. Het voorbeeld van de schandpaal van Kapelle-op-den-Bos, Paul De Win & François van der Jeught, 93

Nog een schandpaal? Dominique Delgrange & Marc Van de Cruys, 99

Het gegeerd wapen van Oud-Vlaanderen, Dirk Coutereels, 103

De Morgenster, Anders Daae, 115

Een paard met heraldisch borstschild De Wavrin, Anton C. Zeven, 119

Hoe een schaap een linde werd. Het belang van etymologie bij het ontwerpen van een sprekend wapen, Dirk Van Lembergen, 123

Heraldicum Disputationes - Vol. 20 – 2015

Het wapen van Rotselaar, Marc Van de Cruys, 7

In memoriam Karel van den Sigtenhorst, Cor Böhms, 9

Elisabeth van Berchem (ca. 1622-1674), ambachtsvrouwe van Vossemeer en Endegeest, A.M. Bosters, 10

Heraldische kunstenaars (18): Marcel Stiennon (1904-2000), Marc Van de Cruys

Herkomst familiewapen van het Amsterdams geslacht Backer, H.K. Nagtegaal & H.M. Morien, 20

De eerste adelbrieven verleend door Z.M. Filip, Koning der Belgen 2013-2014, Paul De Win, 25

Knoeien met kwartierstaten. Heraldische analyse van het glasraam van Jan V van Brugge, heer van Gruuthuse, en van Maria de Melun, Jean-Marie van den Eeckhout, 37

De 14 kwartieren van Mr. Adriaen Nicolaesz. Boogaert, H.K. Nagtegaal & H.M. Morien, 56

Een verloren grafsteen van Jan van den Brande en Anna de Brune, Dominique Delgrange & Marc Van de Cruys, 67

Een zegelmatrijs met het wapen Veranneman (Gentbrugge), Dominique Delgrange & Marc Crucifix, 72

Archeologische heraldiek (1): De ruitersteen van Hornhausen, Anton C. Zeven, 73

Belgische bisschoppen in het buitenland (15): Mgr. P.C.J. van Lierde, Hans van Heijningen, 76

Pieter van Berchem, zeerover-burgemeester, Dirk Coutereels, 78

Het liber amicorum van Leo en Jan Roelofs (1571-1585), Anton C. Zeven & Marc Van de Cruys, 67

De zegelmatrijs van Egidius van Wyneghem, Marc Van de Cruys, 98

De zegelmatrijs van Boudewijn van Lens, Dominique Delgrange, 104

Verus van Cats (ca. 1600-1638), heer van Bruëlis en Vossemeer, A.M. Bosters, 105

Geknoei met kwartierstaten en familiewapens voor Pedro Coene uit Sevilla (ca. 1680), Pieter Donche, 113

Vernoemen en vererven: het familiewapen Bicker Caarten, J.A. de Boo, 127

700 jaar gebruik van zegel en wapen in de familie Daae, Anders Daae, 129

Een zegelmatrijs van Zwevegem met het stamwapen Harchies, Dominique Delgrange & Marc Crucifix, 136

Heraldicum Disputationes - Vol. 21 – 2016

'à la bende et dix-sept billettes', Giedo Haudenhuyse, 7

Archeologische heraldiek (2): Het Witte paard van Uffington, Marc Van de Cruys, 15

Anders Daae's artikel '700 Jaar gebruik van zegel en wapen in de familie Daae' nabeschouwd, Roel de Neve, 18

Een onbekend zegel van Menen, Dominique Delgrange, 27

Een hondenhalsband met het wapen van de Antwerpenaar Pieter Roose, A.C. Zeven, 29

36 Mark zilver voor een hondenkop of hoe de Hohenzollerns aan hun helmteken kwamen, Arnold Rabbow, 33

Iets over helmgenootschappen, Marc Van de Cruys, 42

Ridder Willem Norys (ca.1450 – 1512), weldoener der Huijbergse Wilhelmieten, A.M. Bosters, 45

Vragen bij een Oudenaardse rol met het zegel van Gijsbrecht van Leeuwerghem, Dominique Delgrange, 50

Een rouwbord Triest te Sint-Joris (Beernem) met een merkwaardige sterfdatum, Stefan Crick, 53

"IN TROUWEN VAST" Wapenspreuk van Mechelen of van Berchem? Marc Van de Cruys, 53

Archeologie in wapens (3): Het paardentetraskelion van Grosuplje, Ad Overgaag, 69

Heraldische ex libris van enkele leden van de familie de Castro y Toledo, Pieter Donche, 72

Queeste naar een nieuw wapen, Dirk Minnebo, 93

Een zegel van de stad Kortrijk 1474-1594, Dominique Delgrange, 96

De fibula van Suseni, Ralf Hartemink, 97

Het rouwbord van Willem Cornelisz. van Duyvenbode, J.A. de Boo & M. Van de Cruys, 99

De van Stemborgrafzerk te Oudenbosch: een reconstructie, A.M. Bosters, 102

Heraldisch plaveisel, Ad Overgaag, 107

De ene maliënkolder is de andere niet, Dirk Coutereels, 109

Is de heraldiek een verwaarloosbare genealogische bron? Ruud J. Lem, 112

Over het vierendelen van wapens en de kwestie Lem, Marc Van de Cruys, 119

Heraldicum Disputationes - Vol. 22 – 2017

De gebedsnoot van Lieven van Pottelsberghe en Lievina van Steelant, Anton C. Zeven, 7

Rouwborden voor de Tongerse prelaten Laminne (+1924) en Deploige (+1927), Jean-Jacques van Ormelingen, 13

Archeologie in wapens (5): De rotstekeningen van Tanum, Ralf Hartemink, 19

Jan Jansen van Couwerve,stichter van Nieuw-Vossemeer, A.M. Bosters, 21

De kwestie Lem': een reactie, Wil Lem, 26

Oude staten, nieuwe landen (1): Adelaars en lictorenbundels: de Republiek van Salò, Marc Van de Cruys, 33

Belgische bisschoppen in het buitenland (16): Henri Gabriels, 2de bisschop van Ogdensburg, Hans van Heijningen, 51

De zegelmatrijs van de Loonse kanunnik Renier Delvigne (1760-1830), Jean-Jacques van Ormelingen, 53

De schreeuw van de natte leeuw, Fabrice Müllender, 55

Archeologie in wapens (6) Een wegkruis en meer dan één fibula, A. C. Zeven & M. Van de Cruys, 58

De Kleefse connectie: Jan I hertog van Kleef en Elisabeth van Nevers, Dirk Coutereels, 65

Een hert met drie geweistangen, Anton C. Zeven, 79

Heraldiek als antiek (1): Maes, Marc Van de Cruys, 82

Heraldiek als antiek (2): het Throckmorton reliëf, Marc Van de Cruys, 83

Susanna van Etten (1549-1634), cisterciënzerabdis van Leeuwenhorst, A.M. Bosters, 95

Een blok met het wapen van Jean-Jérôme de Schroots, abt van Flône (1725-1742), Jean-Jacques van Ormelingen, 101

Andreas Franciscus de Altuna, kanunnik van Antwerpen, A.M. Bosters, 107

Heraldiek als antiek 'Maes': identificatie en aanvullingen, Pieter Donche, 114

Omtrent de grafzerk van Suzanna van Etten, J.M. Debois, 126

Heraldiek in een triptiek: van Riebeke – Parmentier, Marie Majella Martelé, 128

Belgische bisschoppen in het buitenland (17). Het wapen van Dom Eugênio Rixen, bisschop van Goiás, Hans van Heijningen, 142

Een zegelmatrijs van den Broucke, Marc Crucifix & Dominique Delgrange, 144

Heraldicum Disputationes - Vol. 23 – 2018

Redactioneel, Marc Van de Cruys, 5

Christian Rodembourg, bisschop van Saint-Hyacinthe (Canada), Hans van Heijningen, 8

Jan Ruychrock van de Werve, ambachtsheer van Vossemeer, A.M. Bosters, 10

Een zilveren schenkblad met alliantiewapen Snouckaert van Schauburg – Sweerts de Landas (Den Haag 1714), Jean-Jacques van Ormelingen, 15

Heraldische kunstenaar Albert de Badrihaye (1880-1976), Bernard Grothues, 20

Een aangepaste hypothese voor de eerste generaties van de familie van der Aa genoemd van den Gruuthuyse, Jean-Marie van den Eeckhout, 25

Heraldische repercussies van het huwelijk tussen gelijke geslachten, Marc Van de Cruys, 33

Heraldiek te Conques, Lucien Penders, 36

Belgische bisschoppen in het buitenland (19). Remi De Roo, Canadees bisschop geworteld in Vlaamse grond, Hans van Heijningen, 43

Een Schots wapen in hartje Brussel, Rudi Schrever, 45

Identificatie van de wapens op de zegelmatrijs van den Broucke, Pieter Donche, 49

Een zegelmatrijs van Caloen, Marc Crucifix & Dominique Delgrange, 60

Heraldiek op het verdwenen praalgraf van Lodewijk van Male (+1384) te Rijsel, Dirk Coutereels, 61

Obiits: De heraldische liefdeknoop ontward? Stefaan Crick, 73

Bloncque uit Reimerswaal, A.M. Bosters, 80

Oude staten, nieuwe landen (2). Het prinsdom en republiek Poyais, Marc Van de Cruys, 84

Belgische bisschoppen in het buitenland (20), Pierre-Herman Dosquet, 4de bisschop van Québec, Hans van Heijningen, 90

Archeologie in wapens (7). Het wapen van Manching, Marc Van de Cruys, 92

Het wapen van Sainte-Adresse, Marc Van de Cruys, 93

Gemeentevlaggen in de Duitstalige Gemeenschap in België, Hans van Heijningen, 97

Enkele wapenschilders uit Rijsel in de 16de en 17de eeuw, Dominique Delgrange, 103

Belgische bisschoppen in het buitenland (21): Mgr. Josephus 'Ludolf' Brems, titulair bisschop van Roskilde, Marc Van de Cruys, 114

Universitaire wapenborden, Stefan Crick, 117

Heraldicum Disputationes - Vol. 24 – 2019

Redactioneel, Marc Van de Cruys, 5

Een geheim wapen, Ad Overgaag,6

Een zegelmatrijs uit Olsene, Marc Crucifix et Dominique Delgrange,8

De Schembartlauf in Nürnberg in de 15de en 16de eeuw, Anton C. Zeven, 9

Oeps foutje!? (5) Blunderberen, Marc Van de Cruys, 14

Belgische bisschoppen in het buitenland (21): Charles-Jean Seghers, bisschop in Canada en de Verenigde Staten, Hans van Heijningen, 16

Het 'Wapenboek chiffré' ontcijferd, Guido Vansteenkiste, 18

Enkele wapenschilders uit Rijsel in de 16de en 17de eeuw: addendum, Dominique Delgrange, 22

Antipodenheraldiek, Ad Overgaag, 25

De usurpatie van Donald Trump, Marc Van de Cruys, 33

Belgische bisschoppen in het buitenland (22): Jean-Félix de Hemptinne osb, apostolisch vicaris van Katanga, Hans van Heijningen, 30

De zegelmatrijs van Albert-Joseph d'Arberg, Marc Crucifix & Dominique Delgrange, 41

Gearmorieerde kentekens in zilver voor dienstboden en jachtopzieners (18de eeuw), Jean-Jacques van Ormelingen, 43

Bernaerd Pels (ca.1485–1541) koopman en ambachtsheer, A.M. Bosters, 53

De nieuwe wapens van de koning (1), Marc Van de Cruys, 61

Een geheim wapen (2), Ad Overgaag, 67

Gearmorieerde kentekens in messing voor Gents dienstpersoneel (18de eeuw), Jean-Jacques van Ormelingen, 69

Heraldische kunstenaars (20) Guy Dedecker, illustrator en heraldisch tekenaar, Bernard Grothues, 73

Een wildevrouw als schildhouder, Pieter Donche, 80

Het wapenschild van Monseigneur Pierre Warin 31ste bisschop van Namen, Cédric Pauwels, 83

Een vroeg 17de-eeuws wapenboekje met bijna 2000 wapens, Pieter Donche, 87

De vermiste obiits van de St.-Michielskerk van Boezinge zijn terecht, Noël Boussemaere, 101

Archeologie in wapens (8). Wapen en vlag van Hogebeintum, J. C. Terluin, 108

Van hazewinden en schildhouders, Roger Bryssinck, 110

Heraldische kunstenaars (21). Ton de Witte amateur en heraldisch tekenaar, Bernard Grothues, 112

Van de stier die door verschillende dorpen raasde, Gie Stappaerts, 117

Gregorio del Plano (1540-1604) ambachtsheer van Vossemeer, zijn wapen en zijn familie, A.M. Bosters & M. Van de Cruys, 125

Heraldicum Disputationes - Vol. 25 – 2020

Redactioneel, Marc Van de Cruys, 5

Henri Michel Delacroix, heraldisch schilder van de koning (1814-1853), Pieter Donche, 7

Een geheim wapen (3), Ad Overgaag, 15

Jan van Brugge, heer van Spiere, en Jan van den Gruuthuyse, zonen van Lodewijk van Brugge, heer vanGruuthuse, Jean-Marie van den Eeckhout, 18

Pieter Stoffels Uyt Mattemburgh (ca. 1560-1627), rentmeester van de Oranjes, A.M. Bosters, 28

Het verworden van zegels met de tijd: van Buchelius (1630) tot CORPUS SIGILLORUM NEERLANDICORUM (1925), Anton C. Zeven, 34

Heraldiek in tijden van corona, Marc Van de Cruys, 45

Een geheim wapen (4), Ad Overgaag, 51

De rouwborden van Beetsterzwaag, Jelle Terluin, 55

Belgische bisschoppen in het buitenland (22): Mgr. Charles Alphonse ‘Amand’ Vanuytven o.praem., titulair bisschop van Megara, Marc Van de Cruys, 63

Heraldische kunstenaars (23): Brian Abshier, een heraldisch kunstenaar uit Texas, Bernard Grothues, 65

Een nieuw wapen voor de Heemkundige Kring van de Antwerpse Polder, Philippe Beaujean, 69

Het wapen van Gregorio del Plano: een aanvulling, Marc Van de Cruys, 78

Een zegelmatrijs Hallewyn, Marc Crucifix & Dominique Delgrange, 80

Oorlogswapens, Jan Keuzenkamp, 81

Belgische bisschoppen in het buitenland (25). Mgr. Fabien Eestermans, O.F.M.Cap., 4de bisschop van Lahore, Hans van Heijningen, 90

Heraldische kunstenaars (24): Sivane Saray, Marc Van de Cruys

Johan de Knuyt (1587-1654), zijn familie en het wapen van Vossemeer, A.M. Bosters, 97

Een geheim wapen (5), Ad Overgaag, 104

Heraldiek: het nieuwe speeltje van de superrijken? Marc Van de Cruys, 110

Siardus Bogaerts (1614-1670), prior van de wilhelmieten van Huijbergen, A.M. Bosters, 113

Een geheim wapen (6), Ad Overgaag, 119

Heraldische kunstenaars (25): Massimo Ghirardi, Marc Van de Cruys, 123

Een "nieuw" wapen voor de Lamme Goden, Marc Van de Cruys, 128

Mary, Queen of Scots, en boegbeeld van de Contrareformatie, Dirk Coutereels, 131

Heraldicum Disputationes - Vol. 26 – 2021

Epifaniaanse heraldiek, Ad Overgaag, 8

Het wapen van de Maaslandse familie Gruyters, Jean-Jacques van Ormelingen, 17

Heraldische kunstenaars (26). Jiří Louda (1920-2015). Tsjechisch verzetsstrijder en heraldicus, Bernard Grothues, 24

Het toernooi in Gent van woensdag 20 juni 1369, Klaas Padberg Evenboer, 30

Eigenerfdenwapens in Friesland, J.C. Terluin, 49

Een Geheim Wapen (7), Ad Overgaag, 64

Petrus (Benedictus) Struve (1653-ca.1705), wilhelmiet van Huijbergen en zijn familie, A.M. Bosters, 69

Gearmorieerde opdrachten in de Biblia sacra versione Belgica (1744-1782) van de Antwerpse minderbroeders Willem Smits en Pieter van Hove, Jean-Jacques van Ormelingen, 75

Belgische bisschoppen in het buitenland (26). Mgr. Dominique Mathieu, aartsbisschop van Teheran-Isfahan, Marc Van de Cruys, 83

De fout van Reimers, J.A. de Boo, 85

Nicolaes van Boshuijsen (ca.1565-1636). Ambachtsheer van Vossemeer en zijn familie, A.M. Bosters, 94

Een geheim wapen (8), Ad Overgaag, 103

Belgische bisschoppen in het buitenland (27). Augustinus Van de Vyver, 6de bisschop van Richmond, Hans van Heijningen, 109

Heraldische kunstenaars (27). Kevin Greig. Een veelzijdig Schots talent, Marc Van de Cruys, 111

Het 'bewijs van adel' van don Francisco Massue y Blanco uit San Lúcar de Barrameda (1687), Pieter Donche, 117

Belgische bisschoppen in het buitenland (28). Luc Matthys, altijd Vlaming gebleven, Hans van Heijningen, 128

Een Geheim Wapen (9), Ad Overgaag, 130

De familie van Overvest te Delft en Vossemeer, A.M. Bosters, 135

Heraldische kunstenaars (28). Hyacinthe de Keranrouë, Marc Van de Cruys, 140

Heraldicum Disputationes - Vol. 27 – 2022

Redactioneel. Quo vadis heraldiek? Marc Van de Cruys, 5

Twee 16de-eeuwse wapenboeken Vlaanderen van éénzelfde samensteller, Pieter Donche, 9

Het alchemistisch tintje van de kleurregel, Stephen Humphreys, 27

Belgische bisschoppen in het buitenland (29). Theophile Meerschaert, eerste bisschop van Oklahoma, Hans van Heijningen, 46

Rogier (Benedictus) Indervelden, wilhelmiet van Huijbergen en zijn familie, A.M. Bosters, 49

Heraldische markeernagels, Marc Van de Cruys, 56

Heeft de vreemde versie van het wapen van IJsland een Belgische achtergrond? Ralf Hartemink, 61

Heraldische kunstenaars (29). Hallvard Trætteberg. De vader van de Noorse overheidsheraldiek, Ad Overgaag, 65

Belgische bisschoppen in het buitenland (30). Petrus-Maria Vrancken, grondlegger van de moderne missie in Indonesië, Wil Lem, 75

Gewapend met een Gunungang. Bisschoppelijke heraldiek in Indonesië, Leo van Veghel, 83

De legendes rond de wapens van Porrentruy, Delémont en Laufen in Zwitserland, Ralf Hartemink, 89

De Savornin: Franse legeroversten in het Staatse leger, A.M. Bosters, 94

Een Geheim Wapen (slot), Ad Overgaag, 100

Zoektocht naar de oorsprong en betekenis van een heraldische voorstelling van de rederijkerskamer de Violieren uit Antwerpen, Johan Andriessen, 105

Heraldische kunstenaars (30). Roland Symons, Bernard Grothues, 114

Belgische bisschoppen in het buitenland (31). Johann von Goëss een opmerkelijk bisschopsleven, Hans van Heijningen, 121

Thomas-Georgius de Fontaine (†1725) een heraldicus uit Tongeren, Jean-Jacques van Ormelingen, 126

Reijns te Loenhout, Antwerpen en Steenbergen, A.M. Bosters, 139

Heraldiek in het straatbeeld: Beesel Drakedörp, Ad Overgaag, 146

Heraldicum Disputationes - Vol. 28 – 2023

Redactioneel, Marc Van de Cruys, 5

Het ex libris van de Engelsman Thomas Phillips (1708-1774), kanunnik van het O.-L.-Vrouwekapittel te Tongeren, Jean-Jacques van Ormelingen, 7

Het 'bewijs van adel' van don Maximiliano en don Bernardo Clemente Principe uit Sevilla (1684), Pieter Donche, 17

Vergroesen en van Groesen te Zundert en in de regio Antwerpen (ca. 1360-1560), A.M. Bosters, 27

Belgische bisschoppen in het buitenland (32): Mgr. Hubertus Joannes Ludovicus 'Libert' Boeynaems, ss.cc., Marc Van de Cruys, 32

Oude staten, nieuwe landen (3). Vrijstaat Triëst (1947-1975), d Overgaag, 33

Belgische bisschoppen in het buitenland (32); Désiré Raeymaekers, O. Praem., bisschop van Mariamme en Buta, Marc Van de Cruys, 40

Een Moor als statussymbool, Majella Martelé, 42

Cornelis Pieterszn van Dalem (ca.1465-1518) 'Heerschap' van Vossemeer en zijn familie, A.M. Bosters, 52

Heraldiek en koning Charles III, Marc Van de Cruys, 60

Over lusterwijven (en -mannen), Marc Van de Cruys, 64

Heraldische geweikronen, Benoit Kervyn de Volkaersbeke, 65

Heraldische kunstenaars te Gent in de 19de eeuw, Pieter Donche, 71

Van blazoeneren en interpreteren; bespiegelingen rond het wapen De Moor, J.A. de Boo, 75

Van Dalem en Everdeijs in Zeeland en West-Brabant (14de-16de eeuw), A.M. Bosters, 79

Eindelijk het ultieme hulpmiddel voor de heraldicus? WEBALDIC, Marc Van de Cruys, 85

Belgische bisschoppen in het buitenland (34). Mgr. Urbain Morlion, eerste bisschop van Boudewijnstad, Marc Van de Cruys, 92

Indexen

Heraldicum Disputationes - Jubileumuitgave 2000

Rafal T. Prinke: Hermetische heraldiek, 1

J.A. De Boo: De Grimbergse Oorlog, 17

Eduard Peeters: Molens en molenattributen in de heraldiek, 65

Marc Van de Cruys: Het molenijzer in de heraldiek, 73

Giedo Haudenhuyse: "Pilis barbae meae", 79

Hugo Lambrechts-Augustijns: Graf- en gedenkschriften van de provincie Antwerpen, 107

Jos Goolenaerts: Filatelie en heraldiek, 121

Eduard Peeters: De Belgische heraldische postzegels, 133

Luc Duerloo: De nieuwe provinciewapens en –vlaggen, 143

Giedo Haudenhuyse: De draak in de heraldiek, 165

Heraldicum Disputationes - Jubileumuitgave 2005

Ad Hoeben: Enkele bijzondere facetten van het Paaslam in de zegel- en wapenkunde, 1

Eduard Peeters: Blazoenen op 'Het Laerhof' te Schelle, 32

Giedo Haudenhuyse: "Rood, geel en zwart, de kleuren van mijn hart...", 45

Jos Goolenaerts: Heraldische perikelen rond een graf monument, 49

Marie-Laure Robberechts: Niet-adellijke heraldiek in de Noorderkempen, 60

Freddy De Laender: Kerkelijke heraldiek in de filatelie, 181

O'Kelly de Gallway: Het leenboek van het klooster van Doornzele bij Gent, 203

Giedo Haudenhuyse: Een verborgen symbool? 217

Hans van Heijningen: Belgische gemeentevlaggen uit 'Vexilla Nostra' van 1971 en 1973, 222

Dirk Coutereels, De Slag bij Woeringen (1288), 23

Eduard Peeters, De heraldiek van Napoleon, 277

J.A. de Boo, Heraldiekbeoefening: terugblik en vooruitzicht, 283

Heraldicum Disputationes - Jubileumuitgave 2010

Marc Van de Cruys: Over de betekenis van wapens, 3

J.A. de Boo:'Van zinnebeeldige betekenis', 8

M. Van de Cruys: Heraldiek, semiotiek, linguistiek en symboliek, 23

Rolf E. Sutter: Gampilun en Encidemon. Over de functie van de heraldiek in Wolfram von Eschenbachs Parzival, 53

Rafal T. Prinke: De achterliggende occulte betekenissen van Poolse heraldische kentekens, 70

J.A. de Boo: De symboliek van de pelikaan en het wapen van de stad Appingedam, 79

M. Van de Cruys: Boomsymboliek in de heraldiek, 88

Miscellania Heraldica I (Heraldicum Disputationes - Jubileumuitgave 2020)

Marc Van de Cruys, 25 jaar HD. Een terugblik.

Marc Van de Cruys, Het 'wapen' van Heraldicum Disputationes. Iets over het wapenschild van Karel de Grote.

Jos Goolenaerts, Antwerpenaars in de Raad van Brabant. Drie generaties Maes in de Raad van Brabant.

Hans van Heijningen, De Fryske Rie Foar Heraldyk. Wegbereider voor provinciale heraldische activiteiten.

Pieter Donche, Het bewijs van adel van don Pedro de Harou uit Cádiz (1680). Een bron voor verdwenen heraldiek in de Zuidelijke Nederlanden.

Ad Overgaag, Heraldiek van een verdwenen monarchie. Het wapenboek van het koninkrijk Haïti.

Gie Stappaerts, Een bril is niet altijd een bril. Over brillen op wapenschilden.

Dominique Delgrange, Een opmerkelijk sigillografisch, numismatisch en heraldisch fenomeen uit de 14de en 15de eeuw. Dieren met een wapenmantel.

Giedo Haudenhuyse, Nieuwe machthebbers. De gedenksteen Rodriguez de Evora herbekeken.

Anton C. Zeven, Een mogelijke bron voor sigillografie. Geschilderde zegels en zegelafdrukken in middeleeuwse miniaturen.

Dirk Coutereels, De Bourbonconnectie. Drie zusjes en hun praalgraf.

A.M. Bosters, Heraldiek in Noord-Brabant Schouten en baljuws van Halsteren en hun wapens.

Eduard Peeters, Wat voerden onze kunstschilders in hun schild? Pieter Paul Rubens en Antoon van Dijck.

Hans van Heijningen, Een 'scheutje' kerkelijke heraldiek. Het wapen van de Missionarissen van Scheut.

Jean-Jacques van Ormelingen, Wapenzilver voor Zuid-Nederlandse en Luikse abdijtafels in de 17de en 18de eeuw.

Jean-Marie van den Eeckhout, Requiem voor Gruuthuyse. Het bewogen leven van Catharina van Brugge.

Ad Overgaag, Vrijmetselaarsymboliek in wapenschilden. Maçonnieke heraldiek.

Marc Van de Cruys, Heraldische databanken in Vlaanderen en Nederland. Is er (nog) nood aan een heraldische databank?

Klaas Padberg Evenboer, Kopie van het verloren tableau in de Poortersloge? De winnaars van de steekspelen van de Witte Beer, 1380 - 1458.

Indexen

Miscellania Heraldica II

Een genealogisch-heraldisch vraagstuk. De wapenschilden op het grafmonument van de Oudenburgse abt Albert Frederik Taye te Wemmel.

De zeven geslachten van Brussel.

Heraldiek in de kringwinkel. De obiit van Theresia Maria van Susteren en iets over haar familie.

Het gemeentewapen van ‘s-Gravenwezel.

Over kunst, praalgraven en hondenhalsbanden. De hond van Roose.

Gelijke namen, verschillende wapens. Twee zegelmatrijzen ‘de Carnin’ en iets over de meerltjes van ‘le Poyvre’.

Over scutellofobie en logomanie. ‘De nieuwe gemeentelijke huisstijl’ of de miskenning en teloorgang van achthonderd jaar erfgoed.

Verplaatst, verdwenen én teruggevonden te Wommelgem. De grafsteen en het wapen van Karel van den Heetvelde.

Heraldiek op Hulgenrode in Wommelgem. Joanna von Wasservas en Thomas Hütter: hun wapens en hun familie.

Kerkelijke heraldiek. De wapenschilden van de Belgische en Nederlandse missiebisschoppen van Scheut in China.

Een boeketje heraldiek. Over de vormgeving van bloemen in de heraldiek en de vlasbloem in het bijzonder.

De zeven geslachten van Leuven.

Naar Amerika en terug. Iets over de familie Stier,hun wapen en Maryland.

De herkomst van het wapen Stier: een alternatieve hypothese.

Een paar zegels en wat genealogie. Waszegels van Brouchoven en van Berlaer in Antwerpse schepenakten.

Blazoenen in het groen van Deurne. De wapens van Havre en della Faille op de ‘Dellafaillebrug’ in het Boekenbergpark

Kwartierstaat of niet? Het glasraam van Pieter van Dorp:een onoplosbare puzzel.

Op zoek naar een gemeentewapen/ Heraldiek van de ‘heren’ en ‘vrouwen’ van Wuustwezel.

Een verwarrend plaatje. Het votiefschilderij van Wouter van der Noot en Digna van Grimbergen.

Kerkelijke heraldiek. Een wapenbord in de abdij van Averbode met de blazoenen van abt Halloint en wijbisschop Jacquet.

Over handen in de heraldiek. Heraldische gebarentaal.

Van Maaseik naar Antwerpen en Duinkerken. De familie en het wapen van Jan van Eelen (ca. 1625–1695).

Waarom staat het wapen van Zemst op een glasraam uit 1459 in een Duitse kerk? Over de herkomst van het wapen van de familie van Bergen en dat van de gemeente Zemst.

Terug naar de bron. Het wapen van de adellijke familie von Westerholt und Gysenberg


Flag Counter
In samenwerking met Heraldry of the World