Civic Heraldry Literature - Netherlands (Heraldische literatuur - Nederland)

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Heraldic literature
At-003.books.jpg

CIVIC HERALDRY LITERATURE (NETHERLANDS) / HERALDISCHE LITERATUUR NEDERLAND

This page shows the literature used for the Dutch part of Heraldry of the World. For other countries see here. For the Dutch East Indies, see Indonesia,. See also Netherlands Antilles.

I am always looking more more, local, literature, such as newspaper articles etc. If you want to donate these, please send them as pdf or contact me !

Posters, websites, mails/letters, stamps, postcards, maps and similar sources are not included. For an overview of heraldic picture albums, tobacco cards, trade cards, stamps etc, see here)

General literature (Dutch)

 1. Anema, J.T. : Gemeentewapens bij samenvoeging van gemeenten en het beleid van de Hoge Raad van Adel. Heraldisch Tijdschrift 22:3(2016)88-102.
 2. Nl-041.books.jpg Bergh, L.P.C. van den : Grondtrekken der Nederlandsche Zegel- en Wapenkunde. 2e druk, 1861, Amsterdam, Muller. 111 + V blz.
 3. Boo, J.A. de : Heraldiek. Bussum, 1967.
 4. Nl-049.books.jpg Borne, J.C.C.F.M. van den : Bibliografie van de Nederlandse heraldiek. Centraal Bureau voor Genealogie, Den Haag, 1994. 488 blz.
 5. Nl-076.books.jpg Eeckhout, J-M. van den : De lelie in alle staten. Typologie van een wapenfiguur. Homunculus, Wijnegem, 2021, 38 p. No ISBN.
 6. Nl-045.books.jpg Gevers, Aj.J. et al.; Heraldiek. Verzameling voordrachten uitgesproken tijdens de Heraldische Dag 2004. Afd. heraldiek van de NGV, Den Haag, z.j., 100 blz. ISBN 90-810242 1 3.
 7. Rel-042.books.jpg Heim, B.B. :Kerkelijke heraldiek van 1270 tot Johannes Paulus II. Helmond, 1980, 183 blz.
 8. Jong, H. 't : Inleiding tot de heraldiek. Dordrecht, 1981.
 9. Gen-015.books.jpg Kits Nieuwenkamp, H.W.M.J. : Encycopedie van de heraldiek. Elsevier, Amsterdam, 1961, 254 p. No ISBN.
 10. Nl-087.books.jpg Knoop, J.H. : Vermakelyk wapen-kundig, geographisch en historisch spel, betreffende de voornaamste heerschende staten in Europa en dienende om de jonge lieden, inzonderheid die van een meer als gemeene geboorte of educatie zyn, de wapen-kunde, geographie en historie gelyk als speelender wyze te leeren. Ferwerda Leeuwarden, 1759, 208 p. No ISBN.
 11. Nl-061.books.jpg Laars, T. van der : Wapens, Vlaggen en Zegels van Nederland. Amsterdam, Uitg. Jacob van Campen 1913. 176 p.
 12. Nl-058.books.jpg Laars, T. van der : Wapens, Vlaggen en Zegels van Nederland. Amsterdam, Uitg. Jacob van Campen 1913. 176 p.
 13. Nl-059.books.jpg Laars, T. van der : Wapens, Vlaggen en Zegels van Nederland. Delft Van Markens Drukkerij, 1933. 179 p. Met reclame van Koffie Hag aan het eind van het boek. Twee verschillende reclame uitgaven.
 14. Nl-060.books.jpg Laars, T. van der : Wapens, Vlaggen en Zegels van Nederland. fascimile uitgave van de 2e druk, verschenen bij uitgeverij Noorderbroek, Groningen, 1989. ISBN 90 6113 323 7.
 15. Nl-075.books.jpg Lion, J.M. : Heraldieke modellen. 's-Gravenhage 1894 - VI+24 blz., in portefeuille en 19 litho's. No ISBN.
 16. Neubecker, O. : Heraldiek, bronnen, symbolen en betekenis. Atrium, Alphen aan den Rijn, 1977, 288 blz.
 17. Neubecker, O. : Elseviers gids van de heraldiek. Elsevier, Amsterdam, 1981, 264 p. ISBN 90-10-03623-5.
 18. Nl-018.books.jpg Pama, C. : Het volkskarakter in de heraldiek. Rutgers, Naarden, 1940.
 19. Rietstap, J.B. (bewerkt door C.Pama) : Handboek der wapenkunde. Leiden, vijfde druk, 1987.
 20. Visser, D.W. : Heraldiek als hobby. Van Holkema en Warendorf, Houten, 1987, 119 blz.
 21. Nl-067.books.jpg Vorsterman van Oyen, A.A. : Stam-en Wapenboek van aanzienlijke Nederlandsche familien, met genealogische en heraldische aanteekeningen. Groningen, J.B.Wolters, 1885-1890. 3 volumes. No ISBN.

Civic Heraldry Books/Boeken over Gemeentewapens

 1. Ablaing van Giessenburg, W.J.Baron d´ : Nederlandsche gemeentewapens, uitgegeven naar het officiële register. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1862.
 2. Nl-084.books.jpg Ablaing van Giessenburg, W.J.Baron d´ : Nederlandsche gemeentewapens, uitgegeven naar het officiële register. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 2e vermeerdere uitgave 1895.
 3. Oldenkott2.jpg Anoniem : Wapen Albums per provincie uitgegeven door H. Oldenkott en Zoonen, tabakskerverij te Amsterdam. Voor een overzicht, zie hier.
 4. Nl-065.books.jpg Bergh, L.P.C. van den : Beschrijving der vroegere Nederlandsche gemeentezegels in het Rijksarchief en ook elders bewaard, benevens der buitenlandsche in het Rijksarchief berustend. ´s Gravenhage, Nijhoff, 1878, 139 blz.
 5. Nl-051.books.jpg Diverse auteurs : Gemeentewapens. Jaarboek Achterhoek en Liemers. Zutphen, Walburg Pers, 1982, 174 +30 p. ISBN 906011.060.9.
 6. Nl-057.books.jpg Druif, C. : Nederlandse gemeentewapens. Leeuwarden, 1965.
 7. Nl-085.books.jpg Eversen, J.M.H. en Meulleners, J.L. : De Limburgsche gemeentewapens. Maastricht, 1900, 596 blz.
 8. Nl-034.books.jpg Frankewitz, S. en G. Fenner : De zegels der steden en dorpen in het overkwartier van Gelre. Venlo, z.j. 291 blz.
 9. Ham, W.A. van : De symbolen van gemeenten in Nassau-Brabant (2). Archivaat Nassau-Brabant, 1983, 88 blz.
 10. Nl-090.books.jpg Ham, W.A. (ed.) : Brabantse Gemeentewapens. Brochure uitgegeven ter gelegenheid van de tentoonstelling Brabantse Gemeentewapens en vlaggen vroeger en nu. Heeze, augustus, 1985. 22 blz.
 11. Nl-046.books.jpg Ham, W.A. van : Wapens en vlaggen van Noord-Brabant. Zutphen, Walburg Pers, 1986, 218 blz.
 12. Nl-086.books.jpg Ham, W.A. van : Noord-Brabantse wapens en vlaggen. Zutphen, Walburg Pers, 2023, 344 blz. ISBN 978-94-6456-037-4.
 13. Nl-082.books.jpg Hoek, A.C. van der : Ambtsketens van de Hoeksche Waard (1853-2021). Gemeente Hoeksche Waard, 1922, 152 p. ISBN 9-789083-123004
 14. Honig, G.J. : Beschrijving en geschiedenis der Zaanlandsche gemeentewapens. 's Gravenhage, 1887, 58 blz.
 15. Nl-044.books.jpg Keuzenkamp, J.H. : Gemeentewapens in Nederland. VNG Uitgeverij, Den Haag, 1989. 264 p. ISBN 90 322 2560 X.
 16. Nl-074.books.jpg Koning, D. de : Gemeentewapens, plaats- en schimpnamen in woord en beeld in Zeeuws Vlaanderen. Flandria, Axel, 2017, 92 p. ISBN 978-90-9030651-3.
 17. Hagnl.jpg Laars, S.G. van der : Nederlandsche gemeentewapens. Koffie Hag plaatjesalbums, 1924 e.v. Koffie Hag, Amsterdam. Voor een overzicht, zie hier.
 18. Nl-043.books.jpg Leemans-Prins, E.C.M. (ed) : Zegels en wapens van steden in Zuid Holland. ´s Gravenhage, 1966, 271 blz.
 19. Nl-083.books.jpg Melssen, J. Wapens voor de gemeente Gemert-Bakel. Overdruk uit Gemerts Heem 40, 1998 nr 1. UItgave gemeente Gemert-Bakel, 1998. 27 p. No ISBN.
 20. Nl-089.books.jpg Rünckel, A. (?) : Nederlandsche Wapens. 2 delen. Uitgevers Compagnie De Branding, De Bilt, 1941.
 21. Nl-052.books.jpg Sierksma, K.L. : De gemeentewapens van Nederland. Utrecht, Spectrum, 2e druk 1962, 264 blz.
 22. Nl-021.books.jpg Uyl, W.F.J. den : De wapens der Utrechtse gemeenten. Utrecht, 1957, 24 blz.
 23. Nl-040.books.jpg Visser, H. en Buist, K. : Groninger gemeenten van 1808 tot 1992. Groningen, Noorderbroek, 1992. 124 blz.
 24. Nl-062.books.jpg Vlaanderen, A. De 100 voornaamste wapens van Nederland. Voorbeelden om na te teekenen en te kleuren. Antwerpen, Mayens. Geen jaartal (+/- 1935)
 25. Nl-053.books.jpg Vries, H. de : Wapens van de Nederlanden. Amsterdam, 1995, 222 blz. ISBN 90-5330-103-8

Newspaper articles without author (listed by date)

 1. Geen titel. Over het wapen van Wedde. Bataviaansch Handelsblad, 12 april 1884.
 2. Gemeentewapens en de jacht. Leeuwarder Courant 1 oktober 1907. Idem De Nieuwe Koerier, 5 oktober 1907.
 3. Het wapen van Baar. Nieuwe Tilburgsche Courant, 5 januari 1918.
 4. De kale adelaar. (over Deventer) Het Centrum 8 oktober 1921.
 5. Turf in je.... wapen ? (over Kamperveen). Leeuwarder Courant 29 januari 1925.
 6. Gameren. Zalt-Bommelsch Nieuws- en Advertentieblad 9 oktober 1925.
 7. Het wapen van Baarn. Het Centrum 28 augustus 1926.
 8. Het wapen van Baarn. Gooi- en Eemlander 30 augustus 1926.
 9. Het gemeentewapen van Schoterland. Nieuwsblad van het Noorden 21 december 1928.
 10. Een wapen voor het Waterschap Het Buitenveld. Leeuwarder Courant 30 oktober 1930.
 11. Gemeentewapen Oldekerk. Nieuwsblad van het Noorden a4 november 1930.
 12. Gemeentewapen van Overasselt. Het Vaderland 16 februari 1931.
 13. Laren krijgt een nieuw wapen. Gooi- en Eemlander 10 april 1931.
 14. Nieuw wapen van Laren. De Bel 24 april 1931.
 15. Het nieuwe gemeentewapen van Laren. De Bel 8 mei 1931.
 16. Een wapen voor Beilen. Het Vaderland 17 september 1931 (idem in Nieuwsblad van het Noorden).
 17. Het wapen der gemeente Gasselte. Asser Courant 20 februari 1932.
 18. Een gemeentewapen van Eelde. Nieuwsblad van het Noorden 2 maart 1932.
 19. Het gemeentewapen van Dalen. Nieuwsblad van het Noorden 8 december 1933.
 20. Het wapen van het Waterschap Oud Bildt. Leeuwarder Courant 12 februari 1935.
 21. Wapen van een waterschap. (over De Ontginning). Leeuwarder Courant 17 juli 1935
 22. Het nieuwe wapen van het waterschap De Riedpolder. Leeuwarder Courant 26 november 1935.
 23. Het gemeentewapen. ? 10 februari 1937 (over Laren NH).
 24. Gemeente-wapen van Broek-Sittard. Limburger Koerier 17 maart 1937.
 25. Over het wapen van Menaldumadeel. Leeuwarder Courant 14 mei 1937.
 26. Waterschap. (over Kollumerland-Oostdeel). Leeuwarder Courant 9 augustus 1938.
 27. Wijziging van het gemeentewapen. (Over Menaldumadeel) Nieuwsblad van het Noorden 19 augustus 1938.
 28. Sprang-Capelle krijgt gemeentewapen. Het Vaderland 14 november 1939.
 29. Het gemeentewapen van Ruinen. Nieuwsblad van het Noorden 29 januari 1940.
 30. Wapens van Waterschappen. Leeuwarder Courant 13 februari 1940.
 31. Nieuwe waterschapswapens. Hepkema's Courant 16 februari 1940.
 32. Het gemeentewapen van Sevenum. De Tijd 15 januari 1941.
 33. Het gemeentewapen van Roermond. Limburger Koerier 7 mei 1941.
 34. Na 125 jaar antwoord - Hoogland heeft eindelijk een gemeente-wapen. Rotterdamsch Nieuwsblad 15 mei 1941.
 35. Een forsche burcht. De Schakel 20 februari 1946 (over Boskoop).
 36. Een nieuw dorpswapen en een oud spreekwoord. (over Bozum). Leeuwarder Courant 8 februari 1950.
 37. Tietjerksteradeeld wapen onderzocht. Leeuwarder Courant 8 maart 1950.
 38. Drie zilveren zwanen op een veld van lazuur. (over Langweer) Leeuwarder Courant 11 mei 1950.
 39. Het wapen der gemeente Meeden. Nieuwsblad van het Noorden 10 februari 1951.
 40. Het gemeentewapen. (over Eemnes). De Bel, 13 februari 1951.
 41. het wapen van Meeden. Winschoter Courant 17 maart 1951.
 42. Gouden kroon, twistpunt tussen regering en Bierumer gemeenteraad. In ?? 21 december 1951
 43. Tegenwoordig Damster gemeentewapen niet geheel juist. De Eemsbode 10 oktober 1952.
 44. Valkenburg heeft nu officieel een gemeentewapen. Nieuwe Leidsche Courant 25 februari 1953
 45. Wapen van Schiermonnikoog moest gewijzigd. NRC 13 december 1954
 46. Wonseradeels dorpen krijgen elk eigen vlag en standaard. Leeuwarder Courant 31 maart 1955
 47. Bolsward wil, dat leeuwen niet omkijken, maar klimmen. Leeuwarder Courant 7 mei 1955.
 48. Wapen der gemeente Onstwedde. Veenkoloniale 26 januari 1957.
 49. Wapen en val van Schoonebeek dateren beide uit deze eeuw. Nieuwe Drentse Courant 22 juni 1957.
 50. Wapen der gemeente Marum, De Veenkoloniale, 2 augustus 1957.
 51. Fries trekje in het wapen van Vledder. Leeuwarder Courant 21 november 1959.
 52. Waterschap 'Fivelingo' kreeg koninklijke goedkeruing op nieuw wapen. De Nieuwe Damster 28 juni 1960.
 53. Waterschap Het Koningsdiep heeft eigen wapen. Leeuwarder Courant 13 juli 1965.
 54. Wapen voor W.S. "Het Koningsdiep". De Drachtster Courant, 16 juli 1965.
 55. St. Nicolaas terug in wapen van Baarn ? Leidsche Courant 2 december 1965.
 56. Vissen en vogels op wapen van waterschap Súd-Winninghe. Leeuwarder Courant 8 maart 1966.
 57. Het wapen der gemeente Oostflakkee. Eilanden-Nieuws (ook in Flakkeese Nieuwsbode), 5 juli 1966
 58. Wapen voor waterschap de Stellingwerven. Leeuwarder Courant 11 juli 1966.
 59. Nu ook waapenbezit voor Eastergoa's Sédiken. Leeuwarder Courant 1 november 1966.
 60. Nieuw wapen voor het Amelander waterschap. Leeuwarder Courant 14 februari 1967.
 61. Hoe de goede stad Baarn honderd jaar geleden de Sint uit haar wapen wipte. Haarlems Dagblad 4 maart 1967.
 62. Wapen van Mar en Klif herinnering slag bij Warns. Leeuwarder Courant 29 juni 1967.
 63. Schaduwmonnik in wapen Noardlik Westergoa. Leeuwarder Courant 19 juli 1967.
 64. De gemeente Baarn en St.Nicolaas. Gooi- en Eemlander 30 november 1967.
 65. Wapen voor het waterschap Lits en Lauwers. Leeuwarder Courant 11 april 1970.
 66. Aan de Terschellinger Polder wapen verleend. Leeuwarder Courant 7 november 1970.
 67. 'n Hollandse leew, maar zonder hoofd. (over Niedorp). Leeuwarder Courant 18 februari 1971.
 68. Wapen voor waterschap Tusken Waed en Ie. Leeuwarder Courant 8 oktober 1973.
 69. Wapen voor het waterschap It Marnelân. Leeuwarder Courant 23 februari 1974.
 70. Wymbritseradeel wil gemeentewapen in ere herstellen. Leeuwarder Courant 6 juni 1975.
 71. Geen titel (over Aarlanderveen), Alphens Dagblad 16 juli 1975.
 72. Monnik in wapen van De Wâlden. Leeuwarder Courant 25 januari 1977.
 73. Wapen voor De Aarlanden. Leidsche Courant 26 maart 1980.
 74. Middelsékrite wil ook een eigen wapen. Leeuwarder Courant 28 juni 1980.
 75. "Fryske Rie foar Heraldyk" bespeurt fouten in het wapen van Ooststellingwerf. Nieuwe Ooststellingwerver, 14 augustus 1980.
 76. Gewoon lekker muziek maken [over Almere]. Trouw 8 oktober 1981.
 77. Het wapen van de gemeente Doetinchem. Oost Gelders Vizier 15 december 1981.
 78. Wapen voor Westvoorne. Trouw 6 mei 1982.
 79. Wapen. (over Westvoorne) Rotterdams Nieuwsblad 15 mei 1982.
 80. Voorschoten zet kroon op wapen. Leidsch Dagblad 23 augustus 1982.
 81. Fryslân moet opnieuw te wapen. Leeuwarder Courant 25 november 1982.
 82. Het wapen van de nieuwe gemeente Valkenburg aan de Geul is klaar ! Geulrand 1, hanuari 1983.
 83. Kroon in wapen van Achtkarspelen "geheel onjuist". Leeuwarder Courant 2 april 1984.
 84. Wapen van waterschap Fryslân goedgekeurd. Leeuwarder Courant 11 april 1984.
 85. Van die 'onfriese' kroon ligt achtkarspelen niet wakker. Trouw 28 april 1984.
 86. Brummense leeuw mismaakte baviaan. Zutphens Dagblad 28 juli 1984.
 87. Wapen Binnenmaas omvat vijf andere. De Dordtenaar 23 november 1984.
 88. Binnenmaas heeft gemeentewapen met 'schoonheidsfoutje'. De Dordtenaar 30 november 1984.
 89. Binnenmaas. Kompas 5 december 1984.
 90. Albrandswaard neemt er wat pareltjes bij. Trouw 13 juni 1985.
 91. Het mag niet te 'leeuwerig' worden [Wapen van Limburg]. Dagblad van Noord-Limburg 22 april 1986.
 92. Bartlehiem kreeg dorpswapen. Leeuwarder Courant 5 juni 1986.
 93. Molen in wapen van Tusken Waed en Ie. Leeuwarder Courant 14 oktober 1986
 94. Gemeentewapen van Soest niet origineel. Amersfoortsche Courant 20 januari 1987.
 95. Voorzichtigheid geboden met gebruik van gemeentewapen (about Born). De Limburger 29 januari 1987.
 96. Schoonheidsfoutje na 75 jaar ontdekt. (over Ten Boer). Nieuwsblad van het Noorden 20 februari 1987.
 97. NOP heeft kwart eeuw wapen en vlag. (over Noordoostpolder). De Reclame 17 augustus 1988.
 98. Middelsékrite wil eigen wapen. Leeuwarder Courant 17 mei 1989
 99. Appingedam kreeg 25 jaar terug haar gemeentekleuren. De Eemslander 20 juli 1989.
 100. Gemeentewapen Rijneveld is aanvaardbaar compromis. Leidsche Courant 10 september 1991.
 101. Jacobswoude heeft nieuw gemeentewapen. Leidsche Courant 8 oktober 1991.
 102. Jacobswoude kiest soberder gemeentewapen. Leidsche Courant 11 oktober 1991.
 103. Raad Rijneveld kiest nieuw gemeentewapen. Leidsche Courant 31 januari 1992.
 104. Nieuw gemeentewapen. Zierikzeesche Nieuwsbode 05 februari 1992. (over Goedereede)
 105. Commotie over wapen Waterschap Friesland. Leeuwarder Courant 24 november 1994.
 106. Twee voormalige eilanden basis voor nieuw gemeentewapen. Zierkizeesche Nieuwsbode 4 juli 1996. (over Schouwen-Duiveland)
 107. Gemeentewapen akkoord. Zierikzeesche Nieuwsbode 3 januari 1997. (over Schouwen-Duiveland)
 108. Nieuw dorpswapen verdeelt Kootstertille. Leeuwarder Courant 23 juni 1999.
 109. Rode stippen in de golven. (over Wijdemeren) Gooi- en Eemlander, voorjaar 2004 (datum onbekend)
 110. Wapen met gat in de hand. (over Wijdemeren) Gooi- en Eemlander, voorjaar 2004 (datum onbekend)
 111. Ontwerp een wapen voor Wijdemeren. Gooi- en Eemlander, voorjaar 2004 (datum onbekend)
 112. Heraldicus: wapen van Kootstertille 'lachertje'. Leeuwarder Courant 27 maart 2004
 113. Menaldumadeel is trots op machtige eenhoorn. Leeuwarder Courant 4 april 2004.

Other literature

 1. Aa, A, van der : Aardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden. 14 delen, Gorinchem, 1839-1851.
 2. Adema, B.S. : Het gemeentehuis van Littenseradiel. Oosterend, 1988, 27 blz.
 3. Agterberg, M. : De Hollandsche bodebus. Uitgave gemeente Schipluiden, 1980.
 4. Agterberg, M. : De bodebus in het zuiden. z.j. [1981 of 1982]. Uitgave gemeente Schipluiden.
 5. Agterberg, M. : De bodebus in Gelderland, Utrecht en Overijssel. Uitgave gemeente Schipluiden, 1983.
 6. Agterberg, M. : IIIe Aanvulling en toevoeging op de inventarisatie De bodebus in de lage landen. 1980-1990. Uitgave gemeente Schipluiden, 1990.
 7. Agterberg, M. : IVe Aanvulling en toevoeging op de inventarisatie De bodebus in de lage landen. 1970-1995. Uitgave gemeente Schipluiden, z.j. [1995].
 8. Alkemade, K. van : Beschryving van de stad Brielle, en den Lande van Voorne. Rotterdam, 1729.
 9. Alma, R.H. : Het wapen van de nieuwe gemeente Aa en Hunze. Nederlandsche Leeuw 117(2000)429.
 10. Alma, R.H. : Het wapen van de nieuwe gemeente Coevorden. Nederlansche Leeuw 119(2002)61-62.
 11. Alma, R.H. : Het wapen van de nieuwe gemeente De Wolden. Nederlandsche Leeuw 119(2002)340-341.
 12. Alphen, E. van : Het wapen van Bathmen. Zonder plaats, zonder jaar. Verkregen via Gemeente Bathmen.
 13. Andela, H.A.M. : Het wapen van Bolsward afkomstig van de Duitse Hanze. Hoofdstuk 3 in : Bolsward, van handelsstad tot Hanzestad, 1988.
 14. Anoniem : Het wapen van Huissen. Informatie gemeente Huissen. z.j.
 15. Anoniem : Een geopende burcht: het wapen en de vlag van Gendt. Brochure gemeente Gendt, z.j. 7 blz.
 16. Anoniem : Wapen gemeente Bemmel. Infoblaadje gemeente Bemmel, z.j.
 17. Anoniem : z.j. Het gemeentewapen van Harderwijk. Informatiefolder Gemeente Harderwijk.
 18. Anoniem : z.j. Heiligen en hun attributen. Seyffardt's uitgeverij, Amsterdam. 236 blz.
 19. Anoniem : Bank- schepen- -of gemeentezegels. In : Bijdragen tot de geschiedenis van het tegenwoordige Hertogdom Limburg. Hoensbroek, 1865, blz 189-194.
 20. Anoniem : Het wapen der gemeente Vrijenban. Nederlandsche Leeuw 3(1885)62
 21. Anoniem : Het wapen van Rilland-Bath. Nederlandsche Leeuw 4(1886)30
 22. Anoniem : Het nieuwe wapenzegel van Kerkrade. Nederlandsche Leeuw 5(1887)28-29.
 23. Anoniem : Het wapen en zegel van Rilland-Bath. Nederlandsche Leeuw 5(1887)48-49.
 24. Anoniem : Gemeentewapen van Stramproy. De Maasgouw 16(1894)77-78.
 25. Anoniem : Ontaarde wapenkunst. Wat er van het Amsterdamsche wapen terecht is gekomen. ?, 15 april 1941.
 26. Anoniem : Cothen kreeg een nieuw wapen sprekend van oude historie. De Stichtse Heraut 1(1953)? en vervolg in tweede nummer van dat jaar.
 27. Anoniem : Wapen van Wijk bij Duurstede. Maandblad van Oud Utrecht 27(1954)48.
 28. Anoniem : Heerlens nieuwe gemeentewapen. Land van Herle 16(1966)4-5.
 29. Nl-064.books.jpg Anoniem : De 26 van Mr. G.A. Bontekoe. Krips Repro Meppel, 1981, 31 blz.
 30. Anoniem : Barnevelds wapen. In : Gemeentegids Barneveld 1984.
 31. De doarpswapens en flaggen fan Tytsjerkrsteradiel. Genealogysk Jierboekje 1984, 131-141
 32. Anoniem : Wapen van Rhenen. In : Gemeentegids Rhenen, 1986.
 33. Anoniem : De wapens en flaggen fan Rinsumageest en Surhusterfean. Genealogysk Jierboekje 1987, 158-159.
 34. Anoniem : Gemeentewapens in Nederland. ´s Gravenhage, VNU, 1989, 264 blz.
 35. Anoniem: Een kennismaking met Huissen. Gemeente Huissen, 1990.
 36. Nl-006.books.jpg Anoniem : Wapen en Vlag. Uitgave gemeente Achtkarspelen, 4e druk, 1991. 21 blz.
 37. Anoniem : Het wapen en de vlag van Rotterdam en de wapens van de geannexeerde gemeenten. Rotterdam, 1992, 9 p.
 38. Anoniem : Wapens en Vlag (over Hunsel). In : D'n oetbijel van fieftig joar Hunsel. Heemkundekring Hunsel, 1992, blz 10-12.
 39. Nl-011.books.jpg Anoniem: Wapens en Vlaggen van stad en dorpen in de gemeente Dongeradeel. Uitgave Gemeente Dongeradeel, Grafisch Centrum Oostergo, Metslawier, 1993, 36 blz.
 40. Anoniem : Het wapen van de gemeente Elst. In : Gemeentegids Elst-Lent, 1993. blz 15-16.
 41. Anoniem : Gendt, enige historische gegevens. In : Gemeentegids Gendt, 1993 blz 7-8.
 42. Anoniem : Het wapen van Westervoort. In : Gemeentegids Westervoort, 1993, blz 8.
 43. Anoniem : Wetenswaardigheden over de gemeente Kesteren, brochure gemeente Kesteren, 1994
 44. Anoniem : Momenten uit de geschiedenis van Ermelo. Uitgave gemeente Ermelo, 1995. 16 blz.
 45. Nl-047.books.jpg Anoniem : Wapens Flaggen. Uitgave van de gemeente Littenseradiel met alle dorpswapens en -vlaggen. Z.j. [2000?], geen ISBN of uitgever.
 46. Nl-048.books.jpg Anoniem : De symbolen van Friesland. Uitgave van de provincie Friesland. Geen jaar (+/- 1975). 9 blz. Geen ISBN.
 47. Assies, B. : Stadskroniek, 's Gravenzande 750 jaar stad. Uitgave gemeente 's Gravenzande, 1996, 24 blz.
 48. Bakker, A.F. : De wapens voorkomende in de gemeente Maarn. Blz 93-100 in 800 Jaar Maarsbergen, Maarsbergen, 1968.
 49. Nl-054.books.jpg Noord-Holland en zijn gemeenten. Alkmaar, Verenigde Noordhollandse dagbladen, 1981, 100 p. geen ISBN
 50. Ballegeer, J. : Het wapen van Sint-Anna ter Muiden. Rond de Poldertorens 1992, 39-40.
 51. Nl-079.books.jpg Bannenberg, G.P.J. : Het wapen van Hilvarenbeek. prive auitgave, 1961 16 blz.
 52. Bannenberg, G.P.J. : De schependomszegels van Hilvarenbeek. Varia Historica Brabantica 1962, blz 63-84.
 53. Beckx, J.A.J. : Een Oirschots heerlijkheidswapen en de Meierijse historie. Brabants Heem 18(1966)74-84. Reacties hierop : Brabants Heem 18(1966)103-110, 19(1967)19-22, 19(1967)61-62.
 54. Beelaerts van Blokland : Namen en wapens van alle de heerlijkheden in Zuydtholland misgaders de Heeren, Vrouwen, Bailjuwen, Schouten en Secretarissen, haar wapens en namen, sedert de jaren 1735 en 1736 zijn aanvang nemende. Manuscript bij Hoge Raad van Adel, 2 delen, z.j., z.p.
 55. Belonje, J. : Het wapen-zegel van de Zijpe. Nederlandsche Leeuw, 96(1978)363-368.
 56. Nl-017.books.jpg Beltjens, P.J.W. : Het wapen van de souvereine provincie Gelderland en zijn voorgeschiedenis. Bijdragen en Mededelingen der vereniging Gelre, deel LXVI, 1972, blz 39-92.
 57. Nl-023.books.jpg Bergh, J.A. de : Het wapen des Konings en des Rijks thans gevoerd is in strijd met de wet. C.H.Susan, 's Gravenhage, 2e druk 1880, 42 p. Geen ISBN.
 58. Bergh, L.P.V. van den : Beschrijving der vroegere Nederlandsche gemeentezegels in het Rijksarchief en ook elders bewaard, benevens der buitenlandsche in het Rijksarchief berustend. ´s Gravenhage, Nijhoff, 1878, 139 blz.
 59. Beijers, H. : Het gemeentewapen van Almelo. Heraldisch Tijdschrift 8(2002)85-89.
 60. Beijers, H. en Koolen, P. : Vlierdens verleden 721-1926. Sint Willebrordus Parochie Vlierden, 198?.
 61. Nl-077.books.jpg Beuving, G. (ed.) : Wapens in 's-Hertogenbosch. Tekens van macht en praal. Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch, 2020, 44p. No ISBN
 62. Biezen, N.J.M. : Het lakstempel van de "Baanderheerlijkheid Haamstede". Heraldisch Tijdsschrift 15(2009)3:83-87.
 63. Blok, E. and Schaaf, R. : Eule oder Engel oder ...: Reeuwijk, Niederlande. Kauzbrief ?(?)146-149.
 64. Boekhout, J.A.J. : Het wapen der gemeente Oostburg. Nederlandsche Leeuw 94(1977)117-118.
 65. Boekhout, J.A.J. : Het wapen van het waterschap Noord- en Zuid-Beveland. Nederlandsche Leeuw 94(1980)418.
 66. Nl-066.books.jpg Boekhout, J.A.J. : 200 Jaar gemeenten in West-Zeeuws-Vlaanderen. Bijdragen tot de geschiedenis van West-Zeeuws Vlaanderen nr 24, Heemkundige kring West-Zeeuws-Vlaanderen, Aardenburg, 1996.
 67. Boel, W.M. van de : Het wapen der Hornes. Publications de la societé historique et archéologie dans le Limbourg 110(1974)265-286.
 68. Boer, J. de : Assendelft, Mededelingen over de geschiedenis van een hoge heerlijkheid. Wormerveer, 1982.
 69. Boer, A.W. den : De zegels en het wapen van Oudewater. In : Leemans-Prins, E.C.M. (ed) : Zegels en wapens van steden in Zuid Holland. ´s Gravenhage, 1966, blz 181-192.
 70. Bönninghausen, L. von : z.t. Brief uit archief Hilversum, 6-7-1942.
 71. Bontekoe, G.A. : Het wapen van Oosterhesselen. Nieuwe Drentsche Volksalmanak 48(1930)89-90.
 72. Bontekoe, G.A. : Een en ander over het wapen der gemeente Anloo. Nieuwe Drentsche Volksalmanak 53(1935)33-38.
 73. Bontekoe, G.A. : Het wapen der gemeente Gasselte. Nieuwe Drentse Volksalmanak 61(1943)65-67.
 74. Bontekoe, G.A. : Het wapen der gemeente Eelde. Nieuwe Drentse Volksalmanak 62(1944)88-92.
 75. Bontekoe, G.A. : Het wapen der gemeente Ruinerwold. Nieuwe Drentse Volksalmanak 63(1945a)52-54.
 76. Bontekoe, G.A. : Het wapen der gemeente Vledder. Nieuwe Drentse Volksalmanak 63(1945b)55-60.
 77. Bontekoe, G.A. : Het wapen der gemeente Nijeveen. Nieuwe Drentse Volksalmanak 64(1946)26-28.
 78. Bontekoe, G.A. : Het wapen der gemeente Diever. Nieuwe Drentse Volksalmanak 65(1947)70-78.
 79. Bontekoe, G.A. : Het wapen der gemeente Havelte. Nieuwe Drentse Volksalmanak 67(1949)53-57.
 80. Bontekoe, G.A. : Het wapen der gemeente Ruinen. Nieuwe Drentse Volksalmanak 68(1950)50-54
 81. Bontekoe, G.A. : Het wapen der gemeente Norg. Nieuwe Drentse Volksalmanak 68(1950b)69-79
 82. Bontekoe, G.A. : Het wapen der gemeente Smilde. Nieuwe Drentse Volksalmanak 69(1951a)36-42
 83. Bontekoe, G.A. : Het wapen der gemeente Westerbork. Nieuwe Drentse Volksalmanak 69(1951b)65-72
 84. Bontekoe, G.A. : Het wapen der gemeente Borger. Nieuwe Drentse Volksalmanak 70(1952)19-21
 85. Bontekoe, G.A. : Het wapen van Zuidlaren. Nieuwe Drentse Volksalmanak 71(1953)55-57
 86. Bontekoe, G.A. : Het (definitieve) wapen der gemeente Havelte. Nieuwe Drentse Volksalmanak 73(1955)28-35.
 87. Bontekoe, G.A. : Het wapen der gemeente Wieringermeer. De Navorscher 5/6(1955)169-170.
 88. Bontekoe, G.A. : Het wapen van het waterschap Hesselte. Nieuwe Drentse Volksalmanak 77(1959)64-67.
 89. Bontekoe, G.A. : Het wapen van het waterschap Riegmeer. Nieuwe Drentse Volksalmanak 77(1959)115-117.
 90. Bontekoe, G.A. : Het wapen van het waterschap "Reiderland". Groningse Volksalmanak voor 1959, blz 94-97.
 91. Bontekoe, G.A. : Het wapen van het waterschap "Duurswold". Groningse Volksalmanak voor 1960, blz 35-38.
 92. Bontekoe, G.A. : Het wapen van het waterschap Nijeveen-Kolderveen. Nieuwe Drentse Volksalmanak 78(1960)109-111.
 93. Bontekoe, G.A. : Het wapen van het waterschap De Vledder- en Wapserveense Aa. Nieuwe Drentse Volksalmanak 78(1960)130-131.
 94. Bontekoe, G.A. : Het wapen van het waterschap Vleutense Wetering. De Navorscher, 1960:138-139.
 95. Bontekoe, G.A. : Het wapen van het veenschap Het Emmer-Erfscheiderveen. Nieuwe Drentse Volksalmanak 79(1961)153-155.
 96. Bontekoe, G.A. : Het wapen van het waterschap Het Ommer Kanaal. Nederlandsche Leeuw 79(1962)309-310.
 97. Bontekoe, G.A. : Het wapen van het waterschap De Wold Aa. Nieuwe Drentse Volksalmanak 79(1962)20-22.
 98. Bontekoe, G.A. : Het wapen van het waterschap Het Amsterdamsche Veld. Nieuwe Drentse Volksalmanak 80(1962)153-155.
 99. Bontekoe, G.A. : Het wapen van het waterschap De Boven Vecht. Nederlandsche Leeuw 80(1963)38-39.
 100. Bontekoe, G.A. : Het wapen van het waterschap Het Zwettegebied. Nederlandsche Leeuw 80(1963)191.
 101. Bontekoe, G.A. : Het wapen van het Waterschap Benoorden de Dedemsvaart. Nederlandsche Leeuw 80(1963)192.
 102. Bontekoe, G.A. : Het wapen van het waterschap Weerdinge. Nieuwe Drentse Volksalmanak 81(1963)45-47.
 103. Bontekoe, G.A. : Het wapen van het waterschap Loo- en Drostendiep. Nieuwe Drentse Volksalmanak 81(1963)154-155.
 104. Bontekoe, G.A. : Het wapen van het waterschap Drentse Aa. Nieuwe Drentse Volksalmanak 82(1964)46-47.
 105. Bontekoe, G.A. : Het wapen van het waterschap de Oostermoerse Vaart. Nieuwe Drentse Volksalmanak 82(1964)147-149.
 106. Bontekoe, G.A. : Het wapen van het waterschap Lits en Lauwers. Nederlandsche Leeuw 81(1964)105.
 107. Bontekoe, G.A. : Het wapen van het waterschap Smilde. Nederlandsche Leeuw 81(1964)327-328.
 108. Bontekoe, G.A. : Het wapen van het waterschap Bargerbeek Nederlandsche Leeuw 81(1964)368.
 109. Bontekoe, G.A. : Het wapen van het waterschap Drentse Aa. Nieuwe Drentsche Volksalmanak 82(1964)46-47.
 110. Bontekoe, G.A. : Het wapen van het waterschap Het Koningsdiep. Nederlandsche Leeuw 82(1965)344-345
 111. Bontekoe, G.A. : Het wapen van het waterschap Middenveld. Nieuwe Drentse Volksalmanak 83(1965)72-73.
 112. Bontekoe, G.A. : Het wapen van het waterschap Noordenveld. Nieuwe Drentse Volksalmanak 83(1965)113.
 113. Bontekoe, G.A. : Het wapen van het waterschap De Oude Vaart. Nieuwe Drentse Volksalmanak 84(1966)21-22.
 114. Bontekoe, G.A. : Het wapen van het waterschap Smilde. Nieuwe Drentse Volksalmanak 84(1966)113-115.
 115. Bontekoe, G.A. : Het wapen der gemeente Middelharnis. Nederlandsche Leeuw 83(1966)404-405.
 116. Bontekoe, G.A. : Het wapen der gemeente Dirksland. Nederlandsche Leeuw 83(1966)405-406.
 117. Bontekoe, G.A. : Het wapen van het waterschap de Stellingwerven. Nederlandsche Leeuw 83(1966)436.
 118. Bontekoe, G.A. : Het wapen van het waterschap Súd-Winnighe. Nederlandsche Leeuw 83(1966)438.
 119. Bontekoe, G.A. : Het wapen van het waterschap De Noorder Vechtdijken. Nederlandsche Leeuw 83(1966)440-441.
 120. Bontekoe, G.A. : Het wapen van het waterschap De Beneden-Dinkel. Nederlandsche Leeuw 83(1966)441-442.
 121. Bontekoe, G.A. : Het verbeterde wapen der gemeente Anloo. Nieuwe Drentse Volksalmanak 5(1967)67-68.
 122. Bontekoe, G.A. : Het nieuwe wapen der gemeente Coevorden. Nieuwe Drentse Volksalmanak 6(1968a)25-27.
 123. Bontekoe, G.A. : Het wapen der gemeente Emmen. Nieuwe Drentse Volksalmanak 86(1968b)92-94.
 124. Bontekoe, G.A. : Het wapen van het waterschap Eastergoa';s Sédiken. Nederlandsche Leeuw 84(1968)207-208.
 125. Bontekoe, G.A. : Het wapen van het waterschap Tusken Mar en Klif. Nederlandsche Leeuw 85(1968)63-64.
 126. Bontekoe, G.A. : Het wapen der gemeente Anloo. Nederlandsche Leeuw 85(1968)64-65.
 127. Bontekoe, G.A. : Het wapen van het waterschap ,,De Alm”. Nederlandsche Leeuw 86(1969)44.
 128. Bontekoe, G.A. : Het wapen van het waterschap ,,De Boven-Mark ”. Nederlandsche Leeuw 86(1969)44.
 129. Bontekoe, G.A. : Het wapen van het waterschap ,,De Donge ”. Nederlandsche Leeuw 86(1969)151.
 130. Bontekoe, G.A. : Het wapen der gemeente Bellingwedde. Nederlandsche Leeuw 86(1969)214-215. (Ook in de gemeentegids van Bellingwedde, 1994).
 131. Bontekoe, G.A. : Het wapen van het waterschap Electra. Nederlandsche Leeuw 86(1969)274.
 132. Bontekoe, G.A. : Het wapen der gemeente Heeswijk-Dinther. Nederlandsche Leeuw 87(1970)82-84.
 133. Bontekoe, G.A. : Het wapen der gemeente Leusden. Nederlandsche Leeuw 87(1970)84-85.
 134. Bontekoe, G.A. : Het wapen van het waterschap Ommelander Zeedijk. Nederlandsche Leeuw 87(1970)85.
 135. Bontekoe, G.A. : Het wapen van het waterschap Tjonger-Compagnonsvaarten. Nederlandsche Leeuw 87(1970)85-86.
 136. Bontekoe, G.A. : Het wapen van het havenschap Delfzijl. Nederlandsche Leeuw 87(1970)86.
 137. Bontekoe, G.A. : Het wapen van het waterschap Lits en Lauwers. Nederlandsche Leeuw 87(1970)109.
 138. Bontekoe, G.A. : Het wapen van de polder Geestmerambacht. Nederlandsche Leeuw 87(1970)49.
 139. Bontekoe, G.A. : Het wapen van het waterschap De Terschellinger Polder. Nederlandsche Leeuw 87(1970)301.
 140. Bontekoe, G.A. : Het wapen der gemeente Zeevang. Nederlandsche Leeuw 87(1970)382-384.
 141. Bontekoe, G.A. : Het wapen jet waterschap Noordeind- en Geerpolder. Nederlandsche Leeuw 88(1971)50-52.
 142. Bontekoe, G.A. : Het wapen der gemeente Graft-De Rijp. Nederlandsche Leeuw 88(1971)50-52.
 143. Bontekoe, G.A. : Het wapen der gemeente Venhuizen. Nederlandsche Leeuw 88(1971)52-53.
 144. Bontekoe, G.A. : Het wapen van het heemraadschap Eilandspolder. Nederlandse Gemeente 44(1972)13.
 145. Bontekoe, G.A. : Het wapen der gemeente Ermelo. Nederlandse Gemeente 44(1972)529.
 146. Bontekoe, G.A. : Het wapen van het zuiveringschap Rivierenland. Nederlandsche Leeuw 89(1972)184-185.
 147. Bontekoe, G.A. : Het (nieuwe) wapen der gemeente Odoorn. Nieuwe Drentse Volksalmanak 90(1973a)90-92.
 148. Bontekoe, G.A. : Het wapen der gemeente Tholen. Nederlandsche Leeuw 90(1973b)169-170.
 149. Bontekoe, G.A. : Het wapen der gemeente Aalburg. Nederlandsche Leeuw 90(1973c)217-218.
 150. Bontekoe, G.A. : Het wapen van het waterschap Tusken Waed en Ie. Nederlandsche Leeuw 90(1973)219-220.
 151. Bontekoe, G.A. : Het wapen van het waterschap It Marnelân. Nederlandsche Leeuw 91(1974)161-162.
 152. Bontekoe, G.A. : Het wapen van zuiveringsschap Drenthe. Nieuwe Drentse Volksalmanak 92(1975)57-58
 153. Bontekoe, G.A. : Het wapen der gemeente Dronten. Nederlandsche Leeuw 92(1975)66-68.
 154. Bontekoe, G.A. : Het wapen der gemeente Elburg. Nederlandsche Leeuw 92(1975)140-142
 155. Bontekoe, G.A. : Modern civic heraldry in the Netherlands. oat of Arms 94(1975)166-171.
 156. Bontekoe, G.A. : Het wapen van het waterschap De Veenmarken. Nieuwe Drentse Volksalmanak 93(1976)121-123
 157. Bontekoe, G.A. : Het wapen van het Polderdistrict Veluwe. Nederlandsche Leeuw 85(1978)249-250
 158. Bontekoe, G.A. : Het wapen van het Waterschap De Proosdijlanden. Nederlandsche Leeuw 85(1978)250-251
 159. Bontekoe, G.A. : Het wapen van het Waterschap de Zijpe en Hazepolder. Nederlandsche Leeuw 85(1978)251-252
 160. Bontekoe, G.A. : Het wapen der gemeente Lelystad. Nederlandsche Leeuw 96(1979)411-412.
 161. Bontekoe, G.A. : Het wapen der nieuwe gemeente Wognum. Nederlandsche Leeuw 97(1980)363-364
 162. Bontekoe, G.A. : Het wapen van het waterschap De Ommedijck. Nederlandsche Leeuw 97(1980)418-419.
 163. Bontekoe, G.A. : Het wapen van het waterschap Leidse Rijn. Nederlandsche Leeuw 97(1980)419-421.
 164. Bontekoe, G.A. : Het wapen van het waterschap Geleen- en Vlootbeek. Nederlandsche Leeuw 98(1981)222.
 165. Bontekoe, G.A. : Het wapen van der gemeente Steenwijk. Nederlandsche Leeuw 98(1981)328-330
 166. Bontekoe, G.A. : Het wapen van het waterschap Het Maasterras. Nederlandsche Leeuw 98(1981)330-331
 167. Bontekoe, G.A. : Het wapen van de toekomstige gemeente Almere. Tijdschrift voor Openbaar Bestuur 8(1982)206-207.
 168. Bontekoe, G.A. : Het wapen van het waterschap Groot Geestmerambacht. Nederlandsche Leeuw 99(1982)180-181
 169. Bontekoe, G.A. : Het wapen van het waterschap De aangedijkte landen en Wieringen.. Nederlandsche Leeuw 99(1982)181-182
 170. Bontekoe, G.A. : Het wapen van het waterschap Drecht en Vecht. Nederlandsche Leeuw 99(1982)291-292
 171. Bontekoe, G.A. : Het wapen der gemeente Onderbanken. Nederlandsche Leeuw 100(1983a)129-131.
 172. Bontekoe, G.A. : Het wapen van de nieuwe gemeente Schinnen. Nederlandsche Leeuw 100(1983b)383-385.
 173. Bontekoe, G.A. : Het wapen der gemeente Landgraaf. Nederlandsche Leeuw 100(1983c)439-440.
 174. Bontekoe, G.A. : Het wapen der gemeente Zeewolde. Nederlandsche Leeuw 101(1984)598-500.
 175. Boo, J.A. de : Het stoomwerktuig, een 19e eeuws wapenfiguur. Nederlandsche Leeuw 81(1964)307-312.
 176. Boo, J.A. de : Uitwendige schildversierselen in de Groningse publiekrechtelijke heraldiek na 1816. Gruoninga 34(1989)3-15.
 177. Boo, J.A. de : Het wapen van de nieuwe gemeente Menterwolde. Nederlandsche Leeuw 109(1992a)139-141.
 178. Boo, J.A. de : Het wapen van de nieuwe gemeente De Marne. Nederlandsche Leeuw 109(1992b)141-143.
 179. Boo, J.A. de : Het wapen van de nieuwe gemeente Loppersum. Nederlandsche Leeuw 109(1992c)472-474.
 180. Boo, J.A. de : Het wapen van de nieuwe gemeente Reiderland. Nederlandsche Leeuw 109(1992d) 478-480.
 181. Boo, J.A. de : Het wapen van de nieuwe gemeente Delfzijl. Nederlandsche Leeuw 110(1993a)256-258.
 182. Boo, J.A. de : Het wapen van het nieuwe waterschap Gorecht. Nederlandsche Leeuw 110(1993aa)258-259.
 183. Boo, J.A. de : Het wapen van de nieuwe gemeente Scheemda. Nederlandsche Leeuw 110(1993b)259-261.
 184. Boo, J.A. de : Het wapen van de nieuwe gemeente Eemsmond. Nederlandsche Leeuw 110(1993c)265-266.
 185. Boo, J.A. de : Het wapen van het nieuwe waterschap Noorderzijlvest. Nederlandsche Leeuw 114 (1997)395-397.
 186. Boo, J.A. de : Het wapen van Zandvoort - een semiotische benadering. Heraldisch Tijdschrift 4(1998)41-47.
 187. Boo, J.A. de : Van veenbazen en wapendieven, ...of hoe de Veendammers aan hun schimpnaam kwamen. Heraldisch Tijdschrift 13:1(2007)3-8.
 188. Boo, J.A. de : Lohengrin aan de Linge. Heraldisch Tijdschrift 16(2010)53-60.
 189. Boo, J.A. de : De Waterwolf; de wapens van Wolphaartsdijk, Slochteren en Electra met elkaar vergeleken. Heraldisch Tijdschrift 18:3(2012)112-117
 190. Boo, J.A. de : De heraldiek van het eiland Goeree-Overflakkee. Heraldisch Tijdschrift 21(2015)81-93.
 191. Boo, J.A. de : Overheidsheraldiek: Alkmaar. Heraldisch Tijdschrift 22:3(2016)109-111.
 192. Boo, J.A. de : Het wapen van de Landschap Fevelingo. Heraldisch Tijdschrift 24:4(2017)143-148.
 193. Boo, J.A. de : Heraldiek in Westerwolde - het wapen van de nieuwe gemeente. Heraldisch Tijdschrift 25:4(2019)54-58.
 194. Boon, J.G.M. : Gemeentewapen van Montfoort, Gemeentewapen van Willeskop. Gemeentegids Montfoort en Willeskop, 1985, blz 11.
 195. Bossink, H.J.H. : Het gewijzigde wapen van de gemeente ´s Hertogenbosch. Nederlandsche Leeuw 95(1978)370-374.
 196. Nl-009.books.jpg Bossink, H.J.H. : Het wapen van ´s Hertogenbosch. Varia Historica Brabantica VIII(1979)245-269.
 197. Bouman, J. : Het wapen van Dordrecht kende vele versies. Dordtenaar 24 oktober 1989.
 198. Braakenburg, J.A. : Het wapen van Bloemendaal. Nederlandsche Leeuw 2(1884)80.
 199. Brekel, C.H.J. van den; Ham, W.A. van; Melssen, J.T.M.; Pirenne, L.P.L. en Schampers, G.J.A. : Rapport betreffende herziening van de wapens van gemeenten en de instelling van wapens voor de dorpen in de regio Brabant Noordoost. Rapport van de Noordbrabantse commissie voor wapen en vlaggenkunde, november, 1992, 72 blz.
 200. Brekel, C.H.J. van den; Ham, W.A. van; Melssen, J.T.M.; Pirenne, L.P.L. en Schampers, G.J.A. : Rapport betreffende herziening van de wapens van gemeenten en de instelling van wapens voor de dorpen in het samenwerkingsgebied 's Hertogenbosch. Rapport van de Noordbrabantse commissie voor wapen en vlaggenkunde, mei, 1993a, 38 blz.
 201. Brekel, C.H.J. van den; Ham, W.A. van; Melssen, J.T.M.; Pirenne, L.P.L. en Schampers, G.J.A. : Rapport betreffende herziening van de wapens van gemeenten en de instelling van wapens voor de dorpen in het samenwerkingsgebied Midden-Brabant. Rapport van de Noordbrabantse commissie voor wapen en vlaggenkunde, november, 1993b, 53 blz.
 202. Breure, B. : Nieuwe afbeelding Hilversums wapen. Gooi- en Eemlander ?-4-1991.
 203. Broekhoven, S. en Barends, S : De Bilt. Geschiedenis en Architectuur. Kerckebosch, Zeist, 1995. Uit de serie Monumenten-inventarisatie der provincie Utrecht.
 204. Broersma, R.J. : Het wapen van het nieuwe waterschap Sevenwolden. Nederlandsche Leeuw 119(2002)338-339.
 205. Bronsema, J.B. : Wapen, stadskleuren en vlag van Nijmegen. Gens Nostra 41(1986)158-163. Idem in Numaga XIX(1972)93-100.
 206. Brouwer, E.: Mooiste wapen Wijdemeren 'mieuw, simpel en krachtig'. Gooi- en Eemlander 15 mei 2004.
 207. Brouwer, E.: Keur aan wapens voor Wijdemeren. Gooi- en Eemlander 15 mei 2004.
 208. Bruggeling, A.F. : Mysterie van 'S' in wapen Laren opgelost. De Bel 22 juni 2000.
 209. Bruin, D. de : Heraldische achtergronden der gemeentewapens in de Krimpenerwaard. Historische Encyclopedie Krimpenerwaard 6(1981)23-28.
 210. Buijtenen, M.P. van : Hindeloopen, Friesland's elfde stede. Amsterdam, 1942, 92 blz.
 211. Bultsma, P. : Waopen en vlagge van et Oost-Stellingwarver dörp Appelsche. Genealogysk Jierboekje 1980, 82-83.
 212. Bultsma, P. : Waopen en vlagge van et Oost-Stellingwarver dörp Donkerbroek. Genealogysk Jierboekje 1980, 85-85.
 213. Bultsma, P. : Et waopen van Stellingwarf. Genealogysk Jierboekje 1983, 122-123.
 214. Bultsma, P. : Het "gerestaureerde" wapen van de gemeente Tietsjerksteradeel. Nederlandsche Leeuw 103(1986)246-248.
 215. Bultsma, P. : Doarpswapens en -flaggen fan de gemeente Boarnsterhim. Genealogysk Jierboekje 1986, 107-115.
 216. Bultsma, P. : De wapens en flaggen fan Waldsein, Drachten en Haulerwyk. Genealogysk Jierboekje 1986, 116-119.
 217. Busch, A.J. : Het nieuwe wapen der gemeente Gorinchem. Nederlandsche Leeuw 100(1983)100-101.
 218. Buul, P. van : Het gemeentewapen en de ambtsketen. De Proosdijkoerier 32:4(2016)133-139. (over De Ronde Venen)
 219. Buul, P. van : Gemeentewapen en ambtsketens. De Groene Venen 20 januari 2017, blz 13 (over De Ronde Venen)
 220. Campardon, E. : Liste des membres de la noblesse imperiale, dressee d'apres les registres de lettres patentes conserves aux archives nationales. Societe de l'histoire de la revolution francaise, Parijs, 1889.
 221. Citters, J.V. van : Iets aangaande het wapen, de keizerlijke kroon boven hetzelve en de zegels der stad Middelburg. Archief 1(1856)1-10.
 222. Coolen, W. : Heraldiek vormgegeven. Een heraldisch-estetische beschouwing van de wapes van de gemeenten in het werkgebied van De Kleine Meijerij. De Kleine Meijerij 48(1997)31-38.
 223. Coolen, W. : Wat is er mis met het wapen van Roosendaal ? Heraldisch Tijdschrift 9:2(2003)28-29.
 224. Coolen, W. : Dorpswapens. Heraldisch Tijdschrift 12:4(2006)125-126. (over Biezenmortel)
 225. Corten, A. : Het wapen van de nieuwe gemeente Beek. Nederlandsche Leeuw 100(1983)505-508.
 226. Corten, A. : Het wapen van de nieuwe gemeente Wittem. Nederlandsche Leeuw 101(1984)495-497.
 227. Nl-015.books.jpg Cruys, M. van de : Wapensagen uit de Nederlanden. Homunculus, Wijnegem, 2007, 36 p. Geen ISBN.
 228. Daae, A.: Het wapen van de nieuwe gemeente Zuidhorn. Nederlandsche Leeuw 110(1993)263-265.
 229. Daae, A. : Het wapen en zegel van de nieuwe gemeente Winsum. Nederlandsche Leeuw 112(1995)100-102.
 230. Daae, A. : Het wapen van het nieuwe waterschap 'T Suydevelt. Nederlandsche Leeuw 112(1995)365-366.
 231. Daae, A. : Het wapen van het nieuwe waterschap Hunze en Aa. Nederlandsche Leeuw 113(1996)215-216.
 232. Daae, A. : Het wapen van het Ordinariaat voor de Nederlandse Strijdkrachten. Nederlandsche Leeuw 114(1997)482-483.
 233. Daae, A. : Het wapen van het bisdom Haarlem. Nederlandsche Leeuw 115(1998)65-66.
 234. Daae, A. : Het wapen van het bisdom Roermond. Nederlandsche Leeuw 115(1998)362-363.
 235. Daae, A. : Drentse gemeentewapens (1), voorstudies bij een gemeentelijke herindeling. Heraldisch Tijdsschrift 5(1999)28-34.
 236. Daae, A. : Drentse gemeentewapens (2), voorstudies bij een gemeentelijke herindeling. Heraldisch Tijdsschrift 5(1999)85-92.
 237. Daae, A. : Een dorpswapen en vlag in Vredewold. Heraldisch Tijdschrift 15(2009)134.
 238. Daae, A. : Dorpswapens en -vlaggen in het Groningse Vredewold: Noordwijk en Nuis-Niebert. Heraldisch Tijdschrift 17(2011)127-129.
 239. Daae, A. : Dorpswapens en -vlaggen in het Groningse Vredewold: Jonkersvaart en De Wilp. Heraldisch Tijdschrift 18(2012)145-146.
 240. Dalen, A.G. van : Het wapen van de gemeente Bergh. In : Jaarboek Achterhoek en Liemers, Zutphen 5(1982)25-26.
 241. Dam, H.H.van : Het wapen der gemeente Vught. Nederlandsche Leeuw 35(1917)221.
 242. Danner, H.S. : Oosthuizen - een heerlijkheid in de Zeevang. Uitgeverij Noord-Holland, Wormerveer, 1992, 52 blz.
 243. Das-Horsmeier, H. : De gemeentewapens van Vught en Cromvoirt. Uit: Vughts verleden in veelvoud. Vughtse historische reeks, deel !, 1993, p. 23-37.
 244. Das-Horsmeier, H. : Van Wapen en Vlag - Nota betreffende de wenselijkheid van wapenrevisie en een geautoriseerde vlag voor de gemeente Vught. Augustus 2000, 16 p.
 245. Dek, A.W.E. : Genealogie der graven van Holland. Europese Bibliotheek, Zaltbommel, 4e druk, 1969, 160 blz.
 246. Dieren, J.W. van : Wapen en vlag van Terschelling. Nederlandsche Leeuw 50(1932)193-201.
 247. Doorn, Z. van : Het gemeentewapen van Zegveld. Mededelingenblad van de Historische Vereniging Woerden en Omstreken. 1965:12 3-5.
 248. Doorn, Z.van en N.Plomp : De zegels en het wapen van Woerden. In : Leemans-Prins, E.C.M. (ed) : Zegels en wapens van steden in Zuid Holland. ´s Gravenhage, 1966, blz 261-270.
 249. Doornick, M.W. : Beschyvinge van Amsterdam. Amsterdam, 1665. Speciaal blz 199 ev : Van d'Oude en Nieuwe Zegels dezer Stede; blz 297 ev Van 't Wapen der Stadt Amsterdam en 210 ev Van de Keyzerlijke Kroon op 't Wapen schildt van Amsterdam.
 250. Driessen, T.W.J. : Het wapen van de nieuwe gemeente Gennep. Maasgouw 93(1974)165-172.
 251. Duerloo, L. : De ongrijpbare Capirussa - Een aanslepend heraldisch vraagstuk. Heraldicum Disputationes 28(2023)93-111.
 252. Duinen, G. van : De geschiedenis van de heerlijkheid Berkenrode. Vereniging Oud-Heemstede-Bennebroek, Heemstede, 1957.
 253. Dull tot Backenhagen, A.B. : Het wapen van de nieuwe gemeente Dongeradeel. Nederlandsche Leeuw 101(1984a)502-503.
 254. Dull tot Backenhagen, A.B. : Het wapen van de nieuwe gemeente Wymbritseradeel. Nederlandse Leeuw 101(1984b)503-504.
 255. Dull tot Backenhagen, A.B. : IJlster allerlei. Zonder jaar, zonder plaats. Verkregen via de gemeente Wymbritseradiel.
 256. Dull tot Backenhagen, A.B. : Het wapen van de nieuwe gemeente Littenseradeel. Nederlandsche Leeuw 101(1984c)504-505.
 257. Dull tot Backenhagen, A.B. : Het wapen van de nieuwe gemeente Nijefurd. Nederlandsche Leeuw 102(1985a)88-89.
 258. Dull tot Backenhagen, A.B. : Het wapen van de nieuwe gemeente Boornsterhem. Nederlandsche Leeuw 102(1985b)95-96.
 259. Dull tot Backenhagen, A.B. : Het wapen van de nieuwe gemeente Scharsterland. Nederlandsche Leeuw 102(1985c)96-97.
 260. Dull tot Backenhagen, A.B. : Het wapen van de nieuwe gemeente Franekeradeel. Nederlandsche Leeuw 103(1986a)362-364.
 261. Dull tot Backenhagen, A.B. : Het wapen van de nieuwe gemeente Gaasterlân-Slaet. Nederlandsche Leeuw 103 (1986b)436-437.
 262. Dull tot Backenhagen, A.B. : Wapen, flaggen en wimpel fan it Wetterskip De Middelsékrite. Genealogysk Jierboek. 1990, 195.
 263. Nl-020.books.jpg Dumont, S. en Kleijnen, M. : 'Van wege den Koning', Gemeentewapens en plaatsnamen in de Bommelerwaard. Europese Bibliotheek, Zaltbommel, 1992.
 264. Dijk, R.W. van : Een niet te verwoesten wapenspreuk : Concordia res parvae crescunt. Heraldisch Tijdschrift, 18:3(2012)102-107
 265. Ebbenhorts Tengbergen, E.J. van : Het wapen van de gemeente Borculo. In : Jaarboek Achterhoek en Liemers, Zutphen 5(1982a)29.
 266. Ebbenhorst Tengbergen, E.J. van : Het wapen van de gemeente Lichtenvoorde. In : Jaarboek Achterhoek en Liemers, Zutphen 5(1982b)96.
 267. Ebbenhorst Tengbergen, E.J. van : Het wapen van de gemeente Steenderen. In : Jaarboek Achterhoek en Liemers, Zutphen 5(1982c)115-117.
 268. Eekelen, Y. van : Den Haag krijgt vleugels. De historie van de Haagse ooievaar. 's Gravenhage, Lakerveld, 1991, 4 blz.
 269. Emeis Jr., M. G. : Hoe Assendelft een paard kreeg in zijn dorpswapen. In De Telegraaf, rond 1936.
 270. Ettro, F. van : Een achtergebleven gebied in de gemeentewapens van Noord-Brabant. Brabantsche Leeuw 16(1967)39-62.
 271. Ettro, F. van : De vier-leeuwen-wapens van Brabant en Limburg. Brabants Heem 19(1967)42-45.
 272. Ettro, F. van : Iets over heraldiek in samenhang met de geschiedenis van Brabant. Campina 4(1974)79-102.
 273. Ettro, F. van : De Bourgondische oorsprong van enige provinciewapens in Nederland en Belgie. Archief Koninklijk Zeeuws Genootschap der Wetenschappen, 1979, blz 127-156 en als toevoeging in 1983 A1-A27.
 274. Nl-019.books.jpg Ettro, F.J. van en Scherft, P. : Wapen en Wapenspreuk van Zeeland. Overdruk uit Archief van het Koninklijk Zeeuws Genootschap der Wetenschappen, 1979.
 275. Eussen, N.H.H.M.: Het wapen van de nieuwe gemeente Sittard. Nederlandsche Leeuw 100(1983)437-439.
 276. Eussen, N.H.H.M. : Een herkenningsteken voor het nieuwe Sittard. In Jaarboek Land van Zwentibold, IV(1983)7-15.
 277. Eversen, J.M.H. : Eenige bemerkingen over de benaming van posthorens in plaats van jachthorens in het nieuwe wapen van Horne. De Maasgouw 19(1897)5-7.
 278. Eversen, J.M.H. en Meulleners, J.L. : De Limburgsche gemeentewapens. Maastricht, 1900, 596 blz.
 279. Ewe, H : Schiffe aus Siegeln. VEB Hinstorff Verlag, Rostock, 1972.
 280. Eyk, J. van der : Corte Beschrijvinghe Mitsgaders Hantvesten, Privilegien, Costvmen Ende Ordonnantien vanden Lande van Zuyt-Hollandt. Dordrecht, Nicolaes Vincentsz van Spierincxhouck, 1628.
 281. Eijken, D. : Het wapen van de gemeente Staphorst. Olde Stapperst 3(1982)13-17
 282. Fasel, W.A. en Wuisman, P.J.M. : Geschiedenis van Udenhout. Udenhout, 1978.
 283. Feith, W.G. : Het gemeentewapen van Noorddijk. Nederlandsche Leeuw 38(1920)281-283.
 284. Flament, A.J. : Het oud schepenzegel van Mook en de H. Albertus. Maasgouw 11(1889)47, 185-186
 285. Fox, J. : Het wapen der gemeente Ellewoutsdijk. Nederlandsche Leeuw 85(1968)16-10.
 286. Frankewitz, S. en G. Fenner : De zegels der steden en dorpen in het overkwartier van Gelre. Venlo, 1987, 291 blz.
 287. Galis, K.W. : Ons gemeentewapen. Seijst 19(1989)2:43-49
 288. Geerlings, F.G.J. : De draak in het gemeentewapen: een mysterie ? In : Maas- en Swalmdal 1983(?)103-113. Verkregen via de gemeente Beesel.
 289. Gelre. Wapenboek van Claes Heinenzoon, genaamd Gelre. Samengesteld tussen 1370-1410. Manuscript Brussel, Koninklijke Bibliotheek Ms 15652-56. Fascimilie uitgave uitgeverij Jan van Helmont, Leuven 1992, 383 blz. (ISBN 90-74318-03-7).
 290. Gemeente Steenbergen : De vlag uit voor het nieuwe Steenbergen. Eigen uitgave van de gemeente, 1999. 10 p.
 291. Geselschap, J.E.J. : De zegels en het wapen van Gouda. In : Leemans-Prins, E.C.M. (ed) : Zegels en wapens van steden in Zuid Holland. ´s Gravenhage, 1966, blz 105-112.
 292. Gevers, A.J. : Het wapen van Steenwijk. In : Postema, J. Tussen graaf en maire: bijdragen tot de geschiedenis van Steenwijk en omstreken, voornamelijk in de 16e en 17e eeuw. IJsselacademie, Kampen, 1987, blz 69-89
 293. Gevers, A.J. : Het wapen van Hasselt. In : Pereboom, F.; Bosch, R. en Boezeman, J.J.P (Eds). Uit de geschiedenis van Hasselt. IJsselacademie Kampen, jaar 1982, blz 129-135.
 294. Giesen-Geurts, B.; Mimpen, R. en Vernooij, A. : IJsselstein - geschiedenis en architectuur. Kerckebosch, Zeist, 1989, 293 blz.
 295. Nl-008.books.jpg Goeckingk, H. von; Het wapen des Konings en des Rijks. Nijhoff, 's Gravenhage, 1882, 29 p. No ISBN.
 296. Nl-024.books.jpg Goede, A. de : Waterlands Swane. Enhuizen, Fas Frisiae, 1945, 52 p. No ISBN.
 297. Gondrie, P.A. : Het gemeentewapen van Best, ofwel : De aanhouder wint. Campinia 11(1981)29-32 en 115-119.
 298. Gonlag, K.A. : Een zegel van Beverwijk. Algemeen Nederlandsch Familiearchief 4(1887)210-211.
 299. Goor, T.E. van : Beschryving der Stadt en Lande van Breda. 's Gravenhage, 1744, 550 blz.
 300. Goossens : J.P.H. : De gemeentewapens van Herpt en Sprang. Brabantsche Leeuw 2(1953)106.
 301. Nl-033.books.jpg Goudeau, J.P.M. : Oranje-Nassau in zeven kleuren. Uitgave De Nieuwe Kerk te Amsterdam, zonder jaar. 8 p.
 302. Graaff, A.L. de : Het gemeentewapen van Vlijmen. Met gansen trou 29(1979)97-101
 303. Grevenstuk, J.G.Th. : De gemeentewapens in de Vechtstreek. Jaarboek Niftarlake 1917: 97-109.
 304. Grevenstuk, J.G.Th. : De wapens van de Gooische gemeenten. Jaarboek Niftarlake 1931:13-14.
 305. Gijsberti Hodenpijl, G.: Het Haagsch gemeentewapen. Nederlandsche Leeuw 15(1897)157-159.
 306. Haan, T.W.R. de (ed) : Zeven Heerlijkheden. Over geschiedenis en volkleven der voormalige gemeente Schoten. Kruseman, 's Gravenhage, 1966.
 307. Habets, J. : De nieuwe gemenetewapens van Houthem-Sint-Gerlach en Ulestraten. De Maasgouw 11(1889)37, 145-147
 308. Habets, J. : De nieuwe gemenetewapens van Heer en Gulpen. De Maasgouw 11(1889)38, 149-151
 309. Habets, J. : Gemeentewapen Mook-Middelaar. De Maasgouw 12(1890)26, 103-104.
 310. Hall, H. van : Het wapen van de nieuwe gemeente Eijdsen. Nederlandsche Leeuw 101(1984)43-53.
 311. Ham, W.A. van : Brabantse dorpswapens en Brabantse geschiedenis. Brabants Heem 19(1969)41-42.
 312. Ham, W.A. van : De symbolen van de gemeenten in het Markiezaat Bergen op Zoom. Ghulden Roos 31(1971)53-66.
 313. Ham, W.A. van : De symbolen van Willemstad. De Oranjeboom 29(1976)25-46
 314. Ham, W.A. van : De wapens van de steden in het voormalig hertogdom Brabant. Brabantsche Leeuw 25(1976)163-196.
 315. Ham, W.A. van : De wedergeboorte van Bataafs Brabant in zinnebeelden herdacht. Varia Historica Brabantica 5(1976)121-182.
 316. Ham, W.A. van : De symbolen van gemeenten in Nassau-Brabant (2). Archivaat Nassau-Brabant, 1983, 88 blz.
 317. Ham, W.A. van : Wapens en vlaggen van Noord-Brabant. Zutphen, Walburg Pers, 1986, 218 blz.
 318. Ham, W.A. van : De herziening van het gemeentewapen van Oudenbosch. Nederlandsche Leeuw 103(1986)445-447.
 319. Ham, W.A. van : De symbolen van Bergen op Zoom. De Brabantsche Leeuw 36(1985)4:1-40
 320. Ham, W.A. van : De symbolen van Geertruidenberg. De Dongebode 12(1986)4:74-99.
 321. Ham, W.A. van : De herziening van het gemeentewapen van Asten. Nederlandsche Leeuw 104(1987)235-236.
 322. Ham, W.A. van : Het wapen van het waterschap De Mark-Vlietlanden. Nederlandsche Leeuw 104(1987)501-502.
 323. Ham, W.A. van : Het verbeterde wapen van de gemeente Rucphen. Nederlandsche Leeuw 95(1988)344-345.
 324. Ham, W.A. van : Wapens en vlaggen van de plattelandsgemeenten in West-Brabant. Brabantse Leeuw 38(1989)1-20.
 325. Ham, W.A. van : Het wapen van het waterschap Zoomvliet. Nederlandsche Leeuw 106(1989)141-142.
 326. Ham, W.A. van : Wapen- en vlaggenkunde historisch gezien. Brabantsche Leeuw 40(1991)65-80.
 327. Ham, W.A. van : Vervallen wapen en vlaggen van bestaande en voormalige gemeenten en waterschappen in Noord-Brabant. In : Adriaenssen,L.F.W. (ed) Welpen van de Brabantse leeuw; genealogie tussen geld en geloof in Noord-Brabant, 's Hertogenbosch, 1991, blz 289-375.
 328. Ham, W. A. van. : Het wapen van het nieuwe waterschap Mark en Weerijs. Nederlandsche Leeuw 113(1996)217-218.
 329. Ham, W.A. van : Het wapen van het nieuwe waterschap Het Scheldekwartier. Nederlandsche Leeuw 113(1996)219-221.
 330. Ham, W.A. van : Het wapen van het nieuwe waterschap Land van Nassau. Nederlandsche Leeuw 113(1996)351-353.
 331. Ham, W.A. van : Het wapen van de nieuwe gemeente Haaren. Nederlandsche Leeuw 115(1998)360-362.
 332. Ham, W.A. van : Het wapen van de nieuwe gemeente Halderberge. Nederlandsche Leeuw 115(1998)364-366.
 333. Ham, W.A. van : Het wapen van de nieuwe gemeente Hilvarenbeek. Nederlandsche Leeuw 115(1998)368-370.
 334. Ham, W.A. van : Het wapen van de nieuwe gemeente Waalwijk. Nederlandsche Leeuw 115(1998)370-372.
 335. Ham, W.A. van : Raadsels rond twee ordewapens en enige plaatselijke zegels uit westelijk Noord-Brabant. Heraldicum Disputationes 9(2004)99-103.
 336. Ham. W.A. van : Dorps- en stadswapens in Nederland; de regionale verschillen tussen Friesland en Brabant. Heraldisch tijdschrift 1:2(2006)38-45.
 337. Ham, W.A. van en Toebak, P.: Het gemeentewapen van Breda aangepast. Nederlandsche Leeuw 111(1994)130-141.
 338. Nl-031.books.jpg Hammann, P. : Wat voert Haarlem in zijn schild ? Geschiedenis van het stadswapen. Spaar en Hout, Haarlem, 2010, 135 p. ISBN 978-90-8683-031-2.
 339. Hanssen, J.H. : Het wapen van de nieuwe gemeente Posterholt. Nederlandsche Leeuw 109(1992)475-478.
 340. Hanssen, J.H. : Het wapen van de nieuwe gemeente Melick en Herkenbosch. Nederlandsche Leeuw 110(1993)261-263.
 341. Hanssen, J.H. : Het wapen van de nieuwe gemeente Haelen. Nederlandsche Leeuw 111(1994)234-238.
 342. Hanssen, J.H.: Het wapen van de nieuwe gemeente Heel. Nederlandsche Leeuw 112(1995a)87-91.
 343. Hanssen, J.H.: Het wapen van de nieuwe gemeente Maasbracht. Nederlandsche Leeuw 112(1995b)92-94.
 344. Hanssen, J.H.: Het wapen van de nieuwe gemeente Heythuysen. Nederlandsche Leeuw 112(1995c)95-97.
 345. Hanssen, J.H.: Het wapen van de nieuwe gemeente Roggel en Neer. Nederlandsche Leeuw 112(1995d)97-99.
 346. Hanssen, J.H. : Het wapen van het waterschap Peel en Maasvallei. Nederlandsche Leeuw 112(1995)363-364.
 347. Harinxma thoe Slooten, O.A.V. van, en Tjessinga, J.C. : Besluit van Gedeputeerde Staten van Friesland om de wapens van de waterschappen bekend te maken. Provinciaal Blad van Friesland 1936 No 17. 2 blz met 24 blz bijlagen.
 348. Harinxma thoe Slooten, O.A.V. van, en Tjessinga, J.C. : Besluit van Gedeputeerde Staten van Friesland om de wapens van de waterschappen bekend te maken. Provinciaal Blad van Friesland 1940 No 3. 3 blz met 5 blz bijlagen.
 349. Nl-025.books.jpg Hart, G. 't : Rijnlands Wapen. (Leiden, 1977). 40 p.
 350. Hartemink, R. : Een vlek of een wolk ? Het wapen van Graauw en Langendam. Heraldisch Tijdschrift 22:3(2016)105-109.
 351. Hartemink, R. : Het wapen van Rhoon. Heraldisch Tijdschrift 22:4(2016)144-147.
 352. Hartemink, R. : Het wapen van de nieuwe gemeente Berg en Dal (Gld). Heraldisch Tijdschrift 22:4(2016)156-158.
 353. Hartemink, R. : Nieuw wapen voor Waterschap Vallei en Veluwe. Heraldisch Tijdschrift 23:1(2017)18-22.
 354. Hartemink, R. : Het nieuwe wapen van de gemeente De Ronde Venen. Heraldisch Tijdschrift 23:2(2017)72-76.
 355. Hartemink, R. : Het nieuwe wapen van de gemeente Bergen (Limburg). Heraldisch Tijdschrift 23:3(2017)89-92.
 356. Hartemink, R. : Het wapen van de nieuwe gemeente Krimpenerwaard. Heraldisch Tijdschrift 23:3(2017)92-99.
 357. Hartemink, R. : Typisch Nederlandse symbolen en de Nederlandse overheidsheraldiek. Heraldisch Tijdschrift 24(2018)65-69.
 358. Hartemink, R. : Het wapen van het nieuwe Waterschap Vechtstromen. Heraldisch Tijdschrift 25:2(2019)19-22.
 359. Hartemink, R. : Het wapen van de nieuwe gemeente Gooise Meren. Heraldisch Tijdschrift 25:3(2019)40-42.
 360. Hartemink, R. : Het wapen van de nieuwe gemeente Meierijstad. Heraldisch Tijdschrift 26:4(2020)51-54.
 361. Hartemink, R. : Een bijna historisch verschijnsel; heraldische suikerzakjes. Blazoen 7(2021)79-83.
 362. Hartemink, R. : De wapens van de Waddeneilanden en hun gemeenten. Gens Nostra 77:4(2022)214-221.
 363. Hartemink, R. : 100 jaar Renkum; de geschiedenis van een curieus gemeentewapen. Blazoen 9(2023)119-123.
 364. Harthoorn, P.A. : Baarsdorp - Heerlijkheid, Poeldorp, Monument. Canterbury, 1986, 280 blz.
 365. Havinga, J.L. : Vragen omtrent het Hoogeveensche gemeentewapen. Veenmol 1992 3:128-130.
 366. Havinga, J.L : Het Hoogeveense gemeentewapen (2). Veenmol 1993a 2:78-86.
 367. Havinga, J.L. : Het Hoogeveense gemeentewapen (3). Veenmol 1993b 3:159.
 368. Hazewinkel, H.C. : De zegels en het wapen van Rotterdam. In : Leemans-Prins, E.C.M. (ed) : Zegels en wapens van steden in Zuid Holland. ´s Gravenhage, 1966, blz 193-211.
 369. Heessel, J.B. van : Over het oude wapen van Uden. In : Heessel, J.B. van : Vrije en Soevereine Heerlijkheid van het Land van Ravenstein; geschiedkundige bijzonderheden, blz 437-443. Uden, 1978.
 370. Nl-056.books.jpg Hemert, M. van : Zuid Holland in 144 facetten. Rijswijk, 1981, 107 blz.
 371. Heijningen, H. van : Een wapen en een vlag voor de vlecke Balk. Vexilla Nostra 23(1988)107-108.
 372. Heijningen, H. van : Altweerterheide (gemeente Weert). Vexilla Nostra 28(1993)85-87.
 373. Heijningen, H. van : Herkenningstekens in het schild of erbuiten ? Ravels en Wester-Koggenland. Heraldicum Disputationis 12:1(2007)14-18.
 374. Heijningen, H. van : Leerdam en Schoonrewoerd: de een z'n vlag is de ander z'n wapen. Heraldicum Disputationis 12:3(2007)91-96.
 375. Heijningen, J.F. van : Het wapen van de nieuwe gemeente Zwartewaterland. Nederlandsche Leeuw 119(2002)62-63.
 376. Heijningen, J.F. van : Wapen en vlag voor Biest-Houtakker. Heraldisch Tijdsschrift 22(2016)42.
 377. Heijningen, H. van : Wapens en vlaggen voor drie dorpen (Bij Altena/Odebildtzijl/Vrouwenparochie). Heraldisch Tijdschrift 22:3(2016)114-117.
 378. Heijningen, H. van : Alle vijf dorpen van Smallingerland (Fr.) nu bewapend en bevlagd. Heraldisch Tijdschrift 23:1(2017)29-34.
 379. Heijningen, H. van : Wapen en vlag voor het Sint-Anthony Gasthuis in Leeuwarden. Heraldisch Tijdschrift 24:4(2017)152.
 380. Heijningen, H. van : Dorpsvlag en -wapen voor Ballum (Ameland). Heraldisch Tijdschrift 24:4(2017)153.
 381. Heijningen, H. van : Wapen en vlag voor Dronrijp: oranje voor ossen en laatsers. Heraldisch Tijdschrift 24:4(2017)154-155.
 382. Heijningen, H. van : Wapen en vlag voor Gersloot-Polder. Heraldisch Tijdschrift 24(2018)70-71.
 383. Heijningen, H. van : Oosthem - bewapend, bevlagd en bewimpeld. Heraldisch Tijdschrift 24(2018)115.
 384. Heijningen, H. van : Vlag en wapen van Ferwerd (Ferwert). Heraldisch Tijdschrift 25:3(2019)43.
 385. Heijningen, H. van : Wapen en vlag voor Oudeschoot. Heraldisch Tijdschrift 26:2(2020)15.
 386. Heijningen, H. van : Vlag en wapen van Menaldum. Heraldisch Tijdschrift 26:6(2020)95.
 387. Nl-050.books.jpg Hermans, F. : Een bijzonder wapen. 750 jaar Venlose stads- en gemeentewapens. Gemeentearchief Venlo, Venlo, 2010, 120p. ISBN 978-90-78038-17-7
 388. Heupers, E. : Baarns ontrouw aan Sint-Nikolaas. Blz 42-47 in Beeld van Eemland; over geschiedenis en volksleven van Baarn, Soest, Eemnes, Bunschoten-Spakenburg en Hoogland. Den Haag, 1968.
 389. Hielkema, H : Amsterdam heeft geen recht op keizerskroon. Trouw 1-10-1992.
 390. Nl-042.books.jpg Hilverda, W. : Wapenfeiten. Verhalen van wapens van steden. Erfgoedhuis Zuid Holland, 2004. 80p. ISBN 90-808901-1-1.
 391. Hijmans, H. : Wijk bij Duurstede. Nijgh en Van Ditmar, Rotterdam, 1951 139 blz.
 392. Hoeben, A.H. : De dwalingen van Mr. J.P.W.A. Smit en de consequenties voor de vlag van de provincie Noord-Brbant. Brabantsche Leeuw 44(1995)95-109.
 393. Hogeman, J. : Het zegel en wapen van Drenthe. Algemeen Nederlandsch Familiearchief 4(1887)82-83.
 394. Holla, A.W.H. Het wapen van Tholen. Gens Nostra 39(1984)138-140.
 395. Honig, G.J. : Beschrijving en geschiedenis der Zaanlandsche gemeentewapens. 's Gravenhage, 1887, 58 blz. (eerder verschenen als losse artiekelen in het Algemeen Nederlandsch Familieblad, 1887)
 396. Honig, G.J. : Het gemeentewapen van Montfort bij Roermond. Nederlandsche Leeuw 5(1887)107.
 397. Honig, G.J. : Het gemeentewapen van Echt. Nederlandsche Leeuw 6(1888)50.
 398. Hoogendijk, J. : Dorpswapens op regiopostzegels. Heraldisch Tijdschrift 8(2002)65-75.
 399. Hoving, R. : In goud drie aanstootende blokken van sabel. Spitwaark 1999, nr 2, blz 7-11.
 400. Nl-088.books.jpg Hubers, W.H.G.F. : De geschiedenis van het gemeenteapen van baarn. Eigen uitgave 19 blz. 1985.
 401. Hummel, B, : Het kroontje van Holten kostte paar postzegels... Tubantia 2 februari 1991.
 402. Iterson, W. van : De stad Rhenen. Assen, Van Gorcum, 1960.
 403. Jacobi, H. en Van der Veen, B.J. : Een onbekende munt van Dokkum. Muntkoerier april 2000 blz 24-26.
 404. Jaeger, J.A. : Schielands wapen. In : Doorn, D. van, Jaeger, J.A., Crol, W.A.H. en Wessels, H.F. : Gedenkschrift uitgegeven ter gelegenheid van het 700-jarig bestaan van het hoogheemraadschap van Schieland. Rotetrdam, Hartog, 1984. blz. 101-119.
 405. Jamar, J.T.J. : Het nieuwe gemeentewapen van Heerlen. Land van Herle 33(1983a)57-62.
 406. Jamar, J.T.J.: Het wapen van de nieuwe gemeente Heerlen. Nederlandsche Leeuw 100(1983b)441-444.
 407. Jamar, J.T.J.: De Limburgse leeuw in het provinciewapen. De Maasgouw 102(1983)1:46-48.
 408. Nl-055.books.jpg Jansma, K. : Friesland en zijn 44 gemeenten. Leeuwarden, 1981. 89 p.
 409. Janssen, C.F. : Het "nieuwe" wapen van de provincie Drenthe. Nederlandsche Leeuw 93(1977)280-282.
 410. Janssen, G.B.F. : Het wapen en zegel van Zevenaar. Bijdragen en Mededeelingen van Gelre 14(1911)249-257.
 411. Jeukendrup, B.: Haelen-Nunhem. Schetsen uit voorbije tijden. Rabobank, Haelen, 1980, 84 blz.
 412. Jobbe, J.C.W. : Het wapen vam Rilland-Bath. Varia Zelandiae 18(1982)4-9.
 413. Jong, A.J. de : Het wapen van de heerlijkheid Eck en Wiel. Blazoen 7(2021)114-118.
 414. Jong, H.C. 't : Het wapen van Dordrecht. Kwartaal en Teken, 1977, nr 1, blz 1-4.
 415. Jong, H.C. 't : Het oudst bewaard gebleven wapen van Dordrecht. Kwartaal en Teken, 1982, nr 4, blz 14-17.
 416. Jong, H.C. 't : Het wapen van Woerden. Gens Nostra 38(1983)127.
 417. Jong, H.C. 't : Het wapen van de nieuwe gemeente Korendijk. Nederlandsche Leeuw 102(1985)449-450.
 418. Jong, H.C. 't : Het wapen van de nieuwe gemeente Binnenmaas. Nederlandsche Leeuw 103(1986a)190-191.
 419. Jong, H.C. 't : Het wapen van de nieuwe gemeente Albrandswaard. Nederlandsche Leeuw 103(1986b)362-364.
 420. Jong, H.C. 't : Het wapen van de nieuwe gemeente Bergambacht. Nederlandsche Leeuw 103(1986c)365-367.
 421. Jong. H.C. 't : De nieuwe beschrijving van het wapen van Sliedrecht. Nederlandsche Leeuw 106(1989)142-143.
 422. Nl-037.books.jpg Jong, H.C. 't en Bos, B. : Heraldiek op de keper beschouwd. GVN Bulletin 27, 1981. 20 blz. (GVN=Grafische Vormgevers Nederland, Amsterdam).
 423. Jonker, E. et al.; 350 jaar Hoogezand en Sappemeer, 1978; een terugblik op 350 jaar geschiedenis van Hoogezand-Sappemeer. Hoogezand-Sappemeer, 1978, 22 blz
 424. Karst, E. : Gemeentewapen Schoonebeek. Nieuwe Drentsche Volksalmanak 49(1931)53-55.
 425. Keuzenkamp, J.H. : De gemeente en haar wapen. Nederlandsche Leeuw 101(1984)357-401.
 426. Nl-028.books.jpg Keuzenkamp, J.H. : Geschiedenis en beschrijving van drie wapens. Historische Mededelingen, officieel orgaan van de Historische Vereniging Steenwijk en Omstreken, 2(1986)8-18.
 427. Keuzenkamp, J. H. : De gemeente Heerenveen en haar wapen. Heraldicum Disputationes, 15(2010)5:30-36.
 428. Keuzenkamp, J.H. and Savorelli, A : Niederländische Stäsdtewappen in einem Florentiner Manuskript des 17. Jahrhunderts. Schweizer Archiv für Heraldik 114(2000)139-149.
 429. Keyser, R. de : Het stadszegel van Mude. In Jaarboek 1991 van de heemkundekring 'Rond de poldertorens', 1991 p 79-90.
 430. Kits Nieuwenkamp, H.W.M.J : Van zonnerad tot wapenrad. In : onbekend. Rond 1930.
 431. Kits Nieuwenkamp, H.W.M.J : Alweer een rad !. In : onbekend. Rond 1930.
 432. Kits Nieuwenkamp, H.W.M.J : Het dorp Leersum - Zijn bewoners en wapen. In : onbekend. Rond 1935.
 433. Kits Nieuwenkamp, H.W.M.J. : De betekenis van het wapen van Cothen, Wijkse Courant 7 juli 1953.
 434. Kits Nieuwenkamp, H.W.M.J. : Wapen voor waterschap Kromme Rijn. Maandblad van Oud Utrecht 45(1972)46-47.
 435. Kleuver, A.P. de : De gemeente Maurik. Veenendaal, 1967, 144 blz.
 436. Klok, J. : De zegels en het wapen van Brielle. In : Leemans-Prins, E.C.M. (ed) : Zegels en wapens van steden in Zuid Holland. ´s Gravenhage, 1966, blz 25-44.
 437. Nl-032.books.jpg Klönne, B.H. : Het wapen van Amsterdam. Amsterdam, 1899, 14 blz. Twee uitgevers : Frederik Müller & Co en overdruk met C.L. van Langenhuysen.
 438. Koeman, C. : Geschiedenis van de kartografie in Nederland. Alphen aan den Rijn, 1983, 280 blz.
 439. Kooiman, W. : Hensbroeker wapen geen bespotting, maar.... historie. Nieuwe Langedijker Courant 24 oktober 1951.
 440. Kok, A.A. : Edam, de schoone slaapster. Amsterdam, 1948, 138 p.
 441. Kok, H.A. de : Het wapen van Hardinxveld-Giessendam. Onze Streekhistorie 2(1966)46-60
 442. Komen, K. : Het wapen van Alkmaar. Alkmaarse Volksalmanak 1978, 4-10.
 443. Koopmans, J.A. : Het wapen van Beverwijk. Algemeen Nederlandsch Familieblad 4(1887)75-79
 444. Koopmans, S. De hoorn in het wapen van de nieuwe gemeente Haelen. Nederlandsche Leeuw 112(1995)77.
 445. Kort, J.C. : Van Alkemade 1200-1782 (deel 1). Nederlandsche Leeuw 114(1997)250-261.
 446. Kraak, W.K. : Het wapen van 's Graveland. In de Gloriosa 1(1984)23-28.
 447. Kremer, K. : Het gemeentewapen van Laren. Kwartaalbericht Historische Kring Laren, 2000-2, nr 72, 10-15.
 448. Krol, J. : Het gemeentewapen van Nederhorst den Berg. Jaarboek Niftarlake 1941:13-15
 449. Krol, H.; Peper, C.; Raadt, K. de; Raateland, C. en Verkaik, M. ; Heemstede, Berkenrode, Bennebroek, drie heerlijkheden in Zuid-Kennemerland. Vereniging Oud-Heemstede-Bennebroek, 1992. 108 blz.
 450. Krooshoop, J. : Het wapen van Stad Delden. Op de Bres 11(1990) nr.4, een uitgave van de Stichting Behoud Delden.
 451. Krul, D.R. : Hage's wapen. Een scherts. Jaarboek Die Haghe 1896 p. 30-34.
 452. Kuile, G.J. Ter : Geschiedenis van de heerlijkheid Zalk en Veekaten, van het kasteel Buckhorst en van zijn bewoners. Van Gorcums Historische Bibliotheek, deel 34, Assen, 1948.
 453. Kuyer, P.T.J. : De zegels, het wapen en de vlag van Schiedam. In : Leemans-Prins, E.C.M. (ed) : Zegels en wapens van steden in Zuid Holland. ´s Gravenhage, 1966, blz 213-240.
 454. Nl-070.books.jpg Lange, P.A. de : Medemblik. Noordhollandsche gemeentezegels. Nr 1. Heiloo, 1934, 23 blz.
 455. Nl-071.books.jpg Lange, P.A. de : Enkhuizen. Noordhollandsche gemeentezegels. Nr 2. Heiloo, 1934, 17 blz.
 456. Nl-073.books.jpg Lange, P.A. de : Beverwijk. Noordhollandsche gemeentezegels. Nr 3. Heiloo, 1936, 29 blz.
 457. Nl-068.books.jpg Lange, P.A. de : Amsterdam. Noordhollandsche gemeentezegels. Nr 4-5. Heiloo, 1937, 57 blz.
 458. Nl-069.books.jpg Lange, P.A. de : Laren. Noordhollandsche gemeentezegels. Nr 10. Heiloo, 1936, 30 blz.
 459. Lange, P.A. de en Prins, E.C.M. : Het wapen der gemeente Oosthuizen. Nederlandsche Leeuw 58(1940)119-125.
 460. Langeler, G. : Het wapen van de gemeente Hengelo (G.). In : Jaarboek Achterhoek en Liemers, Zutphen 5(1982)67-70.
 461. Leeghwater; J.A. : Haarlemmermeerboek. Amsterdam, 1724.
 462. Leemans-Prins, E.C.M. (ed) : Zegels en wapens van steden in Zuid Holland. ´s Gravenhage, 1966, 271 blz.
 463. Leeuwen, H.W. van : De zegels en het wapen van Delft. In : Leemans-Prins, E.C.M. (ed) : Zegels en wapens van steden in Zuid Holland. ´s Gravenhage, 1966, blz 45-63.
 464. Nl-007.books.jpg Leeuwen-Canneman, M. C. Van : Zegel, wapen en vlaggen van het hoogheemraadschap van Delfland. Uitgave Hoogheemraadschap van Delfland, z.j. [28 p.].
 465. Leisz, J. : Den Haag dringt Steenwijk wapen op. Trouw 5 juni 1979.
 466. Nl-022.books.jpg Lit, R. van : Op hoge poten. De geschiedenis van de Haagse ooievaar. Haags Historisch Museum, 2001, 79 p. ISBN 90-5349-3445-x.
 467. Lugard, G.J. : De zegels en het wapen van Schoonhoven. In : Leemans-Prins, E.C.M. (ed) : Zegels en wapens van steden in Zuid Holland. ´s Gravenhage, 1966, blz. 241-248.
 468. Maas, T. (ed) Geschiedenis van de heerlijkheid Asten. Stichting Geschiedschrijving Asten, 1994, 192 blz.
 469. Maatje, G.A.F. en Alkemade, W.R.C. : Wat vliegt daar ? Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie 48(1994)89-107.
 470. Makkink, J.B. : Het wapen van de gemeente Zelhem. In : Jaarboek Achterhoek en Liemers, Zutphen 5(1982)149-154.
 471. Man, J.C. de : Het wapen van Domburg. Middelburg, 1901, 19 blz.
 472. Man, J.C. de : Bedenkingen tegen het aannemen van een burcht als begin van Middelburg. Archief 7(1894)555-582.
 473. Mars, K. : Het zegel en het wapen van Harderwijk. Herderewichkroniek 8(1981)69-88.
 474. Meer, D.J. van der : It wapen fan Grou. Genealogysk Jierboekje 1983, 124-125.
 475. Melssen, J.Th.M. : Het Cranendonkse wapen in het zegel van de schepenbank van Budel. Brabantsche Leeuw 26(1977)189-192.
 476. Melssen, J.Th.M. : Het gemeentewapen van Geldrop geplaatst tegen de vroegste geschiedenis. Brabantse Leeuw 35(1986a)136-142.
 477. Melssen, J.Th.M. : Het nieuwe wapen der gemeente Hoogeloon, Hapert en Casteren. Nederlandsche Leeuw 103(1986b)438-439.
 478. Melssen, J.Th.M. : Het wapen van de voormalige gemeente Woensel. Gruun Buukske 17(1988a)10-15.
 479. Melssen, J Th.M. : De wapens van de voormalige gemeenten Gestel, Stratum en Strijp. Gruun Buukske 17(1988b)37-42.
 480. Melssen, J.Th.M. : Het nieuwe wapen der gemeente Eersel. Nederlandsche Leeuw 106(1989)139-140.
 481. Melssen, J.Th.M. : Het wapen van Eersel, een historische verkenning. In : Spoorenberg, J. e.a. (ed) : Drie zaligheden, Eersel, Duizel, Steensel. Hapert, 1989, blz. 49-74.
 482. Melssen, J.Th.M. : Het nieuwe wapen der gemeente Westerhoven. Nederlandsche Leeuw 107(1990)453-454.
 483. Melssen, J.Th.M. : Vessem, Wintelre en Knegsel : onderzoek naar symbolen voor een nieuw gemeentewapen en een nieuwe gemeentevlag. Rapport Streekarchief Eindhoven, maart 1992. 12 blz.
 484. Melssen, J.Th.M. : Het nieuwe wapen der gemeente Someren. Nederlandsche Leeuw 110(1993)255-256.
 485. Melssen, J.Th.M. : Het wapen van de nieuwe gemeente Sint Anthonis. Nederlandsche Leeuw 112(1995)364-365.
 486. Melssen, J.Th.M. : Wapen en vlag voor de nieuwe gemeente Cuijk. Van Schild en Vaan III(1996)1-2.
 487. Melssen, J.Th.M. : Het wapen van de nieuwe gemeente Landerd. Nederlandsche Leeuw 113(1996a)102-103.
 488. Melssen, J.Th.M. : Het wapen van degemeente Oss. Nederlandsche Leeuw 113(1996b)105-106.
 489. Melssen, J.Th.M. : Het wapen van de nieuwe gemeente Bernheze. Nederlandsche Leeuw 113(1996c)107-108.
 490. Melssen, J.Th.M. : Het wapen van de nieuwe gemeente Cuijk. Nederlandsche Leeuw 111(1996d)474.
 491. Melssen, J.Th.M. : Wapens en vlaggen in het gebied van de Keine Meijerij. De Kleine Meijerij 48(1997)39-58..
 492. Melssen, J.Th.M. : Het wapen van de nieuwe gemeente Oirschot. Nederlandsche Leeuw 115(1998a)66-68.
 493. Melssen, J.Th.M. : Het wapen van de nieuwe gemeente Gemert-Bakel. Nederlandsche Leeuw 115(1998)366-168.
 494. Melssen, J.Th.M. : Wapens voor de gemeente Gemert-Bakel. Heemkundekring de Kommanderij Gemert, 1998, 34 p.
 495. Nl-036.books.jpg Mensema, A.J. : Het wapen van Overijssel. Zwolle, Waanders, 1986, 64 p. ISBN 90 6630 080 9.
 496. Mensonides, H.M. : De zegels en het wapen van 's Gravenhage. In : Leemans-Prins, E.C.M. (ed) : Zegels en wapens van steden in Zuid Holland. ´s Gravenhage, 1966. blz 113-143.
 497. Metselaars, T. : Logo's en moderne herauten. Heraldisch Tijdschrift 9:1(2003)1-4.
 498. Metselaars, T. : Hevig gehecht aan een hark. Een kunstwerk als uiting van liefde van een gemeenschap voor haar wapenfiguur. Blazoen 9(2023)137-139. (over Melick en Herkenbosch)
 499. Meulen, J.C. vd. : De wapens van gemeenten en heerlijkheden in Zeeland. Nederlandsche Leeuw 7(1889)36-38, 41-45.
 500. Nl-004.books.jpg Miedema, A.S. : Wapen en zegel der stad Dokkum. Overdruk Nieuwsblad van Friesland, 1937, 15 blz. Prov Bibl Friesland:02257971
 501. Molen, S.J. van der : De achttien wapens van Boarnsterhim. Leeuwarder Courant 19 november 1985.
 502. Moll, W. : Heeft Scheveningen een eigen wapen gehad ? Jaarboek Die Haghe, 1925, p.194-198.
 503. Moll, W. : De zegels van 's Gravenhage. Jaarboek Die Haghe, 1937, p. 1-14.
 504. Muelen, J.C. van de : De wapens van gemeenten en heerlijkheden in Zeeland. Nederlandsche Leeuw, 7(1889)36-38, 41-45
 505. Mulder-Van Stellendam, R.J. : De historische betekenis van het Barneveldse gemeentewapen. Barneveldsche Courant 17 juli 1969.
 506. Mulder, T.R. : Hoorns hoorn en de eenhoorn. Zegels en wapen als reflexen van stadshistorie. West Frieslands Oud en Nieuw 24(1957)34-51.
 507. Mullem, J.P. van : Akersloot, een dorpsgeschiedenis. Deel 1. Onze dorpsnaam. Eigen uitgave, 1942, 17 blz.
 508. Nl-081.books.jpg Mullem, J.P. van : Akersloot, een dorpsgeschiedenis. Deel 2. Ons dorpswapen. Eigen uitgave, 1946, 61 blz.
 509. Nl-072.books.jpg Muller, S. Fz. : Beschrijving der Utrechtse Stadszegels. L.E. Bosch & Zoon, Utrecht, 1916, 64 p.
 510. Munsters, A.J.: Het wapen van de nieuwe gemeente Stein. Nederlandsche Leeuw 100(1983)386-388.
 511. Nanninga, G.W. : Haren (Gr.) en het gemeentewapen. Gruoninga 20(1975)37-38.
 512. Nanninga, G.W. : Nogmaals Haren en het gemeentewapen. Gruoninga 21(1976)55-56.
 513. Nanninga, G.W. : Het wapen van Warffum. Gruoninga 24(1979)32
 514. Neve, R. de : Een nieuw wapen voor de gemeente Alphen aan den Rijn. Blazoen 1(2015)76-81.
 515. Nieuwenkamp, H.W.M.J. Kits, : Het wapen van Zandvoort. Neerlands Volksleven 8(1957/58)191.
 516. Noordbrabantse Commissie voor Wapen- en Vlaggenkunde : Rapport betreffende de herziening van de wapens van gemeenten in de provincie Noord-Brabant, die meer dan 10.000 inwoners tellen. Rapport juni 1988, 37 blz.
 517. Odink, H. : Het wapen van de gemeente Eibergen. In : Jaarboek Achterhoek en Liemers, Zutphen 5(1982)53-54.
 518. Oggel, D.J. : Het wapen der gemeente Axel. Nederlandsche Leeuw 88(1971)428-429.
 519. Ollefen, L. van en Bakker, R. : De Nederlandsche stad en dorpsbeschrijver. Amsterdam, 1793.
 520. Oosterwijk, T.H. : Geschiedenis van het Stellingwerfse zegel en het gemeentewapen van Ooststellingwerf. In : De vrije natie der Stellingwerven. Van Gorcum, 1952.
 521. Otten, W : Het wapen van Holten. Holtens Nieuwsblad 27 juli 1957.
 522. Nl-014.books.jpg Overwater, A.M. : Wapens en vlaggen van Barendrecht. Eigen uitgave van de schrijver, 1999, 32p. ISBN 90-71767-11-6.
 523. Nl-026.books.jpg Pama, C. : Het wapen der Nederlanden. ’s Gravenhage, Liebaert, 1942, 20 p. No ISBN.
 524. Pardijs, A.D. : Het wapen van de gemeente Ruurlo. In : Jaarboek Achterhoek en Liemers, Zutphen 5(1982)111-113.
 525. Pathuis, A. : Het heerlijkheidswapen en het gemeentewapen van Slochteren. In ? blz 58-87.
 526. Pathuis, A. : Het wapen der gemeente Hoogezand-Sappemeer. Groninger Volksalmanak, 1953, 152-155.
 527. Pathuis, A. : Het wapen van het waterschap Reiderzijlvest. Nederlandsche Leeuw 94(1977)170-171.
 528. Petersen, J.W. van : Het wapen van de voormalige gemeente Beltrum. In : Jaarboek Achterhoek en Liemers, Zutphen 5(1982a)23.
 529. Petersen, J.W. van : Het wapen van de gemeente Gorssel. In : Jaarboek Achterhoek en Liemers, Zutphen 5(1982b)59-62.
 530. Petersen, J.W. van : Het wapen van de gemeente Pannerden. In : Jaarboek Achterhoek en Liemers, Zutphen 5(1982c)109-110.
 531. Petersen, J.W. van : Het wapen van de gemeente Warnsveld. In : Jaarboek Achterhoek en Liemers, Zutphen 5(1982d)127-129.
 532. Petersen, J.W. van : Het wapen van de gemeente Westervoort. In : Jaarboek Achterhoek en Liemers, Zutphen 5(1982e)135-137.
 533. Petersen, J.W. van : Het wapen van de voormalige gemeente Zeddam. In : Jaarboek Achterhoek en Liemers, Zutphen 5(1982f)147-148.
 534. Petersen, J.W. van : Het wapen van de gemeente Zevenaar. In : Jaarboek Achterhoek en Liemers, Zutphen 5(1982g)155-158.
 535. Pieterse, T. : Mysterie in Marken: waarom zit er een 'moor' in het wapenschild?. Noord Hollands Nieuwsblad 29 juni 2023.
 536. Plomp, N. : Het wapen van Bodegraven. In ??
 537. Plomp, N. : Zegel en wapen van den stad Montfoort. Heemtijdinghen 15(1979)54-59.
 538. Plomp, N. : Het wapen van Woerden. Heemtijdinghen 22(1986)85-97.
 539. Poel, T. van der : De Vrije en Lage Boeckhorst. In : Sprokkelen rond de oude Ade. Raffeisenbank Alkemade, Rijpwetering, 1990. Hoofdstuk 5, blz 19-20.
 540. Poels, J. : Wapen en vlag van Menaldumadeel vieren dit jaar jubileum. krantenartikel. 1988. Verkregen via gemeente Menaldumadeel.
 541. Poels, J. : Eeuw geleden kreeg Limburg zijn wapen. De Limburger, 22 april 1986.
 542. Poels, J. : Hoge Raad van Adel bezorgde Swalmen een verkeerd wapen. Jaarboek Maas- en Swalmdal, 12(1992)37-49.
 543. Poels, J. : Belfelds wapen en vlag kwamen deze eeuw voort uit het niets. Jaarboek Maas- en Swalmdal, 13(1993)114-128.
 544. Nl-001.books.jpg Poels, J. : Wapenfeiten. 125 jaar provinciewapen Limburg, 1886-2011. Provincie Limburg, Maastricht, 2011, 50 p. No ISBN.
 545. Pol, A. van en Nissen, P. : De Roerstreekgemeenten. Hun heraldische wapens en de betekenis ervan. Jaarboek Roerstreek 10(1978)8-18.
 546. Pol, A. van en Seeters, T. van : Het gemeentewapen van Sint Odiliënberg. Jaarboek Roerstreek 2(1970)111-116.
 547. Ponsteen, A. : Hellendoorn - Naam en wapen. In : Het kerkdorp Hellendoorn in vroeger eeuwen. Uitgeverij ?, 1970, blz 280-283.
 548. Postma, C. : Het wapen en de zegels van Vlaardingen. In : Leemans-Prins, E.C.M. (ed) : Zegels en wapens van steden in Zuid Holland. ´s Gravenhage, 1966. blz 249-260.
 549. Prooije, J. van : Het wapen van de voormalige gemeente Laren in Gelderland. In : Jaarboek Achterhoek en Liemers, Zutphen 5(1982) 85-89.
 550. Raadt, J.Th. de : Beaucoup de communes des anciennes 17 provinces des Pays-Bas ont des armoiries incorrectes. 27 p. [1896]
 551. Raat, J. de : Het verloren wapen van Spaland. Rotterdams Nieuwsblad 14 oktober 1955.
 552. Regt, J.W. : Geschied- en aardrijkskundige beschrijving van den Zwijndrechtschen waard, den Riederwaard en het land van Putten over den Maas. Zwijndrecht, 1848, 272 blz.
 553. Reinders, H.C. : Is het wapen der gemeente Winterswijk nog juist ? In : Jaarboek Achterhoek en Liemers, Zutphen 5(1982)139-141.
 554. Renkes, J.P.G. : Het zegel van de schepenbank Venray. Uitgave van de geschied- en oudheidkundige kring Venray e.o., 1987.
 555. Rientjes, A.E. : Het oude en nieuwe wapen van de gemeente Maarssen. Jaarboek Niftarlake 1950, blz. 14-17.
 556. Rijn, E.B. van : Het wapen van Indijk. Gens Nostra 38(1983)131-132.
 557. Nl-002.books.jpg Roever, M. de; Dudok van Heel, S.A.C en Toorn, H. van der : De handtekening van Amsterdam. Uitgave gemeente Amsterdam, 1996/7 +/- 60 p. ISBN 90-5366-070-4.
 558. Roozen, N. : Susteren en zijn oude zegels. Grafische Vakschool en Drukkerij "St. Joseph" Harreveld, 1959, 87 blz.
 559. Roy, J. le : Groot werreldlyk tooneel des hertogdoms van Braband. 's Graavenhage, 1730, 150 blz.
 560. Nl-016.books.jpg Rühl, D. : Historisch overzicht van het Nederlandsche Wapen en de Nederlandsche Vlag. Vorkink, Bandoeng, 1940, 80 p.
 561. Ruyter, M. de : Is het wapen van Dongen wel juist ? Wazerweyen 8(1983)26-32.
 562. Sandberg, Jhr, G.F. : Kruinigen - Heerlijkheid en gemeente. Gemeente Reimerswaal, 1982, 240 blz.
 563. Sanders, J.M. : Het gemeentewapen. In : Annexatie-vraagstukken en Groot-Eindhoven, 1919, blz 261-262.
 564. Sassen, A. : Het wapen van Stiphout. Nederlandsche Leeuw 4(1885)11
 565. Sassen, A. : Wapen van Stiphout. Nederlandsche Leeuw 4(1885)30
 566. Schaafsma, C. : Wapen en vlag der gemeente Tynaarlo. Tynaarlo-reeks nr 7, 1999. 24 blz.
 567. Schaap, J.W. : Het geslacht Van den Clooster. Nederlandsche Leeuw 111(1994)337-362 (de Wijk)
 568. Schakel, M.W. : Geschiedenis van de hoge en vrije heerlijkheden van Noordeloos en Overslingeland. Gorinchem, 1955, 340 blz.
 569. Schampers, G.J.A.; Melssen, J.Th.M.; Ham, W.A. van; Pirenne, L.P.L. en Leijten, C.J.M. : Rapport betreffende herziening van de wapens van gemeenten en de instelling van wapens voor de dorpen en steden, die geen administratieve zelfstandigheid meer bezitten in het samenwerkingsgebied Breda. Rapport Noord-Brabantse Commissie voor Wapen- en Vlaggenkunde. Mei 1996, 74 blz.
 570. Scherft, P. : Lucor et Emergo, Archief Koninklijk Zeeuws Genootschap der Wetenschappen, 1979, blz 158-185 + 30 blz afb.
 571. Schimmelpenninck van den Keijenburg, F.J.C. : Bijzonderheden omtrent de vroegste geschiedenis van de gemeente Renkum, Oosterbeek en omtrent haar wapen. Ned. Heraut 6(1890)204-220.
 572. Schimmelpennick van der Oije, C.O.A. : Het wapen van de gemeente Zutphen. In : Jaarboek Achterhoek en Liemers, Zutphen 5(1982)159-163.
 573. Schimmelpennick van der Oije, C.O.A. : Het wapen van de nieuwe gemeente Wijchen. Nederlandsche Leeuw 102(1985a)91-92.
 574. Schimmelpennick van der Oije, C.O.A. : Het wapen van de nieuwe gemeente Druten. Nederlandse Leeuw 102(1985b)93-94.
 575. Schimmelpennick van der Oije, C.O.A. : Het wapen van de nieuwe gemeente Wamel. Nederlandsche Leeuw 102(1985c)450-451.
 576. Schipper, G. : Gemeentewapen van Wierden. Brief aan het dagblad Tubantia, bewerkt verschenen onder de titel 'Wierden' op 2 februari 1949.
 577. Nl-078.books.jpg Schmit, F. : De Haagse ooievaar - The Hague's stork. Den Haag, De Nieuwe Haagsche, 2011, 131 p. ISBN 978-94-91168-12-3.
 578. Schoemaker, A. : Wapenschilden der Steden, Dorpen, Heerlijkheden en Edelen, benevens die der regeerders in de voornaamste steden der Zeven Provintien. Manuscript van A. Schoemaker (1660-1723), berustende bij de Hoge Raad van Adel.
 579. Schoo, ?, titel onbekend, NRC 13 juli 1930.
 580. Nl-005.books.jpg Schoo, J. : Een merkwaardig stadswapen (Beschouwingen over het Brielse wapen naar aanleidiing van het 600-jarig jubileum dezer stad). Haagsch Maandblad juli 1930.
 581. Schoute, C.R. : Het wapen van de nieuwe gemeente Ouderkerk. Nederlandsche Leeuw 103(1986a)188-189.
 582. Schoute, C.R. : Het wapen van de nieuwe gemeente Vlist. Nederlandsche Leeuw 103(1986a)189-190.
 583. Schoute, C.R. : Het wapen van de nieuwe gemeente Nederlek. Nederlandsche Leeuw 104(1987)236-237.
 584. Schreijenberg, P. : Het wapen van Biggekerke. Zeeuwse Stam, 42(1983)434.
 585. Nl-030.books.jpg Schuitema Meijer, A.T. en Veen, W.K. van der : Zegel, wapen en vlag van de stad Groningen. Wolters, Groningen, 1965, 147 p. No ISBN.
 586. Schuitemaker, J. : Iets uit de geschiedenis van het wapen van Amsterdam. De Prins, mei 1929, 242.
 587. Schutte, O. : Het wapen van de gemeenten Sas van Gent en Tubbergen. Nederlandse Gemeente 26(1972)164.
 588. Schutte, O : Het wapen van de gemeente Loenen. Nederlandse Gemeente 26(1972)586.
 589. Schutte, O. : Het wapen der gemeente Bunnik. Nederlandsche Leeuw 93(1976)330-331
 590. Schutte, O. : Het wapen der gemeente Hei- en Boeicop. Nederlandsche Leeuw 93(1976a)381-382.
 591. Schutte, O : Het wapen der gemeente Reimerswaal. Nederlandsche Leeuw 93(1976b)382.
 592. Schutte, O. : Het wapen der gemeente Oirschot. Nederlandsche Leeuw 93(1976c)382-383.
 593. Schutte, O. : Het wapen der gemeente Kapelle. Nederlandsche Leeuw 93(1976d)383-384.
 594. Schutte, O : Het wapen der gemeente Axel. Nederlandsche Leeuw 94(1977)113-114.
 595. Schutte, O. : Het wapen der gemeente Bennebroek. Nederlandsche Leeuw 94(1977)117.
 596. Schutte, O. : Het wapen van de nieuwe gemeente Sint Pancras. Nederlandsche Leeuw 94(1977a)305.
 597. Schutte, O : Het nieuwe wapen van de gemeente Berlicum. Nederlandsche Leeuw 94(1977b)305.
 598. Schutte, O. : Het gewijzigde wapen van de gemeente Gemert. Nederlandsche Leeuw 95(1978)63.
 599. Schutte, O. : Het wapen van de gemeente Nigtevecht. Nederlandsche Leeuw 95(1978)133.
 600. Schutte, O. : Het wapen van de nieuwe gemeente Wester-Koggenland. Nederlandsche Leeuw 96(1979)367-368.
 601. Schutte, O. : Het wapen van het waterschap Het Lange Rond. Nederlandsche Leeuw 97(1980)314-315.
 602. Schutte, O. : Het wapen van de nieuwe gemeente Drechterland. Nederlandsche Leeuw 97(1980)316-317.
 603. Schutte, O. : Het wapen van de gemeente Best. Nederlandsche Leeuw 97(1980)421.
 604. Schutte, O : Het wapen van de gemeente Bernisse. Nederlandsche Leeuw 99(1982)290-291.
 605. Schutte, O. : Het wapen van de nieuwe gemeente Meerssen. Nederlandsche Leeuw 100(1983a)103.
 606. Schutte, O. : Het wapen van de nieuwe gemeente Gulpen. Nederlandsche Leeuw 100(1983b)508-509.
 607. Schutte, O. : Het wapen van de nieuwe gemeente Voerendaal. Nederlandsche Leeuw 100(1983c)509.
 608. Schutte, O. : Het wapen van de nieuwe gemeente Simpelveld. Nederlandsche Leeuw 100(1983d)509-510.
 609. Schutte, O. : Het wapen van de nieuwe gemeente Valkenburg aan de Geul. Nederlandsche Leeuw 102(1985a)86-88.
 610. Schutte, O. : Het wapen van de nieuwe gemeente Cromstrijen. Nederlandsche Leeuw 102(1985b)92.
 611. Schutte, O. : Het wapen van de nieuwe gemeente Susteren. Nederlandsche Leeuw 102(1985c)447-448.
 612. Schutte, O. : Het nieuwe wapen van de gemeente Geffen. Nederlandsche Leeuw 103(1986a)244-245.
 613. Schutte, O. : Het gewijzigde wapen an de gemeente Dwingeloo. Nederlandsche Leeuw 103(1986b)362.
 614. Schutte, O. : Het gewijzigde wapen van de gemeente Rijsbergen. Nederlandsche Leeuw 103(1986c)364-365.
 615. Schutte, O. : Het wapen van de gemeente West Maas en Waal. Nederlandsche Leeuw 103(1986d)435-436
 616. Schutte, O. : Het wapen van het waterschap Oost Veluwe. Nederlandsche Leeuw 103(1986)437-438.
 617. Schutte, O. : Het wapen van de gemeente Hilvarenbeek. Nederlandsche Leeuw 103(1986e)438.
 618. Schutte, O. : Het wapen van de nieuwe gemeente Lingewaal. Nederlandsche Leeuw 104(1987)234.
 619. Schutte, O. : Het wapen van de nieuwe gemeente Wateringen. Nederlandsche Leeuw 105(1988)345.
 620. Schutte, O. : Het wapen van de nieuwe gemeente Rijnwaarden. Nederlandsche Leeuw 106(1989)405.
 621. Schutte, O. : Het wapen van de nieuwe gemeente Rijnwaarden. Nederlandsche Leeuw 107(1990a)405.
 622. Schutte, O. : Het wapen van de nieuwe gemeente De Ronde Venen. Nederlandsche Leeuw 107(1990b)452.
 623. Schutte, O. : Het wapen van de nieuwe gemeente Bathmen. Nederlandsche Leeuw 107(1990b)455.
 624. Schutte, O. : Het wapen van de nieuwe gemeente Reeuwijk. Nederlandsche Leeuw 107(1990d)455-456.
 625. Schutte, O. : Het wapen van de nieuwe gemeente Dongen. Nederlandsche Leeuw 107(1990e)456.
 626. Schutte, O. : Het wapen van het waterschap de Vechtlanden. Nederlandsche Leeuw 109(1992)138-139.
 627. Schutte, O. : Het verbeterde wapen van de gemeente Mook en Middelaar. Nederlandsche Leeuw 109(1992a)143-144.
 628. Schutte, O. : Het wapen van de nieuwe gemeente Niedorp. Nederlandsche Leeuw 109(1992b)471.
 629. Schutte, O. : Het wapen van de nieuwe gemeente Wormerland. Nederlandsche Leeuw 109(1992c)474-475.
 630. Schutte, O. : Het wapen van de nieuwe gemeente Moerhuizen (Zevenhuizen-Moerkapelle). Nederlandsche Leeuw 110(1993a)261.
 631. Schutte, O. : Het gewijzigde wapen van de gemeente Goedereede. Nederlandsche Leeuw 110(1993b)265.
 632. Schutte, O.: Het nieuwe wapen van de gemeente Hattem. Nederlandsche Leeuw 110(1993c)266.
 633. Schutte, O. : Het wapen van de nieuwe gemeente Jacobswoude. Nederlandsche Leeuw 112(1995a)94-95.
 634. Schutte, O. : Het wapen van de nieuwe gemeente Rijnwoude. Nederlandsche Leeuw 112(1995b)99-100.
 635. Schutte, O. : Het wapen van het nieuwe hoogheemraadschap Amstel en Vecht. Nederlandsche Leeuw 112(1995ba)358-359.
 636. Schutte, O : Het wapen van het nieuwe waterschap Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Nederlandsche Leeuw 112(1995)362-363
 637. Schutte, O. : Het wapen van de nieuwe gemeente Waterland. Nederlandsche Leeuw 112(1995c)360-361.
 638. Schutte, O. : Het wapen van de nieuwe gemeente Liemeer. Nederlandsche Leeuw 112(1995d)361-362.
 639. Schutte, O. : Het wapen van het nieuwe waterschap Hoogheemraadschap van Uitwaterende Sluizen in Hollands Noorderkwartier. Nederlandsche Leeuw 113(1996aa)103-104
 640. Schutte, O. : Het wapen van het nieuwe waterschap Meppelerdiep. Nederlandsche Leeuw 113(1996ab)104-105.
 641. Schutte, O. : Het wapen van de nieuwe gemeente Veghel. Nederlandsche Leeuw 113(1996a)106-107.
 642. Schutte, O. : Het wapen van het nieuwe waterschap Wold en Wieden. Nederlandsche Leeuw 113(1996ba)215.
 643. Schutte, O. : Het wapen van de nieuwe gemeente Noord-Beveland. Nederlandsche Leeuw 113(1996b)219.
 644. Schutte, O. : Het wapen van de nieuwe gemeente Sluis-Aardenburg. Nederlandsche Leeuw 113(1996c)475.
 645. Schutte, O. : Het wapen van het nieuwe wetterskip Lauwerswalden. Nederlandsche Leeuw 114(1997)479.
 646. Schutte, O. : Het wapen van het nieuwe waterschap Hollands Kroon. Nederlandsche leeuw 114(1997)480.
 647. Schutte, O. : Het wapen van het nieuwe waterschap Vallei en Eem. Nederlandsche Leeuw 114 (1997)484-488.
 648. Schutte, O. : Het gewijzigde wapen van de gemeente Naaldwijk. Nederlandsche Leeuw 115(1998)363-364.
 649. Schutte, O. : Het wapen van het nieuwe hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht. Nederlandsche Leeuw 116(1999)468.
 650. Schutte, O. : Het wapen van de nieuwe gemeente Meppel. Nederlandsche Leeuw 116(1999)468-169.
 651. Schutte, O. : Het wapen van de nieuwe gemeente Zundert. Nederlandsche Leeuw 118(2001)711.
 652. Schutte, O. : Het wapen van de nieuwe gemeente Heusden. Nederlandsche Leeuw 118(2001)711.
 653. Schutte, O. : Het wapen van het nieuwe waterschap Reest en Wieden. Nederlandsche Leeuw 118(2001)711.
 654. Schutte, O. : Het wapen van de nieuwe gemeente Nijkerk. Nederlandsche Leeuw 118(2001)715.
 655. Schutte, O. : Het wapen van de nieuwe gemeente Maasdriel. Nederlandsche Leeuw 118(2001)715.
 656. Schutte, O. : Het wapen van de nieuwe gemeente De Bilt. Nederlandsche Leeuw 119(2002)339.
 657. Schutte, O. : Het wapen van de nieuwe gemeente Zaltbommel. Nederlandsche Leeuw 119(2002)340.
 658. Schweitzer, L.M.N. : Het gemeentewapen van Vlijmen. Met gansen trou jan 1967 2-4.
 659. Servaas van Rooijen, A.J. : Over oude gemeentewapens. Algemeen Nederlands Familieblad 11(1885)101.
 660. Sierksma, Kl. : De gemeentewapens van Nederland. Utrecht, Spectrum, 2e druk 1962, 264 blz.
 661. Sierksma, Kl. : Wel en wee van het gemeentewapen van Baarn. Gooi- en Eemlander 4 maart 1967.
 662. Sierksma, Kl. : Het wapen van de nieuwe gemeente Stede Broec. Nederlandsche Leeuw 96(1979)284-286.
 663. Sierksma, Kl. : Met vlag en wimpel tussen Vecht en Eem. Gooi en Vecht nr 6, 1980, Naarden, 32 blz.
 664. Nl-027.books.jpg Sierksma, Kl. : Met wapen en vlag langs Floris' Vecht (I). Gooi en Vecht nr 9, 1982(?), Naarden, 24 blz.
 665. Nl-013.books.jpg Sierksma, Kl : Weesp met vlag en wapen. Tussen Vecht en Eem 12(1982)153-158.
 666. Sierksma, Kl. : Het wapen van de nieuwe gemeente Graafstroom. Nederlandsche Leeuw 103(1986a)440-441.
 667. Sierksma, Kl. : Het wapen van de nieuwe gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude. Nederlandsche Leeuw 103(1986c)442-445.
 668. Sierksma, Kl. : Het nieuwe wapen van de gemeente Zederik. Nederlandsche Leeuw 103(1986b)441-442.
 669. Sierksma, Kl. : Het gemeentewapen van Liesveld. Nederlandsche Leeuw 104(1987a)117-118, 187.
 670. Sierksma, Kl. : Het wapen van de nieuwe gemeente Giessenlanden. Nederlandsche Leeuw 104(1987b)192-194.
 671. Sierksma, Kl. : Het wapen van de nieuwe gemeente Leerdam. Nederlandsche Leeuw 104(1987c)194-197.
 672. Sierksma, Kl. : Frisiska flaggan och provinsen Frieslands vapen. Heraldisk Tidsskrift, 62(1990)62-69.
 673. Sierksma-Zeeff, B.J. : Vragen rond Amelander wapen. Leeuwarder Courant 7 maart 1958.
 674. Sigal, M.C. : Hoe de heerlijkheid (later gemeente) Zouteveen haar wapen kreeg. Nederlandsche Leeuw 72(1955)152-154.
 675. Smallegange, M. : Nieuwe Cronijk van Zeeland, deel 1. Middelburg, 1696, 800 blz.
 676. Nl-012.books.jpg Smit, E. : Wapens, Vlaggen en Zegels van Nederland. Speciale uitgave van het Nederlands Israel Boekenfonds, Mijdrecht. Geen jaar (+/- 1955), geen ISBN, 28 blz.
 677. Smit, J.P.W.A. : De oude zegels van Tilburg en Goirle. Ned. Arch. Blad 27(1918)61-64.
 678. Smit, J.P.W.A. : Het wapen der gemeente Helmond. Nederlands Archieven Blad 28(1919/20)153-157.
 679. Smit, J.P.W.A. : Het wapen en de landskleuren van Noord-Brabant. Nederlandsche Leeuw 42(1924)163-176.
 680. Smit, J.P.W.A. : Het wapen de gemeente Huybergen en zijne betrekking tot de Praemonstratenser Abdij Tongerloo en de orde der Wilhelmieten. Nederlandsche Leeuw 46(1928)227-233.
 681. Smit, J.P.W.A. : Het wapen van Noord-Brabant. Brabants Jaarboek 1949, blz 119-131.
 682. Smit, J.P.W.A. : Bataafsch-Republikeinsche symbolen in Noord-Brabantsche (en Nederlandsche) gemeentewapens. Brabantsche Leeuw 1(1952)5-10, met vervolgopmerkingen in 1(1952)28 en 2(1953)69
 683. Smit, J.P.W.A. : Het wapen van de gemeente Someren. Varia Historica Brabantica II 1966 blz 309-315.
 684. Smit, P.A. : Het gemeentewapen van Naaldwijk. In ? (geen jaar), blz 49-55.
 685. Spreen Brouwer, A. : Het wapen van de nieuwe gemeente Midden-Groningen. Heraldisch Tijdschrift 24(2018)72-75.
 686. Stam, H. : Het wapen van de gemeente Dinxperlo. In : Jaarboek Achterhoek en Liemers, Zutphen 5(1982)35-37.
 687. Steen, G. en Veldsink, W. : De geschiedenis van Ommen. Veldhuis, Ommen, 1948, 135 blz.
 688. Steenbergen, H.J. : Het wapen van de gemeente Groenlo. In : Jaarboek Achterhoek en Liemers, Zutphen 5(1982a)63-66.
 689. Steenbergen, H.J. : Het wapen van de gemeente Neede. In : Jaarboek Achterhoek en Liemers, Zutphen 5(1982b)101-103.
 690. Stellard, W. : Wiel speelt voor meeer steden een rol dan alleen voor Wageningen. Veluwepost 1/1/1986.
 691. Stolk Czn, A. van : Gemeentewapen van Laren. ? 16 april 1931.
 692. Stork, G.J.B. : De wapens van de oude en de nieuwe gemeente Lochem. In : Jaarboek Achterhoek en Liemers, Zutphen 5(1982)97-99.
 693. Tabor, M.E. : De heiligen in de kunst, hunne legenden, attributen en symbolen. Amsterdam, C.L.van Langenhuysen, 1909, 182 p.
 694. Telders, A. : De zegels en het wapen van Gorinchem. In : Leemans-Prins, E.C.M. (ed) : Zegels en wapens van steden in Zuid Holland. ´s Gravenhage, 1966, blz 91-104.
 695. Terluin, J.C. : Het dorpswapen van Gorredijk. Genealogysk Jierboekje 1980, 106-108
 696. Terluin, J.C. : Wapen en vlag van Hogebeintum. Heraldicum Disputationis. 24(2019)108-109.
 697. Thomassen á Thuessink van der Hoop, E.J. : De heeren van Valkenberg en hun wapen. Nederlandsche Leeuw 41(1923)218-232.
 698. Timmer, J.H. and Oostman, F.C. : Uit Winschoten's verleden. Van de Veen, Winschoten, 1950, 335 blz.
 699. Timmerman, C. : Een kort overzicht van de geschiedenis van het gemeentewapen van Kamerik. Heemtijdinghen 1995:82-85.
 700. Timmers, J. : Fout in wapen Hilversum. Gooi en Eemlander ?-?-1990
 701. Nl-039.books.jpg Uil, H. : De wapens neergelegd - acht eeuwen bestuur op Schouwen-Duiveland. Goes, 1996, 48 blz.
 702. Valck Lucassen, Th.R. : Het wapen der gemeente Driebergen-Rijsenburg. Nederlandsche Leeuw(1933)262-271.
 703. Nl-080.books.jpg Veder, W.R. : de herziene officieele voorstelling van het wapen van Amsetrdam. Amsterdam, Van Looy, 1900, 32 p. No ISBN
 704. Veekens, M. : Een wapen voor de nieuwe gemeente 's Hertogenbosch. Werkgroep Ondersteuning Genealogie en Heraldiek, Rosmalen, 1998. 27 p.
 705. Nl-003.books.jpg Veekens, M. : Bergeijk mag trots zijn op zijn wapen. Uitgave in eigen beheer van artikelen verschenen in De Keersopper in 2009 en 2010. 24 p. Geen ISBN.
 706. Nl-010.books.jpg Veekens, M. : Nuland mag trots zijn op zijn wapen. Uitgave in eigen beheer 2011. 44 p. Geen ISBN.
 707. Nl-029.books.jpg Veldhuizen, D. : De verlichting verbeeld. Het wapen van de gemeente barneveld. Gemeentelijke Archiefdienst Barneveld. 20 p. No year (1988 ?), no ISBN.
 708. Verburcht, D : Het landt van Schouwen ende annexe polders met geheel Duyvelandt: end' waepens van alle steden en dorpen synde in wesen ofte geinundeert. Wapenkaart 1673. Copie via streekarchief Schouwen-Duiveland.
 709. Verhoofstad, P.M. : Uit de geschiedenis van Wervershoof. Zonder jaar. 5 blz. Verkregen via gemeente Wervershoof.
 710. Verreijt, C.C.V. : Het geschil over het wapen der stad 's-Hertogenbosch in 1676. Algemeen Nederlandsch Familieblad 4(1887)265-269.
 711. Versfelt, H.J. : Het wapen van de gemeente Gieten. Ons Erfdeel, mei 1994, 30-34.
 712. Nl-043.books.jpg Versprille, A. : De zegels en het wapen van Leiden. In : Leemans-Prins, E.C.M. (ed) : Zegels en wapens van steden in Zuid Holland. ´s Gravenhage, 1966. blz 145-180.
 713. Vos, J.G. : De zilveren mispelbloemen in het wapen van Doetinchem. In : Jaarboek Achterhoek en Liemers, Zutphen 5(1982)47-48.
 714. Vrankrijker, A.C.J. de : Rond het wapen. Wij in Hilversum 1(1956)?-?.
 715. Vroman, I en Sander, C. : Een wapen maken doe je niet zomaar. Agemeent Dagblad (Groene Hart editie) 7 april 2007.
 716. Vroomen, R.(J.P.M.) : Wapengekletter in Zuid Limburg. Jaarboek Limburg van Mook tot Eijsden 1983, blz 124-131.
 717. Vroomen, R.J.P.M. : Het wapen en de vlag van Heel en Panheel. Rond de Toren, Heel, 1990, blz 175-182.
 718. Wartena, R. : Reeds in de vijftiende eeuw had Epe een eigen wapen. Nieuwe Apeldoornsche Courant 8 juni 1961.
 719. Wartena, R. : Het wapen van de gemeente Aalten. In : Jaarboek Achterhoek en Liemers, Zutphen 1984 blz 15-16.
 720. Wartena, R. : Het wapen van de gemeente Gendringen. In : Jaarboek Achterhoek en Liemers, Zutphen 5(1982)57-58.
 721. Wartena, R. : Het wapen van de voormalige gemeente Terborg. In : Jaarboek Achterhoek en Liemers, Zutphen 5(1982)119-121.
 722. Wartena, R. : Het wapen van de gemeente Wisch. In : Jaarboek Achterhoek en Liemers, Zutphen 5(1982)143-145.
 723. Wenteler, H. : Een nieuwe naam, een nieuw wapen en een nieuwe vlag. In : Roerdalen, een nieuwe naam, een nieuw gemeentehuis. Uitgave gemeente Roerdalen, januari 1993, blz 51-55
 724. Werkgroep Ondersteuning Genealogie en Heraldiek van de Heemkundekring Rosmalen : Een wapen voor de nieuwe gemeente 's Hertogenbosch. Eigen uitgave, december 1999, 28 blz.
 725. Wesseling, J. : De geschiedenis van Axel. Niemeijer, Groningen, 1966, 460 blz.
 726. Wielinga, J.M.M. : De ruine van Heenvliet en het ambachtsherenhuis van de heren van Heenvliet. Serie Nederlandse Kastelen, Nieuwe Reeks nr 7. Nederlandse Kastelen Stichting , Zutphen, 1985.
 727. Wildeman, M.G. : Iets over het wapen van Haarlem. Nederlandsche Leeuw 15(1897)201-203.
 728. Wildeman, M.G. : Het nieuwe wapen van Noord Holland. De Heraut 10(1906)382-396
 729. Wilgenburg, J. van : Achtenswaardige Raad van Adel maakte fout in 1817. Gooi- en Eemlander ?-?-1990
 730. Willinks, D. : Amstellandsche arkadia. Amsterdam, 1737, 1e deel.
 731. Wolleswinkel, E.J. : De wapens van de nieuwe Zeeuwsch-Vlaamse gemeenten Sluis, Terneuzen en Hulst. Nederlandsche Leeuw 122(2005)123-126.
 732. Wolleswinkel, E.J. : De wapens van de nieuwe gemeenten Hof van Twente en Twenterand. Nederlandsche Leeuw 122(2005)127-128.
 733. Wolleswinkel, E.J. : Het wapen van de nieuwe gemeente Castricum. Nederlandsche Leeuw 123(2006)154-155.
 734. Wolleswinkel, E.J. : Het wapen van de nieuwe gemeente Oss. Nederlandsche Leeuw 123(2006)155-156.
 735. Wolleswinkel, E.J. : Het wapen van het nieuwe waterschap Fryslân. Nederlandsche Leeuw 123(2006)157-158.
 736. Wolleswinkel, E.J. : Het wapen van het nieuwe hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Nederlandsche Leeuw 123(2006)345.
 737. Wolleswinkel, E.J. : Het wapen van de nieuwe gemeente Geldrop-Mierlo. Nederlandsche Leeuw 123(2006)346.
 738. Wolleswinkel, E.J. : Het nieuwe wapen van de gemeente Olst-Wijhe. Nederlandsche Leeuw 123(2006)347.
 739. Wolleswinkel, E.J. : Het wapen van de nieuwe gemeente Rijssen-Holten. Nederlandsche Leeuw 123(2006)348.
 740. Wuisman, P.J.M.: Het nieuwe wapen der gemeente Oisterwijk. Nederlandsche Leeuw 105(1988)344-345.
 741. Nl-063.books.jpg Wuijts, F. : De raadselachtige gemeentewapens van de Stellingwerven. Stichting Stellingwarver Schrieversronte, Oldeberkoop, 2017, 120 p. ISBN 978-90-6466-180-1.
 742. Wijnaendts van Resandt, W : Van Arnhem - een poging orde op zaken te stellen. Nederlandsche Leeuw 113(1996)1-37.
 743. Zeven, A.C. : Het zeventiende eeuwse wapen van Walcheren. Heraldisch tijdschrift 1:2(2006)47-48.
 744. Nl-038.books.jpg Zeven, A. C. : Zegels van Wagenvene, Wageningen en andere instellingen in Nederland en het buitenland. (Liber Sigillorim Wageningensis II). Uitgave Gemeentearchief Wageningen, 2007. Geen ISBN. 175 blz.
 745. Zeven, A. C. : Het zegel, het wapen en de vlag van het Schoutambt van Ede, respectievelijk van de gemeente Ede. Heraldisch Tijdschrift, 15(2009)38-40.
 746. Zondervan, W. : Het wapen van de gemeente Angerlo. In : Jaarboek Achterhoek en Liemers, Zutphen 5(1982a)17-21.
 747. Zondervan, W. : Het wapen van de gemeente Didam. In : Jaarboek Achterhoek en Liemers, Zutphen 5(1982b)31-33.
 748. Zondervan, W. : Het wapen van de gemeente Doesburg. In : Jaarboek Achterhoek en Liemers, Zutphen 5(1982c)39-44.
 749. Zondervan, W. : Het wapen van de gemeente Doetinchem. In : Jaarboek Achterhoek en Liemers, Zutphen 5(1982d)45-47.
 750. Zondervan, W. : Het wapen van de gemeente Duiven. In : Jaarboek Achterhoek en Liemers, Zutphen 5(1982e)49-52.
 751. Zondervan, W. : Het wapen van de voormalige gemeente Geesteren. In : Jaarboek Achterhoek en Liemers, Zutphen 5(1982f)55-56.
 752. Zondervan, W. : Het wapen van de gemeente Herwen en Aerdt. In : Jaarboek Achterhoek en Liemers, Zutphen 5(1982g)71-77.
 753. Zondervan, W. : Het wapen van de gemeente Hummelo en Keppel. In : Jaarboek Achterhoek en Liemers, Zutphen 5(1982h)79-83.
 754. Zondervan, W. : Het wapen van de voormalige gemeente Netterden. In : Jaarboek Achterhoek en Liemers, Zutphen 5(1982i)105-107.
 755. Zondervan, W. : Het wapen van de gemeente Vorden. In : Jaarboek Achterhoek en Liemers, Zutphen 5(1982j)123-126.
 756. Zondervan, W. : Het wapen van de gemeente Wehl. In : Jaarboek Achterhoek en Liemers, Zutphen 5(1982k)131-134.
 757. Zuurbier, S.P.A. : De heerlijkheid Bakkum en zijn ambachtsheren. In : Jaarboek Stichting Werkgroep Oud-Castricum, derde deel, 1980, blz 3-18.