Asperen

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Wapen van Asperen/Arms (crest) of Asperen
ASPEREN

Country: Netherlands
Netherlands.jpgProvince: Gelderland (tot 1987 Zuid-Holland)
Gelderla.jpgIncorporated into:

Loading map...
Official blazon
Dutch Van zilver beladen met een vijftorennigen burg in zijne natuurlijke verwen, voerende onder de hameide een schildje van zilver waarop 2 gebretesseerde en contragebretesseerde fascen van keel.
English blazon wanted

Oorsprong/verklaring

Het wapen is officieel verleend op 24 december 1817.

Het wapen is een afbeelding van de stad, met in de poortopening het wapen van Arkel. Asperen was lange tijd in bezit van de Heren van Arkel. Er is echter ook een ouder geslacht Van Asperen bekend, die echter een wapen met drie wassenaars voerden (14e eeuw).

In een brief van de burgemeester van 12-4-1815 wordt vermeld dat het van een zegel afgeleid is, waarop tevens een rondschrift Sigillum Oppidi Asperensis (zie afbeelding onder), maar verder worden geen historische gegevens vermeld.

Het bovenstaande zegel wordt door vdBergh als 17e eeuw gedateert en omschreven als een getinneerde poort met 3 gedekte torens met windvanen, waarachter nog 2 dergelijke torens zichtbaar zijn. In de open poort een schild met het wapen Arkel, zie de afbeeldingen hieronder.

Op de 7e van de Zomermaand (juni) van 1810 was bij schrijven van Koning Lodewijk Napoleon de stad bevestigd in het voeren van het oude stadswapen.

Afbeeldingen

Literatuur: archief Hoge Raad van Adel ; Van den Bergh, 1878; Gelre, 1414; Servaas van Rooijen, 1885


Portaal Nederlandse OverheidsheraldiekPortaal Nederlandse overheidswapens
Netherlands.jpg

Onderdeel van:
Logo-new.jpg
Heraldry of the World

Nederlandse heraldiek:

Overzeese heraldiek:
(Engelstalig)


  • Totaal aantal pagina's: 17,323
  • Waarvan afbeeldingen: 14,747

Nederlandse heraldische verzamelobjecten
(selectie)

Contact and Support

Partners:

Your logo here ?
Contact us© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink Ralf Hartemink arms.jpg
Index of the site