Barradeel

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Wapen van Barradeel/Arms (crest) of Barradeel
BARRADEEL

Country : Netherlands
Netherlands.jpgProvince : Fryslân (Friesland)
Frieslandp.jpgIncorporated into:

Loading map...
Official blazon
Dutch Dwars doorsneden met een dijk van paalwerk op dewelk rustende is een koornschoof van goud, het bovenste gedeelte des schilds verbeeldende eene hemelsblaauwe lucht, in het benedenste gedeelte des schilds een stille zee." (NB : niet beschreven is een gouden kroon van 3 bladeren en 2 parels.)
English blazon wanted

Oorsprong/verklaring

Het wapen is officieel verleend op 25 maart 1818.

Het wapen is waarschijnlijk ontstaan tussen 1622 en 1661. Het paalwerk bestond vroeger uit 5 stukken, als symbool van het waterschap De 5 Deelen. De korenschoof werd vroeger ook boven de dijk afgebeeld en niet erop. Het wapen zelf stelt land-dijk-zee voor.

Afbeeldingen

English

The arms show the local geographical situation, land-dike-sea. The arms were probably devised between 1622 and 1661, when the arms were first mentioned. Originally the (wooden) dike was made of 5 pieces, as a symbol for the local waterboard De 5 Deelen ("the five parts"). Prior to 1818 the wheatsheaf was shown in front of the dike instead of on the dike.

Literatuur: Sierksma,1962


Portaal Nederlandse OverheidsheraldiekPortaal Nederlandse overheidswapens
Netherlands.jpg

Onderdeel van:
Logo-new.jpg
Heraldry of the World

Nederlandse heraldiek:

Overzeese heraldiek:
(Engelstalig)


  • Totaal aantal pagina's: 16.508
  • Waarvan afbeeldingen: 13.247

Nederlandse heraldische verzamelobjecten
(selectie)

Contact and Support

Partners:

Your logo here ?
Contact us© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink Ralf Hartemink arms.jpg
Index of the site