Waadhoeke

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Wapen van Waadhoeke/Arms (crest) of Waadhoeke
WAADHOEKE

Country : Netherlands
Netherlands.jpgProvince : Fryslân (Friesland)
Frieslandp.jpgIncorporated into:

Loading map...
Official blazon
Dutch Links geschuind van azuur en sinopel met over alles heen een schuinlinkse zilveren punt. Het schild gedekt met een gouden kroon van drie bladeren en tweemaal drie parels, rechts gehouden door de godin Minerva, het naar links gewende hoofd gedekt met een helm, houdende een ovaal schild en een lans in de rechterhand, en links gehouden door de godin Cres, houdende een bundel korenaren over de linker onderarm, alles van goud.
English blazon wanted

Oorsprong/verklaring

Het wapen is officieel verleend op 20 december 2019.

Het nieuwe wapen met de blauwe, de witte, blauwe en groene banen symboliseert een waddengemeente. Land uit zee. De witte baan symboliseert de dijk die omhoog gaat en staat voor dynamiek en vooruitgang. De schildhouders zijn de godinnen Minerva en Ceres (afkomstig van het wapen van Franeker). De godin Minerva verwijst naar de historie van Franeker als academiestad. Ceres is de beschermgodin van de landbouw. Bovenop het wapen prijkt de Friese Grietenijkroon met drie bladen en twee keer drie parels.

In 2017 werd door de Fryske Rie foar Heraldyk het onderstaande wapen voorgesteld: [[FIle:waadhoeke1.jpg|center|350 px|alt=Wapenvoorstel van Waadhoeke]

In het wapen zijn de belangrijkste wapenfiguren uit de wapens van de opgeheven gemeenten opgenomen. Als hoofdkleur is blauw genomen, omdat alle oude wapens deze kleur hadden.

De gouden klok van Franeker kreeg een plaats in het midden en wordt boven vergezeld van twee rode rozen. De roos komt zowel voor in het wapen van Franekeradeel als in dat van de voormalige gemeente Hennaarderadeel. De rozen zijn hier met opzet rood gehouden, zoals in het oude grietenijwapen van Franekeradeel. Het Bildt wordt vertegenwoordigd door één van de drie “zeehoorns”.

Het belangrijkste figuur uit het wapen van Menaldumadeel, de eenhoorn, krijgt hier nu de functie van schildhouder. Het aantal schildhouders is beperkt tot een, omdat de eenhoorn zich lastig laat combineren met de menselijke figuur van de oude schildhouders zonder de verhoudingen te veel geweld aan te doen.

Het geheel is geplaatst op een dijk, zoals die in het wapen van Barradeel was afgebeeld. Op deze wijze zijn alle gemeenten vertegenwoordigd en geeft de dijk ook gelijk weer dat de nieuwe gemeente aan de zee grenst.


Literatuur: Informatiebrochure Fryske Rie foar Heraldyk;


Portaal Nederlandse OverheidsheraldiekPortaal Nederlandse overheidswapens
Netherlands.jpg

Onderdeel van:
Logo-new.jpg
Heraldry of the World

Nederlandse heraldiek:

Overzeese heraldiek:
(Engelstalig)


  • Totaal aantal pagina's: 17.085
  • Waarvan afbeeldingen: 14.511

Nederlandse heraldische verzamelobjecten
(selectie)

Contact and Support

Partners:

Your logo here ?
Contact us© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink Ralf Hartemink arms.jpg
Index of the site