Eysden

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search


EIJSDEN

Provincie  : Limburg
Opheffing  : 2011 Eijsden-Margraten
Toevoegingen : 1828 Breust, Oost, 1943 Mesch, 1982 Gronsveld (ged, 1943 Rijckholt)

I : 5 februari 1890
" Van zilver beladen met een getakt Bourgondisch kruis van keel, vergezeld van het ten halve uitkomende beeld van de H.Christina van goud, met gelaat en handen van natuurlijke kleur en nimbus van goud, houdende in de opgeheven rechterhand een slang van sinopel en in de opgeheven linkerhand een bundel van 3 pijlen van sabel; links en beneden van een zesbladige roos van keel, rechts van een van goud gekroonden leeuw van keel, houdende in de opgeheven rechter klauw een opgeheven zwaard van goud en in den linker een pijlenbundel van 'tzelfde."

Wapen van Eysden

II : 16 juli 1983
" Gedeeld : I in zilver een knoestig schuinkruis van keel, II in goud een dubbele adelaar van sabel, gebekt, getongd en gepoot van keel met op de borst een schildje van goud, beladen met 3 ballen van keel, in een schildvoet van keel een ingebogen punt van goudhermelijn. Het schild gedekt met een gouden kroon van 3 bladeren en 2 parels."

Wapen van Eysden

Oorsprong/verklaring

Alle bekende Eysdense schepenbankszegels vertonen de H.Christina en een getakt Bourgondisch kruis (zie onder). Dit laatste symbool herinnert aan de periode dat Eysden aan de hertogen van Bourgondië toebehoorde. In 1430 was de heerlijkheid als onderdeel van het land van Valkenburg aan Bourgondië gekomen. Het kan ook van iets jonger datum zijn, toen Eysden behoorde tot de zgn Bourgondische Kreits in het Duitse Rijk (1548). Het kruis komt ook voor op een reeks grensstenen in en rond de huidige gemeente uit 1828.

In 1890 werd het gemeentewapen verleend, gebaseerd op het schependomsstempel van 1755. Op het stempel staat een wapen waarbij de H. Catharina in het bovenste kwartier gezet was en niet meer als schildhouder fungeerde. Het rechterkwartier vertoont de Statenleeuw het symbool van de Republiek der Verenigde Nederlanden waar Eijsden in 166l bij het partagetractaat aan toebedeeld was. De rozen waren wellicht een herinnering aan de vroegste heren van Eijsden, waarvan Simon van Esden die met een bloem zegelde een afstammeling zou kunnen zijn.

In het nieuwe wapen is het oude Eysdense kruis vergezeld van de adelaar met de ballen van Gronsveld en de schildvoet herinnert aan de voormalige heerlijkheid Breust.

Zegel van Eijsden

Zegel uit 1626
Zegel van Eijsden

Zegelstempel uit 1755
Eysdenz1.jpg

Oud zegel van de gemeente uit de Franse tijd
Wapen van Eysden/Coat of arms (crest) of Eysden

Het wapen in de Koffie Hag albums +/- 1930
Wapen van Eysden/Coat of arms (crest) of Eysden

Poststempel 1974
Wapen van Eysden/Coat of arms (crest) of Eysden

Poststempel 1989
Wapen van Eysden/Coat of arms (crest) of Eysden

Briefhoofd, +/- 1995
Wapen van Eysden/Coat of arms (crest) of Eysden

Briefhoofd, +/- 2000
Wapen van Eysden/Coat of arms (crest) of Eysden

Het wapen op een envelop 1985
Wapen van Eysden/Coat of arms (crest) of Eysden

Het wapen op een envelop 1992


Literatuur: v.Hall, 1984


Portaal Nederlandse OverheidsheraldiekPortaal Nederlandse heraldiek
Netherlands.jpg

Onderdeel van:
Logo-new.jpg
Heraldry of the World

Nederlandse heraldiek:

Overzeese heraldiek:
(Engelstalig)  • Totaal aantal pagina's: 17,504
  • Waarvan afbeeldingen: 14,926

Nederlandse heraldische verzamelobjecten
(selectie)

Contact and Support

Partners:

Your logo here ?
Contact us© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink Ralf Hartemink arms.jpg
Index of the site