Breust

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search


BREUST

Provincie  : Limburg
Opheffing  : 1828 Eijsden (2011 Eijsden-Margraten)
Toevoegingen : -

De gemeente heeft nooit een eigen wapen gevoerd. Breust was een Luiks bezit en werd in 965 gegeven aan het kapittel van Sint Maarten in Luik. De heerlijkheid was een vrije rijksheerlijkheid met zgn hoge jurisdictie. De heerlijkheden Eysden en Breust waren zodanig met elkaar vervlochten dat er geen grens aanwijsbaar was tussen de beide heerlijkheden, alleen een gemeenschappelijke buitengrens. Het gezamenlijke grondgebied werd in 1828, samen met Oost, gesplitst in de gemeenten Eysden en Sint Geertruid.

De heerlijkheid Breust voerde altijd (sinds 14e eeuw) zegels met een afbeelding van Sint Maarten te paard, zijn mantel doorsnijdend. Dit zegel sloeg zowel op de bezitter als op de plaatselijke parochieheilige.

In het nieuwe wapen van Eysden beeldt de gebogen doorgesneden mantel uit als symbool voor Breust.


Literatuur: v.Hall, 1984


Portaal Nederlandse OverheidsheraldiekPortaal Nederlandse overheidswapens
Netherlands.jpg

Onderdeel van:
Logo-new.jpg
Heraldry of the World

Nederlandse heraldiek:

Overzeese heraldiek:
(Engelstalig)


  • Totaal aantal pagina's: 16,900
  • Waarvan afbeeldingen: 14,326

Nederlandse heraldische verzamelobjecten
(selectie)

Contact and Support

Partners:

Your logo here ?
Contact us© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink Ralf Hartemink arms.jpg
Index of the site