Franekeradeel

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Wapen van Franekeradeel/Arms (crest) of Franekeradeel
Het wapen van 1818
Wapen van Franekeradeel/Arms (crest) of Franekeradeel
Het wapen van 1985
FRANEKERADEEL

Country : Netherlands
Netherlands.jpgProvince : Fryslân (Friesland)
Frieslandp.jpgAdditions:

Incorporated into:

Loading map...
Official blazon
Dutch
  • (1818) Van lazuur beladen met een goude dwarsbalk, van de regter boven naar de linker benedenhoek des schilds nederdalende, voorts 3 open roozen van keel, loopende van de linker boven naar de regter bendenhoek, zoodanig dat de middelste roos op de gulde dwarsbalk komt. (het schild werd gedekt met een gouden kroon van 3 bladeren en 2x3 parels.)
  • (1985) Gevierendeeld : I in azuur een klok van goud, II enIII in goud een roos van keel, IV doorsneden a in azuur een korenschoof van goud, b golvend doorsneden van goud en azuur. Het schild gedekt met een gouden kroon van 3 bladeren en 2 maal 3 parels en ter weerszijden gehouden door een vrouwenfiguur, rechts de godin Minerva, het naar links gewende hoofd gedekt door een helm, houdende een schild en een lans in de rechterhand en links de godin Ceres, houdende een bundel korenaren in de linkerhand, alles van goud.
English blazon wanted

Oorsprong/verklaring

Het wapen is officieel verleend op 25 maart 1818 en gewijzigd op 8 augustus 1985.

De rozen in het oude wapen zijn afkomstig van het wapen van de grietman Duco van Jongema. Het wapen op zich komt voor sinds het begin van de 17e eeuw, maar verschilt regelmatig van kleur.

In het nieuwe wapen is I afkomstig van Franeker, II en III van Franekeradeel en IV van Barradeel. De godin Minerva slaat op de universiteit van Franeker in de 17e eeuw, de godin Ceres is afkomstig van het wapen van Franeker.

Van den Bergh noemt een zegel uit 1456, vrijwel identiek aan het zegel van Franeker uit 1313, met een keizer op een troon, in de rechterhand een scepter, in de linker een rijksappel; ter zijde van hem 2 knielende personen, rechts een monnik, die een boek ophoudt, links een krijgsman met een speer.

Afbeeldingen

English summary

The old arms date from the early 17th century. The roses are taken from the arms of Duco van Jongema a local governor in the 17th century. The meaning of the bend is not known. The colours were only determined in 1818, many different colours have been used before. The new arms combine the bell from the arms of Franeker, the roses from the old arms and the wheatsheaf from Barradeel. The supporters are taken from the Franeker arms.

Literatuur: Van den Bergh, 1878; Sieksema, 1962; Dull tot Backenhagen, 1986a


Portaal Nederlandse OverheidsheraldiekPortaal Nederlandse overheidswapens
Netherlands.jpg

Onderdeel van:
Logo-new.jpg
Heraldry of the World

Nederlandse heraldiek:

Overzeese heraldiek:
(Engelstalig)


  • Totaal aantal pagina's: 16.542
  • Waarvan afbeeldingen: 13.279

Nederlandse heraldische verzamelobjecten
(selectie)

Contact and Support

Partners:

Your logo here ?
Contact us© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink Ralf Hartemink arms.jpg
Index of the site