Harlingen

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Wapen van Harlingen/Arms (crest) of Harlingen
HARLINGEN

Country : Netherlands
Netherlands.jpgProvince : Fryslân (Friesland)
Frieslandp.jpgAdditions:

Loading map...
Official blazon
Dutch Gevierendeeld; het eerste en vierde deel van keel, beladen met drie gouden leliën, geplaatst twee en een; het tweede en derde deel van zilver, beladen met vier kruisen van keel. Het schild gedekt met een kroon en ter regterzijde vastgehouden door een gevleugeld vrouwenbeeld, een draak doorstekende en in de regterhand de schaal der gerechtigheid; alles van goud. (NB De kroon heeft vijf bladeren)
English blazon wanted

Oorsprong/verklaring

Het wapen is officieel verleend op 25 maart 1818.

Het wapen is afgeleid van het oudste stadszegel, met de oudst bekende afdruk uit 1426. Dit zegel vertoont een aanziende staande engel, staande met een voet op een draak. Zij houdt in haar hand een schild met een kruis. Tevens staan er nog vier St. Andrieskruisen op het zegel. Ook op een ander zegel uit het einde der 15e eeuw staat een engel met een schild, waarop een kruis, maar nu wordt ze door twee bloemstengels (lelies ?) vergezeld.

De lelies symboliseren de Maria-verering; de kruisjes de parochieheilige St. Michael.

Afbeeldingen

Literatuur: Sierksma, 1962


Portaal Nederlandse OverheidsheraldiekPortaal Nederlandse overheidswapens
Netherlands.jpg

Onderdeel van:
Logo-new.jpg
Heraldry of the World

Nederlandse heraldiek:

Overzeese heraldiek:
(Engelstalig)


  • Totaal aantal pagina's: 16.541
  • Waarvan afbeeldingen: 13.278

Nederlandse heraldische verzamelobjecten
(selectie)

Contact and Support

Partners:

Your logo here ?
Contact us© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink Ralf Hartemink arms.jpg
Index of the site