Marken

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Wapen van Marken/Arms (crest) of Marken
MARKEN

Country : Netherlands
Netherlands.jpgProvince : Noord Holland
Noordholland.jpgIncorporated into:

Loading map...
Official blazon
Dutch Van lazuur beladen met een moorkop van goud.
English blazon wanted

Oorsprong/verklaring

Het wapen is officieel verleend op 26 juni 1816.

De oorsprong en betekenis van het wapen is niet bekend. Oudere afbeeldingen dan vanuit het Register van de Hoge Raad van Adel (afbeelding boven) zijn mij niet bekend.

In de loop van de tijd zijn er diverse verklaringen geopperd.

Het wapen kan zijn gebaseerd op het oude zegel van Marken met daarop een Christushoofd of ander hoofd (bijv. van de H. Mauritius, die vaak als Moor wordt voorgesteld), wat door de Hoge Raad van Adel in 1816 verkeerd is geïnterpreteerd als een Moor. De kleueren zijn de Rijkskleuren en die werden meestal verleend als de gemeente bij de aanvraag geen keuren had aangegeven. Vergelijk ook Wormer.

Marken was een oorspronkelijke bezitting van het Friese klooster Mariëngaard en misschien is het zegel van het eiland afgeleid van het zegel van het klooster. Sierksma opperde dat wellicht behoorde een der kloosterlingen tot het geslacht Roorda van Genum, dat een morenkop in hun schild voerde. Maar dat is een zeer vergezochte verklaring.

De andere verklaring die wel is genoemd, is dat het wapen in verband staat met de legende van de moor van Egmond, een bekende Saraceen, in 1526 ondergebracht in het klooster te Egmond. Waarom hij dan bij Marken is gekomen is dan weer niet duidelijk.

Wat wel duidelijk is is dat het niets te maken heeft met slavenhandel, zoals in 2023 werd gesuggereerd. De Moor zoals afgebeeld is een typisch iconographische afbeelding van een persoon uit Noord-Afrika of het Midden-Oosten.

Afbeeldingen

Literatuur: Sierksma,1962


Portaal Nederlandse OverheidsheraldiekPortaal Nederlandse overheidswapens
Netherlands.jpg

Onderdeel van:
Logo-new.jpg
Heraldry of the World

Nederlandse heraldiek:

Overzeese heraldiek:
(Engelstalig)


  • Totaal aantal pagina's: 16.228
  • Waarvan afbeeldingen: 12.974

Nederlandse heraldische verzamelobjecten
(selectie)

Contact and Support

Partners:

Your logo here ?
Contact us© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink Ralf Hartemink arms.jpg
Index of the site