Wervershoof

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Wapen van Wervershoof/Arms (crest) of Wervershoof
WERVERSHOOF

Country : Netherlands
Netherlands.jpgProvince : Noord Holland
Noordholland.jpgAdditions:

Incorporated into:

Loading map...
Official blazon
Dutch Van zilver beladen met 3 roode bietwortelen op een terras in natuurlijke kleur.
English blazon wanted

Oorsprong/verklaring

Het wapen is officieel verleend op 22 oktober 1817.

Wervershoof behoorde sinds de Middeleeuwen, in ieder geval sinds 1414, onder de stad Medemblik. Het dorp voerde dientengevolge geen eigen zegel of wapen. Als zelfstandige gemeente ontstond Wervershoof in 1817 als afsplitsing van Andijk.

Het wapen is waarschijnlijk aan het begin der 18e eeuw ontworpen. Het is in ieder geval in gebruik sinds 1797, maar het komt al voor in het manuscript Schoemaker uit het begin van de 18e eeuw. De oorsprong van het wapen is onduidelijk. Er bestaat een verklaring dat een Mejuffrouw Wortel een stuk grond voor de kerk heeft geschonken, maar dat is een fabel. Een andere verklaring is dat bietwortelen een belangrijk cultuurgewas vorm(d)en in de gemeente. De meeste boeren hielden zich echter bezig met de veeteelt.

Aangezien het wapen niet historisch was en ook bietwortelen niet in de gemeente verbouwd worden, besloot de gemeente in 1952 een nieuw wapen aan te vragen. Het nieuwe ontwerp vertoonde de H. Werenfridus, die zijn naam aan het dorp zou hebben gegeven.
De omschrijving van het ontwerp luidde aldus :
" In zilver St. Werenfridus in natuurlijke kleur, gehuld in een lange pij van sabel: het hoofd gedekt met een kalot van hetzelfde en omgeven door een stralenkrans van goud; met opgeheven rechterhand, dragende in de linkerarm een houten kruis in natuurlijke kleur en staande op een terras van sabel."

De Hoge Raad van Adel concludeerde echter na uitvoerig onderzoek dat er geen verband bestond tussen de H. Werenfridus en de gemeente. Weliswaar geeft Van der Aa (1839 ev) in zijn Aardrijkskundig Woordenboek deze afleiding, maar diverse andere bronnen spreken dit tegen. De heilige was wel een van de parochieheiligen van Wervershoof, samen met de H. Odulphus. De naam Wervershoof, volgens de aanvraag van het wapen afgeleid van Werenfridushoeve, is waarschijnlijk afgeleid van Wervershof. Dit betekent waarschijnlijk gewoon het hof (plaats waar recht werd gesproken) van Wervert of Waever, een grootgrondbezitter.

In 1965 werd door een studentendispuut nog een ontwerp voor een nieuw wapen ingediend, maar de gemeente is daar niet verder op ingegaan.

Afbeeldingen

Literatuur: Sierksma, 1962; Verhoofstad, z.j. Informatie gemeente Wervershoof (correspondentie); Schoemaker, 17??


Portaal Nederlandse OverheidsheraldiekPortaal Nederlandse heraldiek
Netherlands.jpg

Onderdeel van:
Logo-new.jpg
Heraldry of the World

Nederlandse heraldiek:

Overzeese heraldiek:
(Engelstalig)  • Totaal aantal pagina's: 17.504
  • Waarvan afbeeldingen: 14.926

Nederlandse heraldische verzamelobjecten
(selectie)

Contact and Support

Partners:

Your logo here ?
Contact us© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink Ralf Hartemink arms.jpg
Index of the site