Belfeld

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search

BELFELD

Provincie  : Limburg
Opheffing  : 2001 Venlo
Toevoegingen : -

I : 15 december 1926
" Gedeeld : I in azuur een omgewende dubbelstaartige leeuw van goud, gekroond van hetzelfde en getongd en genageld van keel, II in goud een leeuw van sabel, getongd en genageld van keel, in een hartschild van azuur een kasteel met 2 van kruisen voorziene gekanteelde torens, alles van goud, staande op den top van een berg of heuvel van hetzelfde, en vergezeld van eene klok (bel) van zilver in het hoofd. Schildhouder: de H.Urbanus Paus, gelaat en handen van natuurlijke kleur, gehuld in een onderkleed van zilver (alba), waaroverheen een casula van keel, aan den zoom geborduurd van goud, het hoofd gedekt met de latere tiaar van zilver, met 3 repen van goud, en daaromheen een gouden nimbus, in de rechterhand 3 korenaren van goud en in de linkerhand het patriarchale kruis van goud."

Wapen van Belfeld

Oorsprong/verklaring

Het wapen is opgebouwd uit de wapens van Gelderland en Montfort, samen met de patroonheilige van Belfeld. Belfeld vormde samen met Beesel een schependeel in het ambt van Montfort. Voor de zegels, zie Beesel. Het wapen is afgeleid van het zegel, alleen is de parochieheilige aangepast en het wapen van Montfort als hartschild toegevoegd, het hartschild is vermeerderd met een bel als een sprekend element.

Voor de aanvraag van het huidige wapen had de gemeente in 1906 eveneens een poging gedaan om een wapen te verkrijgen. Het wapen dat destijds werd aangevraagd bestond min of meer uit dezelfde voorstelling; de paus als schildhouder achter het wapen van Gelderland. Dit geheel was echter op een schild van zilver geplaatst. De Hoge Raad van Adel had hiertegen twee bezwaren, allereerst de schildhouder in het wapen en ten tweede zou het schild zelf identiek zijn aan Gelderland. De Hoge Raad van Adel noemde het wapen in haar antwoord 'misleidend', wat door de gemeente als zeer ernstig werd opgevat. In 1908 reageerde de archivaris van Limburg met een schrijven aan de Hoge Raad van Adel, waarin hij aangaf dat het wapen gebaseerd was op de oude zegeles en het dus 'niet anders kon'.

Bij de volgende aanvraag van het huidige wapen in 1926 was de gemeente aan de bezwaren van de Hoge Raad van Adel tegemoet gekomen. Als onderscheid van Gelre stelde de gemeente voor om het wapen te voorzien van een van goud en sabel geblokte schildzoom. Deze schildzoom, in de kleuren van Nassau, zou de band van het huis Oranje-Nassau met de gemeente symboliseren. Het gebied was namelijk een bezit van de Oranje-Nassaus van 1648-1795. Het ontwerp dtaeerde al uit 1908, maar werd pas ingediend in 1926 (!). De Hoge Raad van Adel vond het wapen een duidelijk een verbetering, met name omdat het nu niet meer als geheel in een schild was geplaats, maar vond het geheel toch niet onderscheidend genoeg. Hierop stelde de Hoge Raad van Adel het huidige wapen voor. De gemeente ging hiermee akkoord.

Een leuke anecdote is dat ene 'vOdB' in het tijdschrift Bestuur het wapen van Belfeld een van de mooiste wapens van ons land vindt. Het wapen staat hierbij afgebeeld, echter gespiegeld !

Een andere anecdote is dat de paus is afgebeeld met tiara en een dubbele kruisstaf. De paus leefde in de 3e eeuw en de beide symbolen werden pas in de 15e door de pausen gebruikt...

Wapen van Belfeld

Het wapen in de Koffie Hag albums +/- 1930
Wapen van Belfeld/Coat of arms (crest) of Belfeld

Briefhoofd, +/- 1995
Wapen van Belfeld/Coat of arms (crest) of Belfeld

Poststempel 2000


Literatuur: Eversen en Meulleners, 1900; vOdB, 1989; Informatie gemeente Belfeld (correspondentie); Poels, 1993; Brievenboek Hoge Raad van Adel, 1908, 1926


Portaal Nederlandse OverheidsheraldiekPortaal Nederlandse overheidswapens
Netherlands.jpg

Onderdeel van:
Logo-new.jpg
Heraldry of the World

Nederlandse heraldiek:

Overzeese heraldiek:
(Engelstalig)


  • Totaal aantal pagina's: 16,899
  • Waarvan afbeeldingen: 14,326

Nederlandse heraldische verzamelobjecten
(selectie)

Contact and Support

Partners:

Your logo here ?
Contact us© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink Ralf Hartemink arms.jpg
Index of the site