Civic Heraldry Literature - Indonesia

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Heraldic literature
At-003.books.jpg

This page shows the sources used, or to be used, on the Indonesian part of the site Heraldry of the World. Not all the information from the literature mentioned below has been added to the site yet. If you require information from one of the sources below, please contact me.

I am always looking more more, local, literature, such as newspaper articles etc. If you want to donate these, please send them as pdf or contact me !

Posters, websites, mails/letters, stamps, postcards, maps and similar sources are not included. For an overview of heraldic picture albums, tobacco cards, trade cards, stamps etc, see here)

Newspaper articles

Dutch-language (newspaper) articles without author about the then Netherlands Indies, sorted by date.

 1. Ter zijde... (on new arms for Medan) De Sumatra Post, January 20, 1911.
 2. Een wapen voor Padang. De Sumatra Post February 21, 1911.
 3. Prijsvraag voor een wapen der gemeente Bandoeng. Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië, September 9, 1916.
 4. Gemeentewapen (on Buitenzorg/Bogor). Bataviaasch Nieuwsblad March 25, 1922.
 5. Gemeente Magelang - Prijsvraag gemeentewapen. Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië May 8, 1925.
 6. Prijsvraag gemeentewapen Soekaboemi. Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië May 14, 1927.
 7. Prijsvraag gemeentewapen Madioen. Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië Apri l5, 1928.
 8. Indische gemeentewapens. Nieuwe Rotterdamsche Courant July 06, 1928.
 9. Het apen-wapen - Een merkwaardie discussie. (on Bandjermasin) De Indische Courant July 21, 1928.
 10. Gemeente-Wapen Meester-Cornelis. (on Meester Cornelis/Jatinegara) Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië March 19, 1929.
 11. Drie djeroeks met een schans in zilver. (on Meester Cornelis/Jatinegara) De Sumatra Post May 21, 1929.
 12. Een gemeentewapen voor Modjokerto. Nieuwe Rotterdamsche Courant July 8, 1929.
 13. Heraldiek in Indië en de Indische gemeenten. Het Vaderland August 13, 1930.
 14. Gemeentewapen (on Buitenzorg/Bogor). Bataviaasch Nieuwsblad October 8, 1931.
 15. Palembangs wapen - Voortdurend wordt ik herboren. Bataviaasch Nieuwsblad January 5, 1933, identical in De Sumatra Post January 9, 1933.
 16. Het gemeentewapen. (on Probolinggo) De Indische Courant June 16, 1933.
 17. Malang's gemeentewapen. Soerabaijisch Handelsblad June 1, 1937.
 18. De leeuw met een apenstaart (on Malang). De Sumatra Post, August 21, 1937.
 19. De leeuw in het gemeentewapen (on Malang). De Indische Courant August 13, 1937.
 20. De wapens van Batavia en van Buitenzorg. Het Vaderland October 02, 1937.
 21. Gemeentewapen van Semarang. Java-bode, January 19, 1951.

Books and references

 1. Anonymous : Lijst van officieel vastgestelde wapens van publiekrechtelijke gemeenschappen in Nederlandsch Indië. Nederlandsche Leeuw 54(1936)177-182
 2. G.E. : Gemeentelijk wapen van Batavia. Nederlandsche Leeuw 29(1911)124-125, 204, 241
 3. Gonggrijp, G.F. E. : Wapens van Openbare Gemeenschappen in Nederlandsch Indië. Nederlandsche Leeuw 52(1934)371-373.
 4. Kloot. M.A. van Rhede van der : Het wapen van Ternate. Nederlandsche Leeuw 27(1909)62-63.
 5. Kloot. M.A. van Rhede van der : Het wapen van Ternate en Colombo. Nederlandsche Leeuw 30(1912)422.
 6. Id-001.books.jpg Rühl, D. : Het wapen van Bandoeng. Bandoeng, 1921, 34 p. No ISBN
 7. Id-002.books.jpg Rühl, D. : Nederlandsch-Indische gemeentewapens. Bandoeng, 1933, 66 p. No ISBN
 8. Vries, H. de : Vier ontwerpen voor het wapen van de Verenigde Republiek Indonesië 1949-1950. Heraldisch Tijdsschrift 7(2001)58-63.
 9. Wellan, J.W.J. : Heeft de gemeente Palembang recht haar wapenschild te dekken met een stedekroon ? Unknown publisher, 1935 (?), 24 p.