Easterwierrum

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search


EASTERWIERRUM - OOSTERWIERUM

Provincie : Fryslân (Friesland)
Gemeente : Littenseradiel

Het volgende dorpswapen is bekend :

"In azuur een toren van goud, met gknikte spits, met twee galmgaten boven in de toren, en een smal venster halverwege, staande p een terp van sinopel, beladen met drie penningen van goud, geplaatst 2 en 1; de toren aan weerszijden vergezeld van een paardekop met afhangende manen, alles van goud, de rechter omgewend. "

Wapen van Easterwierrum/Coat of arms (crest) of Easterwierrum

Oorsprong/verklaring

De toren stelt de plaatselijke 12e eeuwse toren voor, een alleenstaande toren op een terp, net buiten het dorp. De paardekoppen en de penningen slaan op de hengstenfokkerij ter plaatse, een belangrijke bron van inkomsten.


Literatuur: Genealogysk Jierboek van de Fryske Rie foar Heraldiek, 1995, blz 194


Portaal Nederlandse OverheidsheraldiekPortaal Nederlandse overheidswapens
Netherlands.jpg

Onderdeel van:
Logo-new.jpg
Heraldry of the World

Nederlandse heraldiek:

Overzeese heraldiek:
(Engelstalig)


  • Totaal aantal pagina's: 16,504
  • Waarvan afbeeldingen: 13,243

Nederlandse heraldische verzamelobjecten
(selectie)

Contact and Support

Partners:

Your logo here ?
Contact us© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink Ralf Hartemink arms.jpg
Index of the site