Echt

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search


ECHT

Provincie  : Limburg
Opheffing  : 2003 Echt-Susteren
Toevoegingen : -

I : 30 juli 1887
" Een schild van keel beladen met een St.Andrieskruis van zilver, vergezeld van 12 herkruiste kruisjes van goud, in elk kanton 3."

II : 25 augustus 1998
"In keel een schuinkruis van zilver, vergezeld van 12 herkruiste kruisjes van goud, in elke hoek drie. Het schild gedekt met een gouden kroon van drie bladeren en twee parels."

Wapen van Echt

Oorsprong/verklaring

Echt is als dorp bekend uit de 7e eeuw. Het wordt genoemd in een schenking van Peppijn van Herstal. Het dorp behoorde eerst tot het graafschap Loon en kwam in de loop der 13e eeuw aan Gelre. In ieder geval behoorde het in 1267 aan Gelre. Het dorp verkreeg in de 14e eeuw stadsrechten, wanneer precies is niet bekend. Het wordt als een van de steden van het Overkwartier van Gelre genoemd in 1343.

Het zegel van de schepenen wordt voor het eerst genoemd in 1259, het oudst bewaarde exemplaar hangt aan een akte van 12 december 1277. Voor het laatst aangetroffen aan een akte van 19 februari 1794. Het zegel is dus 517 jaar in gebruik geweest. (zie onder).

Echtz.jpg

Het zegel van Echt uit de 13e eeuw. (verkregen via Gemeentemuseum Echt)

Het bijbehorende contrazegel vertoont een kerk met gedekte middentoren en op het dak 2 kruisjes.

Een tweede, kleiner, zegel uit 1616 vertoont eveneens het wapen met de kruisjes. Tevens bevindt het wapen zich in een steen op het gemeentehuis uit 1660.

Waar het wapen echter vandaan komt is niet te achterhalen. Volgens Sierksma zou het op de 12 dorpen in de gemeente moeten slaan. Dit is echter onwaarschijnlijk, in 1277 waren er bij lange na geen 12 dorpen in de heerlijkheid. Er is een familiewapen bekend van de familie Horrich van Glimbach, met een vergelijkbare voorstelling. Deze familie is echter uit Echt afkomstig en heeft het wapen van de gemeente overgenomen in plaats van andersom.

Kerkelijk is Echt een eigen parochie geweest sinds de 10e eeuw. Onder Echt ressorteerde ook Maasbracht, in het wapen van Maasbracht komt het wapen van Echt dan ook voor.

De gemeente richtte zich in 1853 aan de Hoge Raad van Adel met het verzoek bevestigd te worden in het gebruik van het wapen. De gemeente voerde echter geen bewijsstukken mee dat er een oud wapen van Echt bestond of gevoerd werd. Uiteindelijk werd in 1853 het verzoek afgewezen en werd de gemeente de mogelijkheid gelaten om een nieuw wapen aan te vragen. Pas in 1887 wendde de gemeente zich opnieuw tot de Raad voor de verlening van een wapen. In 1998 werd de, voor gemeenten gebruikelijke, kroon toegevoegd.

Wapen van Echt/Coat of arms (crest) of Echt

Het wapen in de Koffie Hag albums +/- 1930
Wapen van Echt/Coat of arms (crest) of Echt

Het wapen op een Willem II bandje
Wapen van Echt/Coat of arms (crest) of Echt

Poststempel 1986
Wapen van Echt/Coat of arms (crest) of Echt

Poststempel 1990


Literatuur: Eversen en Meulleners, 1900; Sierksma, 1962


Portaal Nederlandse OverheidsheraldiekPortaal Nederlandse overheidswapens
Netherlands.jpg

Onderdeel van:
Logo-new.jpg
Heraldry of the World

Nederlandse heraldiek:

Overzeese heraldiek:
(Engelstalig)


  • Totaal aantal pagina's: 16.504
  • Waarvan afbeeldingen: 13.243

Nederlandse heraldische verzamelobjecten
(selectie)

Contact and Support

Partners:

Your logo here ?
Contact us© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink Ralf Hartemink arms.jpg
Index of the site