Leudal

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search


LEUDAL

Provincie  : Limburg
Opheffing  : -
Toevoegingen : 2007 Haelen (1942 Buggenum, Nunhem, 1991 Horn), Heythuysen (1991 Baexem, Grathem), Hunsel (1942 Ittervoort, Neeritter), Roggel en Neer (1991 Roggel, Neer)

I : 1 december 2008
"In goud drie hoorns van keel; in een schildhoofd van azuur een liggende abdissenstaf van goud, met sluier van zilver. Het schild gedekt met een gouden kroon van vijf bladeren."

Wapen van Leudal

Oorsprong/verklaring :
De drie hoorns zijn afgeleid van het oude Graafschap Horn(e), en kwamen ook voor in een aantal van de oude wapens. Vrijwel het gehele gebied behoorde ooit tot het graafdchap. Het schildhoofd symboliseert het voormalige vrije vorstendom Thorn en kwam ook al voor in het oude wapen van Heythuizen.de gemeente vroeg in eerste instantie het wapen aan met in het schildhoofd de abdissenstaf gekruist met een zwaard. Het zwaard sloeg op het feit dat de abdis ook de wereldlijke macht had in het vorstendom. Aangezien de abdij in Thorn zelf stond, en Thorn niet in de gemeente Leudal ligt, stelde de Hoge Raad van Adel voor het zwaard te laten vervallen en het hele schildhoofd anders weer te geven. Als voorstel werd een golvende zilveren dwarsbalk opgenomen in het schildhoofd. De balk zou de Leu symboliseren. De gemeente ging hiermee niet accoord en wilde graag de abdissenstaf behouden, maar ging wel accoord met het laten vervallen van het zwaard.


Literatuur: Archief Hoge Raad van Adel


Portaal Nederlandse OverheidsheraldiekPortaal Nederlandse overheidswapens
Netherlands.jpg

Onderdeel van:
Logo-new.jpg
Heraldry of the World

Nederlandse heraldiek:

Overzeese heraldiek:
(Engelstalig)


  • Totaal aantal pagina's: 16,542
  • Waarvan afbeeldingen: 13,279

Nederlandse heraldische verzamelobjecten
(selectie)

Contact and Support

Partners:

Your logo here ?
Contact us© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink Ralf Hartemink arms.jpg
Index of the site