Muntsjesyl

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Wapen van Muntsjesyl/Arms (crest) of Muntsjesyl
MUNTSJESYL
MUNNEKEZIJL

Dorpswapen

Country : Netherlands
Netherlands.jpgProvince : Fryslân (Friesland)
Frieslandp.jpgMunicipality:

Loading map...
Official blazon
Dutch blazon wanted
English blazon wanted

Oorsprong/verklaring

In 1471 werd door de monniken van Gerkesklooster ten noordoosten van Burum een zijl (sluis) gebouwd. Aan dat feit heeft de plaats zijn naam te danken. De monnik, als sprekende wapenfiguur voor dit dorp, is gekleed als Cisterciënser, omdat de monniken van Gerkesklooster tot deze orde behoorden.

Ook de gouden lelies verwijzen naar deze kloosterorde. De spade geeft hun bemoeienissen met de bouw weer (ze zullen hoogstwaarschijnlijk niet zelf hebben gegeraven).

De uitwateringssluis is, naast de monnik, ook als sprekend wapenfiguur in het wapen opgenomen.

Van afbraakmateriaal van het klooster Galilea werd in Munnekezijl een schans gebouwd, welke eveneens een plaatsje in het wapen kreeg. De kleuren zijn die van Friesland, omdat de schans ongetwijfeld het Friese grondgebied tegen invallen vanuit Groningen heeft moeten verdedigen.

Literatuur: Scan van postzegel van Regiopost, Kollum. Wapen geregistreerd in het Genealogysk Jierboek 1976.


Portaal Nederlandse OverheidsheraldiekPortaal Nederlandse overheidswapens
Netherlands.jpg

Onderdeel van:
Logo-new.jpg
Heraldry of the World

Nederlandse heraldiek:

Overzeese heraldiek:
(Engelstalig)


  • Totaal aantal pagina's: 16.253
  • Waarvan afbeeldingen: 12.994

Nederlandse heraldische verzamelobjecten
(selectie)

Contact and Support

Partners:

Your logo here ?
Contact us© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink Ralf Hartemink arms.jpg
Index of the site