Rottevalle

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search


ROTTEVALLE

Provincie : Fryslân (Friesland)
Gemeente : Smallingerland

Het volgende dorpswapen is bekend :
In groen een zilveren punt, aan weerszijden vergezeld van een zilveren turf en beladen met de rode voorgevel van de dorpskerk met blauwe spits, zilver geopend en verlicht; in een golvend rood schildhoofd twee ineen geslagen zilveren handen met mouwen.
Wapenspreuk UT DE LITS WEI OMHEECH in zilveren letters op een rood lint.

Wapen van Rottevalle/Coat of arms (crest) of Rottevalle

Oorsprong/verklaring

Het dorpsgebied van Rottevalle was in het verleden verdeeld over drie gemeenten, Achtkarspelen, Smallingerland en Tietjerksteradeel. Zo is ook het schild door een punt in drieen verdeeld.

Het beeld van de dorpskerk is afgeleid van het wapen van Achtkarspelen, waar het dorp vroeger toe behoorde; het dorp Rottevalle lag in een punt van de grietenij Achtkarspelen, vandaar dat de kerk in de zilveren punt is geplaatst. De klaver staat voor de hedendaagse landbouw.

Het dorp is ontstaan uit de vervening; bij het dorp lag het gebied Witveen en ten zuiden daarvan het Zwartveen, tussen Opeinde en Rottevalle. Dit wordt gesymboliseerd door de twee turven. De veenontginning werd uitgevoerd door samenwerking tussen de "Compagnons", verenigde verveners in zuidoost Friesland. Daarnaar verwijzen de twee handen in het schildhoofd.
Het rood in het schildhoofd verwijst naar de vroegere hoogveenheide, terwijl het zilver de inkosten uit de vervening voorstelt.

De golvende deellijn staat voor de Lits, het riviertie waarlangs de turf werd afgevoerd.

De Friese spreuk betekent: Vanuit De Lits een weg omhoog (gevonden). Naar verluidt heeft Rottevalle zijn ontwikkeling en groei te danken aan het riviertje De Lits, de economische levensader van het dorp.


Literatuur: Heijningen, H. van : Alle vijf dorpen van Smallingerland (Fr.) nu bewapend en bevlagd. Heraldisch Tijdschrift 23:1(2017)29-34.


Portaal Nederlandse OverheidsheraldiekPortaal Nederlandse overheidswapens
Netherlands.jpg

Onderdeel van:
Logo-new.jpg
Heraldry of the World

Nederlandse heraldiek:

Overzeese heraldiek:
(Engelstalig)


  • Totaal aantal pagina's: 16,504
  • Waarvan afbeeldingen: 13,243

Nederlandse heraldische verzamelobjecten
(selectie)

Contact and Support

Partners:

Your logo here ?
Contact us© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink Ralf Hartemink arms.jpg
Index of the site