18th Armoured Regiment Gotland Regiment, Swedish Army

From Heraldry of the World
Revision as of 06:31, 7 April 2023 by Knorrepoes (talk | contribs) (Text replacement - "|'''English''' ↵| {{blazon wanted}}" to "|'''English''' | blazon wanted")
Jump to navigation Jump to search
This page is part of:
Sweden.jpg
Swedish heraldry portal
Svensk Heraldik
Sweden-flag.gif

18TH ARMOURED REGIMENT GOTLAND REGIMENT, SWEDISH ARMY

Raised : 1811 as Nationalbeväringen å Gotland, later renamed Gotlands nationalbeväring
1887 reorganised as Gotlands infanteriregemente and Gotlands artillerikår. In 1963 transferred to the Armoured Troops
While Infantry the Regiment first carried the number 27, but in 1928 renumbered 18, when the Västmanlands regemente that had been number 18 was disbanded.
Disbanded : 2004
Reformed : 1 January 2018.

Arms of 18th Armoured Regiment Gotland Regiment, Swedish Army

(Arms)
Arms of 18th Armoured Regiment Gotland Regiment, Swedish Army

(Shoulder Strap Insignia)


Official blazon
Swedish

I blått fält Gotlands vapenbild, en stående vädur av silver med beväring av guld bärande på en korsprydd stång av guld ett rött banér med bård och fem flikar av guld. Skölden lagd över två pansrade armar, vardera hållande ett svärd, allt av guld|-

English blazon wanted

Origin/meaning

The Provincial Arms of Gotland with Armoured insignia.

Regimental Colour


Contact and Support

Partners:© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink Ralf Hartemink arms.jpg
Index of the site

Literature: Christian Braunstein: Svenska Försvarsmaktens fälttecken efter millennieskiftet - Flags and Standards of the Swedish Armed Forces after the Turn of the Century. Christian Braunstein: Heraldiska vapen inom det svenska försvaret - Heraldry of the Swedish Armed Forces.