Civic Heraldry Literature - Sweden

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Heraldic literature
At-003.books.jpg

CIVIC HERALDRY LITERATURE - SWEDEN

This page shows the sources used, or to be used, on the Swedish part of the site Heraldry of the World. Not all the information from the literature mentioned below has been added to the site yet. If you require information from one of the sources below, please contact me.

I am always looking more more, local, literature, such as newspaper articles etc. If you want to donate these, please send them as pdf or contact me !

Posters, websites, mails/letters, stamps, postcards, maps and similar sources are not included. For an overview of heraldic picture albums, tobacco cards, trade cards, stamps etc, see here)

(see also under multinational for nordic papers)

 1. Anonymous : Arms of the Rural Commune of Ramsjö, Sweden. Coat of Arms 62(1965)248
 2. Andersson, P. : Kommunvapen i Jönköpings län. Vapenbilden 11(1981)93-95.
 3. Andersson, P. : Kommunvapen i Kalmar län. Vapenbilden 13(1982)121-124.
 4. Se-015.books.jpg Andersson, P. : Sveriges kommunvapen. Published by the author, 1983, 56 p. no ISBN.
 5. Se-007.books.jpg Andersson, P. : Svensk vapenbok för köpingar, municipalsamhällen och landskommuner 1863-1970. Draking, Mjölby, 1994, 175 p. ISBN91-87784-07-6
 6. Andersson, P. : Kommunala vapen inom Mjölby kommun. Vapenbilden 40(1996)542-546.
 7. Andersson, P. : Nya sockenvapen inom östergötlands län. Vapenbilden 44(1998)605-610.
 8. Se-012.books.jpg Andersson, P. : Östgötsk Vapenbok. Draking, Mjölby, 1998, 76 p. ISBN 91-87784-09-2.
 9. Hag-se-front.jpg Anonymous; Sveriges Riksvapen Landskaps- och Stadsvapen. Kaffe Hag AB Stockholm, no year.
 10. Se-025.books.jpg Anonymous : Stadsvapen, Landskapsvapen, Länsvapen. Brochure issued by the Generalstabens Litografiska Anstalt, Stockholm, 1967.
 11. Anonymous : Sköldebrev för Näshulta socken. Vapenbilden 88(2011)6-7.
 12. Berghman, A. : The origin of the Three Crowns of Sweden. Coat of Arms 17(1954)7-10.
 13. Berghman, A. : Sveriges tre kronor och Stockholms stadsvapen. Rig 1956:45-52.
 14. Se-002.books.jpg Bergman, E. : Dalslands Vapen. Dalia 12(1943)3-31
 15. Se-020.books.jpg Bäckmark, M. and Karlsson, M. : Kyrkans Märken. Vapen - stämplar - sigill - emblem. Historiska media, Lund, 2006. 199 p. ISBN 978-91-85377-58-9.
 16. Clericus, L. : Die Wappen der schwedischen und finnländischen Landschaften (Provinzen), Läns (Regierungsbezirke) und Städte. Der Deutsche Herold 20(1889)1-8 (plus 10 pages with images).
 17. Enqvist, A. : Jämtlands läns nya vapen. Norrland i ord och bild. 1971:237-239
 18. Grandjean, P. B. : Danske Købstæders segl indtil 1660. J.H. Schultz Forlag, København, 1937, 63 p + 33 sheets. No ISBN. (incl. Scania)
 19. H.H. (Hans Hildebrand ?) : Halmstads äldsta sigill. Kongl. Vitterhets Historie och Antiqvitets Akademiens Månadsblad 37(1875)1-4.
 20. Hartemink, R. : De rotstekeningen van Tanum. Heraldicum Disputationes 22:1(2017)19-20.
 21. Se-026.books.jpg Harvey, M. (ed). : Sveriges Landskapsvapen. Riksarkivet, 1991, Förlags AB. 1991, 16 p. ISBN 91-88312-00-3.
 22. Hildebrand, H. : Heraldiska Studier. I Det svenska riksvapnet. Antiqvarisk Tidskrift för Sverige 7(1884-1885)1-98.
 23. Hildebrand, H. : Heraldiska Studier. II landskapens vapen. Antiqvarisk Tidskrift för Sverige 9(1905)1-82.
 24. Se-006.books.jpg Hilding Källén, K. : Eskilstuna vapen; Fabricius och Hefaistos-Vulcanus. Strängnäs Tryckeri, 1960, 28 p. No ISBN.
 25. Klingspor, C.A. : Ett Svenskt Riksvapen. Autografsällskapets Tidskrift 1886
 26. Läffler, L.Fr. : De svenska landskapsvapnen i nyare framställningar. Personhistorisk Tidskrift 11(1909)93-98 + 12(1910)41-42.
 27. Se-024.books.jpg Lagerberg, C. : Göteborgs Stads Vapen. Wald Zachrissons Boktryckeri, Göterborg, 1896, 39 p.
 28. Lenck, T. :Värmlands Vapen. Svenska Turistföreningens Årsskrift 1928:293-297.
 29. Lewenhaupt, A. : Våra yngsta stadsvapen. Personhistorisk Tidskrift 23(1922)6-10 (+3).
 30. Se-010.books.jpg Liljeblad, F. Svenska Rikets jemte Landskaps, Städers och Läns Vapen. Stockholm, 1878, 10+13 p. No ISBN.
 31. Lindhult, N.A. : Riksvapnet tre kronor. Historiskt-heraldiska anteckningar från Mecklenburg och Danmark samt om några svenska stadsvapen. Svenska Kommunalbladet 1-2(1932), 5 p.
 32. Se-004.books.jpg Ljung, S. : Växjö Stads Medeltida Sigill. Hylten-Cavalliusföreningens Årsbok 1958-1959, p 125-130.
 33. Mark, E.R. Västgötalejonet och Göteborgs lejonet. En heraldisk-historisk studie. Vapenbilden 10(1981)78-79.
 34. Nevéus, C. : Ett problematiskt vapenmotiv : Lapplands vapen. Heraldisk Tidsskrift71(1995)?-?(6p.).
 35. Nevéus, C. : Ett nytt landskapsvapen. Heraldisk Tidsskrift 73(1996)?-? (6p).
 36. Nevéus, C. : Religious motifs in Swedish territorial heraldry. In : Bleisteiner, C.D. (Ed.) : Religious heraldry - Report X. International Colloquium of Heraldry, Rothenburg ob der Tauber, 1997. München, 1999, p. 430-434.
 37. Se-009.books.jpg Nevéus, C. and Waern, B.J. de : Ny Svensk Vapenbok. Streiffert, Stockholm, 1992, 191 p. ISBN 91-7886-092-X.
 38. Se-017.books.jpg Nevéus, C. and Sagerlund, V.A. : Våra Landskapssymboler - Vapen, djur och blommor. Historiska Media, Lund, 2007, 79 p. ISBN 978-91-85507-15-3.
 39. Se-023.books.jpg Nordenvall, P. : Kungliga Serafimerorden 1748-1998. Kung. Maj:Ts Orden, Stockholm, 1998, 654 p. ISBN 91-630-6744-7.
 40. Se-014.books.jpg Olsson, J-E. : Vapensköldar i Eksjö Stad. Eifels Boktryckeri, Eksjö, 1976, 16 p. No ISBN., P. : Kungliga
 41. Padel, I. : Bävern I Härnösands vapen. Heraldisk Tidsskrift 52(1985)?-? (3p).
 42. Se-011.books.jpg Petersson, S-Å. : Heraldik in Kalmar Län. Kalmar Län, 1977:7-27.
 43. Se-021.books.jpg Petersson, S-Å. : Hwar stadher haffui sith mærke - kommunvapen i Halland. Halland 1978:105-115.
 44. Pipping, K. : The houses of Vasa and Jagello, and Ivan IV Vasilievich: some hypothesis concerning the origin of the Swedish Provincial arms. In Proceedings of the 16th International congress of genealogical and heraldic sciences. Helsinki, 1986, p. 453-465
 45. Se-001.books.jpg Rasmusson, N.L.; Svärdström, S. and Gustafsson, E. : Rikets vapen och flagga, Stockholm 1960, 60 p. No ISBN.
 46. Se-022.books.jpg Raneke, J. : Temanummer om Landskapens Vapenbilder. Ale, Historisk tidsskrift fös Skåne, Halland och Blekinge. Nr 4, 1998, 44 p. ISSN 0345-0708.
 47. Rudbeck, F. Personella sköldemärken i territoriella vapen. Meddelanden från Riddarhuset, 2(1951)?-?, 7 pages (separately printed in 1951).
 48. Rydholm, C-A. : Skara kommuns vapen. Vapenbilden 24(1988)283-285.
 49. Rydholm, C-A. : Gammalt kommunvapen kommer tillbaka. Vapenbilden 37(1994)406.
 50. Rydholm, C-A. : Bollebygds kommun med nyupptaget vapen. Vapenbilden 37(1994)485.
 51. Scheffer, C.G.U. : De Halländska Häradsvapnen. No year. Issued by the Varberg Museum. 22 p.
 52. Scheffer, C.G.U. : Hallands häraders vapen. Folketymologi - sfragistisk - heraldik. Heraldisk Tidsskrift 1(1963)350-356.
 53. Scheffer, C.G.U. : Göteborgs vapen i text och tolkning. Meddelanden från Riddarhuset 3(1952)3-7.
 54. Scheffer, C.G.U. : Häradsvapen inom Skaraborgs Län. Västergotlands Fornminnesförenings Tidskrift VI:1(1958)3-71.
 55. Se-005.books.jpg Scheffer, C.G.U. : Hallands Häraders Vapen. Heraldisk Tidsskrift 8(1963)350-356.
 56. Se-008.books.jpg Scheffer, C.G.U. : Svensk Vapenbok för Landskap, Län och Städer. Stockholm, 1967. 77 p.
 57. Scheffer, C.G.U. : Stockholms läns vapen. S:t Eriks Årsbok 1968, p. 16-18.
 58. Schlyter, H. : The rural commune of Ytterlännäs, Sweden. Coat of Arms 59(1964)109.
 59. Schnell, I. : Sörmlandsgripens historia. Sörmlandsbygden 1938:3-20.
 60. Schnell, I. : Närkes vapen. Från Bergslag och Bondebygd 1939:31-46.
 61. Se-003.books.jpg Schnell, I. : De Kommunala Vapenbildarna. Sörmlandsbygden 1949:127-132.
 62. Se-013.books.jpg Schnell, I. : Stockholms Läns vapen. No date, no ISBN, 8 p.
 63. Seitz, H. Tre Kronor som europeisk symbol och svenskt riksvapen. Heraldisk Tidsskrift 1(1960)60-71.
 64. Se-019.books.jpg Seitz, H. De tre kronorna. Norstedt, Stockholm, 1961, 150+45 p. No ISBN.
 65. Spens : E. : Sveriges riksvapen. In : Tønnesen, A. (ed) Heradik I Norden, København, 1984, p.?-? (11p.).
 66. Svensson, M. : Jämshögs landskommun. Vapenbilden 82(2010)13.
 67. Svensson, M. : Snapphaneheraldik. Vapenbilden 83(2010)4-5.
 68. Se-018.books.jpg Svärdström, S. Dalarnas Vapenbok. Kopparbergs Läm Sparbank, Falun, 1951, 148 p. No ISBN.
 69. Se-016.books.jpg Thiset, A. : Skaanse by og herredsvaaben i den Danske tid. Historisk Tidskrift för Skåneland 1(1903)333-362.
 70. Verwohlt, E. : Sveriges tre kroner. Heraldisk Tidsskrift 5(1962)215-223.
 71. Weibull, L. : Malmö stads medeltida sigiller. Historisk Tidskrift för Skåneland 1(1903)150-153.
 72. Wildte, F. : De Svenska Häradssigillen. Fornvännen 5(1942)343-354.