20th Infantry Regiment Västerbotten Regiment, Swedish Army

This page is part of:
Sweden.jpg
Swedish heraldry portal
Svensk Heraldik
Sweden-flag.gif

20TH INFANTRY REGIMENT VÄSTERBOTTEN REGIMENT, SWEDISH ARMY

Raised : 1624
Disbanded : 2000
Garrison : Umeå

Arms of 20th Infantry Regiment Västerbotten Regiment, Swedish Army

(Arms)
Arms of 20th Infantry Regiment Västerbotten Regiment, Swedish Army

(Shoulder Strap Insignia)


Official blazon
Swedish

I fält av silver Lapplands vapenbild, en stående röd vildman med grön björklövskrans på huvudet och kring länderna, hållande i höger hand en på axeln vilande klubba av guld.
Skölden lagd över två korslagda musköter.
Motto: (not shown) De hava aldrig svikit eller för egen del tappat = They have never failed or for their own part lost|-

English blazon wanted

Origin/meaning

The Provincial Arms of Lappland with the Muskets of the Infantry. The Motto is the words by King Gustaf III to the Regiment before the 1788 Campaign.

Regimental Colour


Support the site:

Contact us:

Our partners:© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink  

Literature: Christian Braunstein: Heraldiska vapen inom det svenska försvaret - Heraldry of the Swedish Armed Forces; Tjänstemeddelanden för Försvarsmakten TFG 950009. Regimental Colour from Christian Braunstein: Svenska Försvarsmaktens fälttecken efter millennieskiftet - Flags and Standards of the Swedish Armed Forces after the Turn of the Century.