34th Support Squadron, Swedish Navy, Swedish Navy

From Heraldry of the World
Revision as of 18:45, 20 April 2019 by Marcusk (talk | contribs) (Official blazon)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Heraldik av världen
Sweden.jpg
Swedish heraldry portal
Svensk Heraldik
Sweden-flag.gif

34TH SUPPORT SQUADRON, SWEDISH NAVY, SWEDISH NAVY

Coat of arms (crest) of the 34th Support Squadron, Swedish Navy, Swedish Navy

Official blazon

I rött fält ett vagnshjul med fyra ekrar lagda som ett andreaskors lagt över ett ankare med tross, allt av guld. Skölden krönt med en kunglig krona.

Origin/meaning

Follow us : Facebook.jpgInstagram.png
(when sharing images on Instagram, use #heraldryoftheworld)

Literature: Försvarsmakten Reglemente Parad 2: Flaggor, fälttecken & heraldik