3rd Train Regiment Norrland Train Regiment, Swedish Army

This page is part of:
Sweden.jpg
Swedish heraldry portal
Svensk Heraldik
Sweden-flag.gif

3RD TRAIN REGIMENT NORRLAND TRAIN REGIMENT, SWEDISH ARMY

Raised : 1893 as Norrlands trängbataljon, 1902 renamed Norrlands trängkår, it become a Regiment in 1949.
In 2000 the Regiment become a Battalion within the Jämtland Ranger Regiment
Disbanded : 2004
Garrison : Stockholm (1893-1898), Sollefteå (1898-2000), Östersund (2000-2004)

Coat of arms (crest) of the 3rd Train Regiment Norrland Train Regiment, Swedish Army
Official blazon
Swedish

I blått fält Västerbottens vapenbild, en springande ren av silver med röd beväring. Skölden lagd över ett kärrhjul med fyra ekrar och därunder två korslagda svärd, allt av silver|-

English blazon wanted

Origin/meaning

The Reindeer is used to symbolise Norrland.The Wheel and Swords are symbols of the Train Troops.


Regimental Colour


Support the site:

Contact us:

Our partners:© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink  

Literature: Regimental Colour from Carl Herlitz: Svenska arméns regementen. Christian Braunstein: Heraldiska vapen inom det svenska försvaret - Heraldry of the Swedish Armed Forces.